Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

  1. prof. UAM dr hab. ks. Jan Grzeszczak Grzeszczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Sekretarz redakcji

  1. dr o. Sergiusz R. Niziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo