Pressto.

Page Header

Announcements

Finansowanie czasopisma

 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Folia Scandinavica Posnaniensia" vol 1-9 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 
Posted: 2017-12-28
 
1 - 1 of 1 Items


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo