Postmodernistiska drag i Katarina Frostensons poesi
PDF (Svenska)

How to Cite

Frostensons, K. (2007). Postmodernistiska drag i Katarina Frostensons poesi. Folia Scandinavica Posnaniensia, 4, 23–36. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10795
PDF (Svenska)

References

Andtbacka Ralf, Postmodemismens tio minuter - en sort efterskrift, i: Nya Argus, 1991/9, s. 253-261.

“Att komma tili tals med Adorno” Ett samtal mellan Ola Billgren, Horace Engdahl och Hans Gefors om postmodernism, w: Ñutida musik 1987/88, nr 6, s. 3-13.

Baran Bogdan, Postmodernizm, Inter Esse, Kraków 1992.

Burton Nina, Den hundrade poeten. Tendenser i fem decenniers poesi, FIB:s Lyrikklubb, 1988.

Peter Luthersson, Synpunkter på postmodernism, i: Tidskrift för litteraturvetenskap, Nr 2/3,1988, s. 65-77.

Fioretos Aris, Frostensons mun. Fjorton anteckningar och två efterskrifter, i: Att skriva sin tid. Nedslag i 80- och 90-talet, red. M.Grive & C. Wahlin, Norstedts 1993, s. 86-114.

Florin Magnus, Den osynliga tröskeln. Om Katarina Frostensons poesi, i: BLM 1989, Nr 1, s.4 — 11.

Frostensons Katarina, I mellan, Korpen 1978.

Frostensons Katarina, Rena land, Wahlström & Widstrand 1980.

Frostensons Katarina, Den andra, Wahlström & Widstrand 1982.

Frostensons Katarina, I det gula, Wahlström & Widstrand 1985.

Frostensons Katarina, Samtalet, Wahlström & Widstrand 1987.

Frostensons Katarina, Stränderna, Wahlström & Widstrand 1989.

Frostensons Katarina, Joner, Wahlström & Widstrand 1991.

Jean-Frånaois Lyotard, SvAr på frågan: Vad är det postmodema?, i: Postmodema tider?, red. M. Löfgren, A. Molander, Norstedts 1986, s. 80-93.

Mikael Löfgren, Postmodernism är realism, i: Vinduet, nr 2/1987, s. 18-28.

Rikard Schönström i Oscar Hemer, Tillbaka till nollpunkten. Ett samtal om postmodernism och den skandinaviska attiotalslitteraturen, i: BLM Nr 4/1987, s. 227-234.

Witt-Brattström Ebba, Fula flickor, masochism och motständ. Samtida kvinnliga stämmor, i: Att skriva sin tid. Nedslag i 80- och 90-talet, red. M. Grive & C. Wahlin, Norstedts 1993, s. 298-317.