Bonde-element i finsk identitet
PDF (Svenska)

How to Cite

Kasierska, K. (2007). Bonde-element i finsk identitet. Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, 161–172. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10672

Abstract

The thesis of the article is that contemporary Finnish national identity has its roots in the nation's agrarism past. The article focuses on several of the most crutcial Finnish identity elements: the Kalevala and folkpoetry in generał as 'national history", naturę love, late migration to cities (1960's and 1970's), hard work as source of esteem, sisu, psychological traits common among Finns, cultural differences between East and West in Finland, gender roles, sauna, and, last but not least, cultural inferiority complex towards 'old European cultures'.

PDF (Svenska)

References

Ammondt, Jukka, Lyhyt oli kesan ihana aika. Nakokulmia suomalaisen tangon melankohstiuteen, Hiidenkivi 3/98, s. 10-13

Anderson, Benedict, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997, Wydawnictwo Znak (Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1983)

Apo, Satu, Agraarinen suomalaisuus - rasite vai resurssi? i: Laaksonen, Pekka, Mettomaki,

Sirkka-Liisa, Olkaamme siis suomalaisia, Helsinki 1996, SKS, Kalevalaseuran vuosikirja (76), s. 176-184

Apo, Satu, Suomalaisuuden stigmatisoinnin traditio i: Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri, Elavana Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti, Tampere 1998, Osuushunta vastapaino, s. 83-128

Burszta, Wojciech J. & Kuligowski, Waldemar, Dlaczego kościotrup nie wstaje, Warszawa 1999, Wydawnictwo Sic!

Hannula, Mika, SuomL Suomalaisuus. Olla suomalainen, Helsinki 1997, Like

Junkala, Pekka, Etaisyys suomalaisena kulttuurisena ulottuvuutena - eli miksi ltä ja Länsi-Suomi näyttäytyvät erilaisina i: Junkala, Pekka & Kiuru, Elina, „Toinen” sivilisaatio. Arkielamń, sivilisaatio ja kansankulttuuri Suomessa noin 1500-2000. Jyväskylä (1998) Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos. Tutkimuksia 36, s. 101-107

Kere, Juha, Mitä geenit kertovat suomalaisista? i: Läytänen, Markku & Kolbe, Laura, Suomi. Maa, kansa, kulttuurit, Jyväskylä 1999, Gumerus Kirjapaino Oy, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 753, s. 59

Klingę, Matti, Suomi-myytti i: Löytönen, Markku & Kolbe, Laura, Suomi. Maa, kansa, kulttuurit, Jyvaskyla 1999, Gumerus Kirjapaino Oy, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 753, s. 88-97

Kortteinen, Matti, Kunnian kenttd. Suomalainen palkkatyó kulttuurisena muotona, Helsinki 1992, Hanki ja jaa

Knuuttila, Seppo & Paasi, Anssi, Tila, kulttuuri ja mentaliteetti i: Katajala, Kimmo, Manaajista maalaisaateiliin. Tulkintoja toisesta historian, antropologian ja maantieteen valimaastossa, Helsinki 1995, SKS, s. 28-93

Kopomaa, Timo, Kännykkä-yhteiskunnan synty, Helsinki 2000, Gaudeamus

Korhonen, Nina, The Sauna - a Sacred Place. Universitas Helsigiensis 4/1998, s, 4-9

Korhonen, Teppo, Maaseudun eldmantavan muutos i: Lfiytiinen, Markku & Kolbe, Laura, Suomi. Maa, kansa, kulttuurit, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 753,

Jyvaskyla 1999, Gumerus Kirjapaino Oy, s. 136-155

Lautanen, Kari & Hakamies, Pekka, Sananlaskut, Vaasa 1978, SKS

Leimu, Pekka, The Sauna as an Instrument of Socialization, Ethnologia Scandinavica 1983, s. 79-83

Löytönen, Markku, Ihmiset maisemassa i: Löytönen, Markku & Kolbe, Laura, Suomi. Maa, kansa, kulttuurit, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 753, Jyväskylä 1999, Gumerus Kirjapaino Oy, s. 55-69

Peltonen, Matti, Kerta kiellon päälle. Suomalainen kieltolakimentaliteetti. Vuoden 1733 juopumusasetuksesta kieltolain kumoamiseen 1932, Hämoenlinna 1997, Hanki ja Jää

Peltonen, Matti, Vünapäästä kolerakauhuun. Kirjoituksia sosiaalihistoriasta. Helsinki 1988, Hanki ja Jää

Raivo, Petri J,, Maisenia ja mielikuvat i: Löytönen, Markku & Kolbe, Laura, Suomi. Maa, kansa, kulttuurit, Suomalaisen Kiijallisuuden Seuran Toimituksia 753, Jyväskylä 1999, Gumerus Kirjapaino Oy, s. 70-93

Sallinen-Gimpl, Pirkko, Karjalaisuus suomalaisuuden osana i: Korhonen, Teppo, Mitä on suomalaisuus, Helsinki 1993, s. 135-160

Downloads

Download data is not yet available.