”Att befrias fran varje horisontlinje”. Birgitta Lillpers poetiska landskap
PDF (Svenska)

How to Cite

Niewiarowska-Rasmussen, E. (2007). ”Att befrias fran varje horisontlinje”. Birgitta Lillpers poetiska landskap. Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, 49–63. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10658

Abstract

The paper constitutes an analysis of the poetry of Birgitta Lillpers in the context of the postmodern break-up of traditional definitions of literary genres. The characteristic features of the Swedish poet's work are ambiguity, fragmentation, and a diffuse persona of the speaker. Lillpers' poetry is rich in lexical, semantic and syntactic experimentation.

PDF (Svenska)

References

Birgitta Lillper, Stämnoja, W & W (Wahlström & Widstamd), Stockholm, 1982

Birgitta Lillper, Igenom: härute, W & W, Stockholm, 1984

Birgitta Lillper, Gry, och bärga, W & W, Stockholm, 1986

Birgitta Lillper, 1 bett om vatten, W & W, Stockholm, 1988

Birgitta Lillper, Besök pä en främmande kennel, W & W, Stockholm, 1990

Birgitta Lillper, Krigare i den här provinsen, W & W, Stockholm, 1992

Birgitta Lillper, Propolis, W & W, Stockholm, 1995

Birgitta Lillper, Silverskäp, W & W, Stockholm, 2000.

Marie Peterson, Jag skriver det som mäste skrivas, i: Författare i ättiotalet, red. B. Gunnarsson, Symposion Bokförlag, Stockholm/ Lund 1988, s. 121-129.

Lena Valtonen, Jag trodde det var fult att ha hemlängtan, i: Femina, 1998, hafte 4, s. 126-129.

Äsa Bäckman, Ljuden som gör oss nervöst längstansfulla, i: Lyrikvännen 1994, nr 6, s. 31-36.

Äsa Bäckman, I serveringsgängen, Dagens Nyheter, den 5 november 1999.

Staffan Bergsten, Klang och äter. Tre röster i samtida svensk kvinnolyrik, FIB:s Lyrikklubb, 1997, s. 191-267.

Michel Ekman, Poeter med misstro mot spräket, Svenska Dagbladet, den 18 September 1995.

Magnus Florin, Se fiskars avtryck!, Expressen, den 24 mars 1998.

Eva Liden, En sträng ordkonstnär, i: Falu-Kuriren, 12 mars 1988.

Downloads

Download data is not yet available.