The Ideological and Ontological Causes of Russia’s War on Ukraine. West versus East; Tyranny versus Democracy
Ethics in Progress (ISSN 2084-9257). Vol. 14 (2023). No. 1
PDF

Keywords

Russia’s war on Ukraine
European civilization
Asian civilization
mentality
democratic values
authoritarianism
totalitarianism

How to Cite

Hordiichuk, O. (2023). The Ideological and Ontological Causes of Russia’s War on Ukraine. West versus East; Tyranny versus Democracy. ETHICS IN PROGRESS, 14(1), 4–23. https://doi.org/10.14746/eip.2023.1.1

Abstract

The article deals with the causes of Russia’s war on Ukraine, which is based on political and geopolitical interests, economic and military strategies, ambitions of individual political leaders, and mentality factors. The ontological basis of the war is the historically formed fundamental difference between the spiritual world, mentality traits of Ukrainians and Russians, which formed under the influence of a particular culture, with its ethnic, value and worldview coordinates, and under the influence of ideologies that determined the features of social and political life at different historical times. A strong spiritual system is created in the social and cultural space of the state, which preserves its values from generation to generation in the culture, forming a stable mentality and enduring attitudes. Their conceptual comprehension expands the context of cause-and-effect connections, helps to understand the situation more deeply and to choose optimal effective mechanisms for gradually successfully resolving the complex geopolitical situation that threatens the whole world.

https://doi.org/10.14746/eip.2023.1.1
PDF

References

Baskakov N. 1979. Russkye famylyy monholo-tatarskoho proyskhozhdenyya [Russian family names of Mongolian-Tatar origin]. Moscow: Nauka Editions (in Russian).

Berdyaev N. 2000. Russkaya ydeya [The Russian idea]. Moscow: OOO Yzdatel’stvo AST Editions (in Russian).

Bychko I. 1997. Mental’na spivzvuchnist’ ukrayinsʹkoyi ta yevropeys’koyi filosofs’kykh tradytsiy: “kordotsentrychni motyvy”. Kyyiv’ski obriyi: istoryko-filosofs’ki narysy [Mental consonance of Ukrainian and European philosophical traditions: “cordocentric motives”]. Kyiv: Stylos Editions (in Ukrainian).

Bykova M. 2022. “Russia and Power: Unmasking the Historical Origins of the Present Crisis,” Studies in East European Thought 74:439–446. DOI: https://doi.org/10.1007/s11212-022-09532-8

Datsyuk S. 2014. “Travmy Rossyy v ХХІ veke” [Traumas of Russia in the XXI century]. Ukrayins’ka Pravda. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/53311afd3f5b9/ (in Russian).

Datsyuk S. 2015. “Rosiys’ka mental’nist’: zahadka, vyhadka i nezminna substantsiya” [Russian mentality: riddle, fiction and unchanging substance]. URL: https://uainfo.org/blognews/1448375302-rosiyska-mentalnist-zagadka-vigadka-i-nezminna-substantsiya.html (in Ukrainian).

Dorosh S. 2023. “Army. Language. Faith. How Poroshenko’s Slogans Became Zelensky’s slogans,” BBC News Ukraine. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-64175314 (in Ukrainian).

Hordiichuk O. 2018. “Arkhetypy ukrayins’koyi mental’nosti: sotsial’no-filosofs’kyy analiz” [The archetypes of Ukrainian mentality: socio-philosophical analysis], Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka 1(84):15–19 (in Ukrainian).

Hordiichuk O. 2021. Mental’nist’ u dobu hlobalizatsiyi: monohrafiya [Mentality in the age of globalization: a monograph]. Zhytomyr: NOVOhrad Editions (in Ukrainian).

Hrushevs’kyy M. 1991. Khto taki ukrayintsi i choho vony khochut’ [Who are the Ukrainians and what they want]. Kyiv: T-vo Znannya Ukrayiny Editions (in Ukrainian).

Humylev L. 1992. Ot Rusy k Rossyy [Russian discourse of geopolitics; a monograph]. SPb.: Ékopros Editions (in Russian).

Hutsalo YE. 2007. Mental’nist’ ordy [The Mentality of the Horde]. Kyiv: Vyd. dim Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya Editions (in Ukrainian).

Hutsalo Y. E. 2015. Mental’nist’ ordy, abo ztvorennya “yevroaziys’koho prostoru” [The Mentality of the Horde, or the Creation of the “Euro-Asian Space”]. Kyiv: Prosvita Editions (in Ukrainian).

Kalakura YA., Rafal’s’kyy O. & Yuriy M. 2017. Mental’nyy vymir ukrayinsʹkoyi tsyvilizatsiyi [Mental dimension of Ukrainian civilization]. Kyiv: Heneza Editions (in Ukrainian).

Khalapsys A. V. 2008. Postneklassycheskaya metafyzyka ystoryy: Monohrafyya [The post-neoclassical metaphysics of history: A Monograph]. Dnepropetrovsk: Ynnovatsyya (in Russian).

Kornieiev V., Ryabichev V., & Glushkowa T. 2022. “Fake News and Content Manipulation under Russian Information Aggression,” Przegląd Strategiczny 15:187–209. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.12

Kostomarov M. 2012. Dvi rusʹki narodnosti [Two Russian nationalities]. Kyiv: Ukrayins’kapres-hrupa Editions (in Ukrainian).

Kozlov N. 2013. Rossyyskyy mentalytet [Russian mentality]. URL: https://www.psychologos.ru/articles/view/rossiyskiy-mentalitet (in Russian).

Kozlovets’ M. 2009. Fenomen natsionalʹnoyi identychnosti: vyklyky hlobalizatsiyi: Monohrafiya [The phenomenon of national identity: challenges of globalization: Monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka Editions (in Ukrainian).

Mihratsiya… 2022. “Mihratsya ta sotsial’no-politychni nastroyi pid chas povnomasshtabnoyi viyny Rosiyi proty Ukrayiny – desyata khvylya doslidzhennya. Analitychnyy zvit Tsentru ekonomichnoho vidnovlennya, NDO ta Gradus Research” [Migration and socio-political attitudes during the full-scale war of Russia against Ukraine – the tenth wave of research, analytical report of the Center for Economic Recovery, NGO and Gradus Research], September 2022. URL: https://gradus.app/documents/301/Gradus_EU_wave_10_UA.pdf (in Ukrainian).

Mynkul’t… 2022. “Mynkul’t sostavyl perechenʹ tradytsyonnykh tsennostey y chuzhdykh ydey dlya rossyyan” [The Ministry of Culture compiled a list of traditional values and foreign ideas for Russians], Nastoyashchee vremya, 25.01.2022. URL: https://www.currenttime.tv/a/minkult-sostavil-perechen-traditsionnyh-tsennostey-i-chuzhdyh-idey-dlya-rossiyan/31669864.html (in Russian).

Plokhy S. 2015. Pokhodzhennya slov’yans’kykh natsiy. Domoderni identychnosti v Ukrayini, Rosiyi ta Bilorusiyi [The origin of the Slavic nations. Pre-modern identities in Ukraine, Russia and Belarus]. Kyiv: Krytyka Editions. URL: https://shron3.chtyvo.org.ua/Plokhii_Serhii/Pokhodzhennia_slovianskykh_natsii_Domoderni_identychnosti_v_Ukraini_Rosii_ta_Bilorusii.pdf? (in Ukrainian).

Pokolinnya… 2021. “Pokolinnya nezalezhnosti: tsinnosti ta motyvatsiyi” [Generation of independence: values and motivations], Sotsiolohichna hrupa Reytynh of 19 August 2021. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/pokolenie_nezavisimosti_cennosti_i_motivacii.html (in Ukrainian).

Prokhorov YU. & Sternin I. 2006. Russkiye: kommunikativnoye povedeniye [Russians: communicative behavior]. Moscow: Nauka Editions (in Russian).

Pyrozhkov S. & Khamitov N. 2016. “Tsyvilizatsiynyy vybir Ukrayiny v hlobalizovanomu sviti” [Civilizational choice of Ukraine in the globalized world]. Dzerkalo tyzhnya of 13. August 2016. URL: https://zn.ua/ukr/internal/civilizaciyniy-vibir-ukrayini-v-globalizovanomu-sviti-yakiy-civilizaciyniy-vibir-robit-ukrayinu-ne-ob-yektom-a-sub-yektom-geopolitik-_.html (in Ukrainian).

Rachin Ye. 2011. Russkoye mirovozzreniye i russkaya ideya [Russian worldview and the Russian idea]. Moscow: MGPU Editions (in Russian).

Rozov N. S. 2010. “Dinamicheskaya kontseptsiya mentaliteta i izmenchivoye raznoobraziye rossiyskikh gabitusov” [The dynamic concept of mentality and the changing diversity of Russian habitus]. Idei i idealy 1(3):60–79 (in Russian).

Shtepa P. 2008. Ukrayinets’ i moskvyn [The Ukrainian and the Muscovite]. Drohobych (in Ukrainian).

Shulga M. 2006. Rosiys’kyy dyskurs heopolityky: Monohrafiya [Russian discourse of geopolitics: a monograph]. Kyiv: PARAPAN Editions (in Ukrainian).

Smolii V. & Yas V. 2022. “Suchasna rosiisko-ukrainska viina u svitli postkolonializmu” [The modern Russian-Ukrainian war in the light of postcolonialism], Visnyk NAN Ukrainy 36:3–16. (in Ukrainian).

Snyder T. 2022. “The War in Ukraine Is a Colonial War,” The New Yorker. URL: https://www.newyorker.com/news/essay/the-war-in-ukraine-is-a-colonial-war

Snyder T. 2023. “Why the World Needs a Ukrainian Victory.” URL: https://snyder.substack.com/p/why-the-world-needs-ukrainian-victory

Yurevich A. & Ushakov D. 2009. “Nravstvennost’ v sovremennoy Rossii” [Morality in Modern Russia]. Psikhologicheskiye issledovaniya: Elektron. Nauchniy Zhurnal 2:3 (in Russian).