THE NATIONAL POLISH LANGUAGE CORPUS – THEORY AND PRACTICE. FACTS, MYTHS AND NEEDS
PDF (Język Polski)

Keywords

Polish
Polish Legal Lenguage
corpus linguistics
pros and cons
analysis

How to Cite

ANDRZEJCZUK, A. (2010). THE NATIONAL POLISH LANGUAGE CORPUS – THEORY AND PRACTICE. FACTS, MYTHS AND NEEDS. Comparative Legilinguistics, 3, 133–142. https://doi.org/10.14746/cl.2010.3.13.

Abstract

It may seem that all corpora creators aim at establishing representative and balanced corpora. But some think that those two concepts are not precise. The author analyses whether those two concepts are important for corpora creators and whether there is any alternative. One alternative is the creation of a corpus which would represent only itself – texts would be selectednot on the basis of their 'representative character‘ but their 'aim‘. In order to determine the aim of the text, it is necessary to investigate the needs of text users. It should be also born in mind thatcorpora users are usually not computer scientists and therefore they need a user friendly interface. The installation mode of Windows may be a good example here. The installing software usually offers two installation modes: (i) a standard one for users who are not aware of their needs and (ii) an advanced one for users who know exactly what they need.

https://doi.org/10.14746/cl.2010.3.13.
PDF (Język Polski)

Funding

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2010 jako projekt rozwojowy.

References

Andrzejczuk Anna, Czupryniak Maciej, 2008, O wykorzystaniu zasobów internetowych w pracy językoznawcy, [w:] „Polonica‖, t. 29, Kraków, s. 189–204.

Górski Rafał Ludwik, 2008, Charakterystyka chronologiczna i stylistyczna korpusu dla „Wielkiego słownika języka polskiego”, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, Wydawnictwo Lexis, s. 117–127.

Kilgarriff Adam, Grefenstette Gregory, 2003, Introduction to the Special Issue on the Web as Corpus, „Computational Linguistics‖,

http://www.mitpressjournals.org/toc/coli/29/3.

Pawłowski Adam, 2003, Uwagi na temat korpusu języka polskiego (reprezentatywność, aktualność, nazwa), [w:] Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy, red. S. Gajda, Opole, Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, s. 162–180.