De etniske minoriteters plads i det danske kulturliv

Main Article Content

Sylwia Schab

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Schab, S. (2007). De etniske minoriteters plads i det danske kulturliv. Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, 231-242. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10682
Section
Articles

References

 1. Burszta, Wojciech J. 1999. “Ideologia różnicy i tożsamość zbiorowa” , i: Sprawy Narodowościowe z. 14-15.
 2. Danmarks Statistik, www.danroarksstatistik.dk.
 3. Det Interkulturelle Netvserk - Handlingsplan, www.intercult.dk.
 4. Duelund, Peter; Bille Hansen, Trine 1994. Hvor star vi nu?, Århus.
 5. Duelund, Peter 1995. Den danske kuliurmodel, Århus.
 6. Dyczewski, Leon 2000. “Dialog kultur w perspektywie europejskiej” , i: Materiały na IX seminarium wschodnioeuropejskie Olsztyn 1999 “Polskość i symbioza kultur w integrującej się Europie”, red J. Damrosz, Ciechanów.
 7. Encyklopedia Socjologii, t. 1-3 1998-2000. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 8. Gerner Nielsen, Elsebeth 1999. Verdensborger i Danmark - Dansk identitet mellem vseren og vorden, ábningstale ved Ebeltoft konferencen.
 9. Hammer, Ole; Toft, Charlotte 1995. Det flerkulturelle Danmark, Århus.
 10. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Lee Høirup, Charlotte 2000. Kulturinstitutionernes bidrag til det kulturelt mangfoldige Danmark - en undersøgehe af kunst- og kulturformidlingsinstitutioners tilbud til og inddragelse af de etniske minoriteter. (ikke publiceret).
 11. Indenrigsministeriet: Befolkningsstatistik. Udlaendinge i Danmark, www.indenrigsministeriet.dk.
 12. Indenrignrninisteriets bevilling til kulturelle og oplysningsmxssige akliviteter for og om induandrere og flygtninge - retningslinjer 2001, www.indenrigsministeriet.dk.
 13. Indcnrigsministriet, Bilag A2: Begreber i udlsendingestatistikken, www.indenrigsministeriet.dk.
 14. Kulturminisieriets Udviklingsfond - Årsberetning 1998-1999, www.kutturministeriet.dk.
 15. Nyborg Lauritsen, Annemette 1998. ”Kvalitet i kunsten er et krav”, i: Djembe Magazine nr 25.
 16. På vej mod det flerkulturelle samfund, rapport fra Arbejdsgruppen vedr. etniske mindretals deltagelse i det danske kulturliv 1997. Kulturministeriet, København.
 17. Sadowski, Andrzej 1999. “Zróżnicowanie kulturowe a społeczeństwo obywatelskie", i; Sprawy Narodowościowe z.14-15.
 18. Stafet - Handlingsplan 2001 - praesenteret pá Nsevnet for Etnisk Ligestillings konference den 26.03,2001, www.interkult.dk
 19. Stormgaard, Ufie 2000. "Integrationens syv søjler”, i: Morgenavisen Jyilands-Posten, Kronik 16.03.2000.
 20. Strøm Hansen, Mariannę; Hjort, Anders 2000. ”Nye veje mod kulturel mangfoldighed”, i: Kulturkontakten nr. 6.