Z dziecięcych rozważań nad szczęściem

Main Article Content

Gareth Matthews

Abstract

Szczęście jest czymś, co każdy musi znaleźć sam dla siebie. Powstaje zatem pytanie: Jak? Najlepiej przekonujemy się o tym, co tak naprawdę myślimy, w momencie, gdy skonfrontujemy nasze wyobrażenia i poglądy z innymi, kiedy to uzewnętrzniamy je i poznajemy, co inni uważają na dany temat. Nawet jeśli chodzi o tak trudną ustalenia „pełnię szczęścia”. Gareth Matthews omówił opowieść dotyczącą „szczęścia” z dziećmi z różnych krajów (USA, Japonii, Chin). Rozmowy te pokazały, że dzieci również mają różne koncepcje „szczęścia”, że każde na swój sposób je odczuwa i że w każdym przypadku co innego przybliża je do odczuwania „pełni szczęścia”. Właśnie przez tego rodzaju rozmowy, dyskusje filozoficzne, wzmacnia się wyobraźnię moralną dzieci. Ta jest niezbędna do rozwoju moralnego dzieci, by stały się gotowe do podejmowania decyzji moralnych, a co za tym idzie do podejmowania odpowiedzialności. Również innym istotnym elementem jest refleksja moralna, tj. refleksja nad zasadami moralnymi czy nad motywacją towarzyszącą postępowaniu. Tej refleksji dzieci mogą doświadczyć właśnie podczas dyskusji filozoficznych. Dzięki temu poznają, jak postępuje człowiek moralny. Tego rodzaju filozoficzne rozważania mogą przynieść korzyść nie tylko dzieciom, ale również nauczycielom czy rodzicom.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Matthews, G. (2011). Z dziecięcych rozważań nad szczęściem. ETHICS IN PROGRESS, 2(2), 115—122. https://doi.org/10.14746/eip.2011.2.5
Section
Polish Bonus

References

  1. Arystoteles (1996). Etyka Nikomachejska. Dzieła Wszystkie, t. 5. Przeł. D. Gromska, L. Regner, W. Wróblewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Platon (2002). Gorgiasz. Przeł. Wł. Witwicki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.