Announcements

Update of PRESSto

2019-12-10

Please be informed that between December 11 (Wednesday) and December 20 (Friday), 2019 we will be conducting technical maintenance updates for the PRESSto platform. Action: for OJS to be updated to OJS3. Please do not upload new articles or set up new user accounts within this time. The maintenance break will also influence and affect the editorial process. We apologise for the inconvenience.

PRESSto

Finansowanie czasopisma

2017-12-28

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Folia Scandinavica Posnaniensia" vol 1-9 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.