Polsk akkusativ og dens norske ekvrvalenter
PDF (Norsk Bokmål)

How to Cite

Kawczyńska, E. (2007). Polsk akkusativ og dens norske ekvrvalenter. Folia Scandinavica Posnaniensia, 5, 149–156. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10791

Abstract

In the article the author compares ways in which Polish and Norwegian mark the grammatical categories of direct and indirect object as well as different semantic types of adverbials. Having presented the sources and sketched the theoretical background the author goes on to discuss Norwegian equivalents of the Polish accusative within the above-mentioned categories.

PDF (Norsk Bokmål)

References

Awedykowa Sława, 1976, Gramatyka opisowa języka norweskiego w zarysie, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Golden Anne, Mac Donald Kirsti, Ryen Else, 1996, Norsk som fremmedspråk, Grammatikk, Oslo Universitetsforlaget.

Heinz Adam, 1965, System przypadkowy języka polskiego, Kraków, PWN.

Karolak Stanisław, 1965, Przypadek a przyimek, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 23, s. 143-158.

Kawczyńska Elżbieta, 1997, Polsk akkusativ og dens norske ekvivalenter, hovedoppgave skrevet ved Instituttet for skandinaviske språk, Universitetet i Poznań (ikke publisert).

Kempf Zdzisław, 1978, Próba teorii przypadków, Część I, Wrocław, Ossolineum.

Kempf Zdzisław, 1972, O dopełnieniach bliższych i dalszych, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 341-350.

Polen forteller: Polskę noveller, 1991, valgt og presentert av Jan Brodal, Oslo, De norske bokklubbene.

Saloni Zygmunt, Świdziński Marek, 1985, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa, PWN.