På spor av nordisk nonsenslitteratur
PDF (Norsk Bokmål)

How to Cite

Bień-Lietz, M. (2007). På spor av nordisk nonsenslitteratur. Folia Scandinavica Posnaniensia, 4, 47–54. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10806
PDF (Norsk Bokmål)

References

Ambjömson, Gunila & Strömstedt, Margareta, red. (1971): Läsning for barn. Orientering i dagens barnlitteratur, Stockholm.

Bache-Wiig, Harald (1987): "Foreldrene på hodet. Zinken Hopps Trollkrittet som nonsens og som psykologisk reise", NLÅ, 99-117.

Bolin, Greta et al. (1974): Barn och böcker. En orientering, Stockholm.

Bredsdorff, Elias (1978): Nonsens og bonsens. Fern og tyve koster med fern og tyve originaler samt en indledning om engelsk nonsensdigtning, København.

Breen, Else (1988): Slik skrev de. Verdi og virkelighet i barnebøker 1968-1983, Oslo

Cramer, Inge et al. (1973): Litteratur for børn ogunge. Børne-og ungdomslitteraturen før og nu, København.

Dahl, Viveca & Thölix, My (1977): Svenskt nonsens- Lennart Hellsing, Äbo (manus).

Elliott, Marie-Louise (1977): Om termen nonsens och dess användbarhet på Lennart Helisings författarskap för barn: en diskussion av ett litteraturkritiskt spräkbruk, Uppsala (manus).

Elsnes, Turid Fosby (1983): Forfattere på huk. Streiflys over nyere norsk barnepoesi, NÅBU, 65-85.

Furuland, Lars & Ørvig, Mary (1990): Barnlitteraturen. Historik, kommentarer, texturval, Stockholm.

Hagemann, Sonja (1974): Barnelitteratur i Norge 1914-1970, Oslo.

Klingberg, Göte (1970): Barn och ungdomslitteraturen, Stockholm.

Lauritzen, Henry (1968): Nonsens. Det rene Vrøvl- alvorligt talt, Aalborg.

Nielsen, Erik A. (1976): Nonsens. Et portrset af opdrageren set fra neden, Kritik 39: 82-109.

Nielsen, Erik A. (1989): Alice i undre-land eller Alice i underverdenen. Om Lewis Carrolls: Alice i Eventyrland, Barlby & Gormsen, Den fantastiske fortelling, Rødekro.

Sewell, Elizabeth (1952): The Field of Nonsense, London.

Sønsthagen, Kari & Eilstrup, Lena, red. (1992): Dansk børnelitteraturhistorie, København.

Stewart, Susan (1979): Nonsense. Aspects o f Intertextuality in Folklore and Literature, Baltimore & London.

Tigges, Wim (1988): An Anatomy of Literary Nonsense, Amsterdam.