Post-War Philosophy in Norway. Problems, Achievements and Dilemmas

Main Article Content

Ewa Piotrowska

Abstract

The aim of the paper is to present the main trends within philosophy in Norway. The author also discusses the most important research works carried out at university centres, the goal of which is to analyse Norwegian post-war philosophy. The predominant movement, so called ‘practical philosophy’, deals with ethical, religious, political, social and economic issues. Many Norwegian philosophers are also active as university teachers or researchers at universities in Oslo (e.g. Arne Naess, Hans Skjervheim, Trond Berg Eriksen, Torstein Tollefsen, Anfinn Stigen) and in Bergen (e.g. Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, Vigdis Songe-Møller, Knut Erik Tranøy)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Piotrowska, E. (2007). Post-War Philosophy in Norway. Problems, Achievements and Dilemmas. Folia Scandinavica Posnaniensia, 5, 29-41. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10765
Section
Articles

References

 1. Ahlberg Alf, Regnell Hans, 1974, Filosoftskt lexikon, Stockholm.
 2. Ariansen Per, 1992, Miljøfilosofi. En innføring, Oslo.
 3. Eriksen Trond Berg, 1994, Undringens labyrinter, Oslo.
 4. Fløistad Guttorm, 1967, The Problem of Understanding in Spinoza’s ethics, Oslo.
 5. Føllesdal Dagfinn, Walløe Lars, Elster Jon, 1996, Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi, Oslo.
 6. Frängsmyr T. (ed.), 1983, Humanioras egenart. En rapport, Oslo.
 7. Gaarder Jostein, 1995, Świat Zofii, Warszawa.
 8. Generasjoner i norsk filosofi, 1973, En antologi, redigert av Anfinn Stigen, Oslo.
 9. Høibraaten Helge, Gullvåg Ingemund, 1984, Essays in Pragmatic Philosophy, vol. I, Oslo.
 10. Jor Finn, 1995, “Til hiin Enkelte". Søren Kirkegaards liv og verk, Oslo.
 11. MonsenNina Kari, 1992, Under godhetens synsvinkel. Livsfdosofiske essays, Oslo.
 12. Nerheim Hjørdis, 1995, Vitenskap og kommunikasjon, Oslo.
 13. Naess Arne, 1937/38, Die Funktion der Verallgemeinerung, Erkenntnis, vol. 7.
 14. Naess Arne, 1938, “Truth” as conceived by those who are not professional philosophers (typescript).
 15. Naess Arne, 1956, Wie fördert man heute die empirische Bewegung, (publ. 1937/38), Filosofiske Problemer.
 16. Naess Arne, 1969, Hvilken verden er den virkelige?, Oslo.
 17. Naess Arne, 1974, En del elementøre logiske emner, XI ed., Oslo.
 18. Nasss Arne, 1972, 1974, Økologi ogfilosofi, Oslo.
 19. Olson Paul (ed.), 1972, Contemporary Scandinavian Philosophy, Oslo.
 20. Østberg Dag, 1993, Jean-Paul Sartre: Filosofi, kunst, politikk ogprivatliv, Oslo.
 21. Skirbekk Gunnar, 1966, Det filosofiske vilkår for sanning, Oslo.
 22. Skirbekk Gunnar, 1979, Er ideologiene døde?, Oslo.
 23. Skirbekk Gunnar, 1972, Politisk filosofi. Innføring i filosofihistorie med saerlig vekt pa politisk teori, Oslo.
 24. Skirbekk Gunnar, 1980, Filosofihistorie. Innføring i europeisk filosofihistorie med saerlig vekt pa politisk historie, Oslo.
 25. Skirbekk Gunnar, Gilje Nils, 1996, Filosofihistorie, Oslo.
 26. Skjervheim Hans, 1992, Filosofi og dømmekraft, Oslo.
 27. Skjervheim Hans, 1996, Deltakar og tilskadar og andre essays, Oslo.
 28. Skjervheim Hans, 1996, Teknikk, politikk og utopi. Utvalgte politisk-filosofiske småskrifter, 1963-1991, Oslo.
 29. Songe-Møller Vigdis, 1997, Den greske tenkningens opprinnelse med kjønnsperspektiv. Fra Homer til demokrati, Oslo.
 30. Stigen Anfinn, 1992, Tenkningens historie, vol. I-II, Oslo.
 31. Storheim E., 1960, Empirical semantics in Oslo, Theoria (Oslo).
 32. Tollefsen Torstein, Syse Henrik, Nicolaisen Rune Fritz, 1997, Tenkere og ideer, Oslo.
 33. TranøyKnut Erik, 1967, Universitet i Norge?, Oslo.
 34. Tranøy Knut Erik, 1970, Vilkårslogikk, Oslo.