Att framställa det oframställbara. Stig Larssons poesi och det postmoderna

Main Article Content

Ewa Niewiarowska-Rasmussen

Abstract

The paper constitutes an analysis of the poetry of Stig Larsson in the context of the postmodern break-up of traditional definitions of literary genres. The characteristic features of the Swedish poet's work are ambiguity, fragmentation, rich intertextual references, and, most importantly, a radically undefined, diffuse persona of the speaker, no longer able to organize the presented world. Larsson's poetry is rich in lexical, semantic and syntactic experimentation. The poet suggests a change in the relation between the author and the reader.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Niewiarowska-Rasmussen, E. (2007). Att framställa det oframställbara. Stig Larssons poesi och det postmoderna. Folia Scandinavica Posnaniensia, 6, 53-57. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10732
Section
Articles

References

 1. Stig Larssons böcker:
 2. Stig Larssons, Minuterna fore blicken, Alba, Stockholm 1981
 3. Stig Larssons, Den andra resan, Alba, Stockholm 1982
 4. Stig Larssons, Ordningen, (innehaller foljande diktsamlingar: Samtidigt, pa olika platser, 1985, Deras ordning, 1987, Hand! 1988, Ändras, 1990, Ett kommande arbete, 1991, Uttal, 1992 samt tidigare opublicerade dikter) Bonnier Alba, Stockholm 1994
 5. Stig Larssons, Likar, Bonnier Alba, Stockholm 1993
 6. Stig Larssons, Matar, Bonnier Alba, Stockholm 199525
 7. Stig Larssons, Natta de mina, Bonnier Alba, Stockholm 1997
 8. Stig Larssons, Helhjartad tanke, Albert Bonniers Forlag, Stockholm 1999.
 9. Om postmodernism:
 10. Agell Fredrik, Postmodernismen i Sverige: om kritik, moralism och nihilism, i: Fenix, 1993, nr 3/4, s. 282-303.
 11. Andtbacka Ralf, Postmodernismens tio minuter - en sort efterskrift, i: Nya Argus, 1991/9, s. 253-261.
 12. Derrida Jacques, Jednoznaczność innego czyli proteza oryginalna, i: Literatura na świecie, nr 11/12, 1998, s. 24-113.
 13. Jansson Bo G., Postmodernism och metafiktion i Norden, Hallgren & Fallgren, Uppsala 1996.
 14. Luthersson Peter, Synpunkter pa postmodernism, i: Tidskrift fór litteraturvetenskap, Nr 2/3, 1988, s. 65-77.
 15. Lyotard Jean-François, Svar pa fragan: Vad är det postmo-derna?, i: Postmoderna tider?, red. M. Löfgren, A. Molander, Norstedts 1986, s. 80-93.
 16. Schönström Rikard, Hemer Oscar, Tillbaka till nollpunkten. Ett samtal om postmodernism och den skandinaviska attiotalslitteraturen, i: BLM, Nr 4/1987, s. 227-234.
 17. Östman Catharina, Vad är poesi. Tankar utgaende fran en kristik av postmodernismen, i: Horisont, Nr 4/1992, s. 33-44.
 18. Om Stig Larsson:
 19. Intervjuer med Stig Larsson i:
 20. DN 20.05.1984 (Karl Erik Lagerlöf, Det är viktigt att kunna förödmjuka sig själv),
 21. SACO/SR-tidningen 1986, nr 5,
 22. SD 20.11.1984 (Författaren som söker mellan olika identiteter),
 23. VLT, 20.02.1986 (Tommy Bengtsson, Vill beskriva de ungas sökande efter identitet),
 24. Saag Kristian, Att vaga se texten i vitögat. Hur Stig Larsson tas emot, i: 80-TAL, Nr 29/1988, s. 76-99.
 25. Sem-Sandberg Steve, Livrummets arkitektur. Nedslag i attiotalets svenska prosa, i: Att skriva sin tid. Nedslag i 80- och 90-talet, red. M. Grive och C. Wahlin, Norstedts, Stockholm 1993, s. 214-243.
 26. Stueland Espen, Att tillföra poesin möjligheter, i: 90-TAL, 27/1999, s. 35-53.
 27. Swahn Jan Henrik, Det vandrande ödet, En resa genom Stig Larssons poesi, i: Att skriva sin tid. Nedslag i 80- och 90-talet, red. M. Grive och C. Wahlin, Norstedts, Stockholm 1993, s. 244-260.