På spaning efter den gräns som flytt. Gränsbegrepp i modern svensk poesi baserande på dikter av Katarina Frostenson och Stig Laarsson

Main Article Content

Ewa Niewiarowska-Rasmussen

Abstract

The word „limit" has become one of the keywords of modern Swedish poetry, in which it is connected with different poetic determinants. An analysis of the poetry of Katarina Frostenson and Stig Larsson leads to the conclusion that in this age of deconstruction, inter-textuality and postmodemism, among other new literary phenomena, poetry as art has lost its traditional limits. The modern Swedish poets aim at achieving absolute freedom of poetic language, now separated from the outside, non-literary world. They try to prove that meaning is no longer explicitely defined. The poetry of Katarina Frostenson and Stig Larsson attempts to abolish the separation between the persona of the speaker and the world, between the subject and the object.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Niewiarowska-Rasmussen, E. (1). På spaning efter den gräns som flytt. Gränsbegrepp i modern svensk poesi baserande på dikter av Katarina Frostenson och Stig Laarsson. Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, 39-48. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10657
Section
Articles

References

 1. Analys av Katarina Frostensons böcker:
 2. Frostensons Katarina, 1 mellan, Korpen, Stockholm 1978
 3. Frostensons Katarina, Rena land, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1980
 4. Frostensons Katarina, Den andra, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1982
 5. Frostensons Katarina, 1 det gula, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1985
 6. Frostensons Katarina, Samtalet, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1987
 7. Frostensons Katarina, Stranderna, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1989
 8. Frostensons Katarina, Joner, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1991
 9. Frostensons Katarina, Tankarna, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1994
 10. Frostensons Katarina, Korallen, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1999
 11. Analys av Stig Larssons bócker:
 12. Larssons Stig, Minuterna fóre blicken, Alba, Stockholm 1981
 13. Larssons Stig, Den andra resan, Alba, Stockholm 1982
 14. Larssons Stig, Ordningen, (innehåller följande diktsamlingar: Samtidigt, på olika platser, 1985, Derasordning, 1987, Händ! 1988, Ändras, 1990, Ett kommande arbete, 1991, Uttal, 1992 samt tidigare opublicerade dikter) Bonnier Alba, Stockholm 1994
 15. Larssons Stig, Matar, Bonnier Alba, Stockholm 1995
 16. Larssons Stig, Natta de mina, Bonnier Alba, Stockholm 1997
 17. Larssons Stig, Helhjartad tankę, Albert Bonniers Forlag, Stockholm 1999.
 18. Övrigt
 19. Glans Kay, Skräckellitteratur, i: BLM nr 1, s. 6-12.
 20. Illustrerad svensk ordbok, tredje upplagan, red. Bertil Molde, Natur och Kultur, Stockholm 1982.
 21. Peterson Marie, Platserär själsavtryck. Samtal med Katarina Fröstenson, i: Författare i 80-talet, red. B. Gunnarsson, Symposion Bokfórlag, Stockholm/Lund, 1988.
 22. Sjöholm Cecilia, Det Frostensonska dramat, i: Aftonbladet Kultur 1991:10.
 23. Östman Catharina, vad ör poesi. Tankar utgående frånen kritik av postmodemism, i: Horisont, Nr 4.