Editorial Team

Editor-in-Chief

prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz UAM

Managing Editor

dr Przemysław Zgórecki


EDITORIAL BOARD

Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek UŚ, Katowice

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga UPJPII, Kraków

Dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK, Kraków

Dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK, Toruń

Dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW, Warszawa

Ks. prof. dr hab. Pavol Dancak   University of Prešov in Prešov

Dr hab. Andrzej Jastrzębski, Saint Paul University, Ottawa, Canada

Prof. Jean-Yves Lacoste – Ecole Normal Superieure Paris

The publisher of Christian Philosophy

Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Theology

Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań, Poland