På spor av nordisk nonsenslitteratur

Main Article Content

Małgorzata Bień-Lietz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bień-Lietz, M. (2007). På spor av nordisk nonsenslitteratur. Folia Scandinavica Posnaniensia, 4, 47-54. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10806
Section
Articles

References

 1. Ambjömson, Gunila & Strömstedt, Margareta, red. (1971): Läsning for barn. Orientering i dagens barnlitteratur, Stockholm.
 2. Bache-Wiig, Harald (1987): "Foreldrene på hodet. Zinken Hopps Trollkrittet som nonsens og som psykologisk reise", NLÅ, 99-117.
 3. Bolin, Greta et al. (1974): Barn och böcker. En orientering, Stockholm.
 4. Bredsdorff, Elias (1978): Nonsens og bonsens. Fern og tyve koster med fern og tyve originaler samt en indledning om engelsk nonsensdigtning, København.
 5. Breen, Else (1988): Slik skrev de. Verdi og virkelighet i barnebøker 1968-1983, Oslo
 6. Cramer, Inge et al. (1973): Litteratur for børn ogunge. Børne-og ungdomslitteraturen før og nu, København.
 7. Dahl, Viveca & Thölix, My (1977): Svenskt nonsens- Lennart Hellsing, Äbo (manus).
 8. Elliott, Marie-Louise (1977): Om termen nonsens och dess användbarhet på Lennart Helisings författarskap för barn: en diskussion av ett litteraturkritiskt spräkbruk, Uppsala (manus).
 9. Elsnes, Turid Fosby (1983): Forfattere på huk. Streiflys over nyere norsk barnepoesi, NÅBU, 65-85.
 10. Furuland, Lars & Ørvig, Mary (1990): Barnlitteraturen. Historik, kommentarer, texturval, Stockholm.
 11. Hagemann, Sonja (1974): Barnelitteratur i Norge 1914-1970, Oslo.
 12. Klingberg, Göte (1970): Barn och ungdomslitteraturen, Stockholm.
 13. Lauritzen, Henry (1968): Nonsens. Det rene Vrøvl- alvorligt talt, Aalborg.
 14. Nielsen, Erik A. (1976): Nonsens. Et portrset af opdrageren set fra neden, Kritik 39: 82-109.
 15. Nielsen, Erik A. (1989): Alice i undre-land eller Alice i underverdenen. Om Lewis Carrolls: Alice i Eventyrland, Barlby & Gormsen, Den fantastiske fortelling, Rødekro.
 16. Sewell, Elizabeth (1952): The Field of Nonsense, London.
 17. Sønsthagen, Kari & Eilstrup, Lena, red. (1992): Dansk børnelitteraturhistorie, København.
 18. Stewart, Susan (1979): Nonsense. Aspects o f Intertextuality in Folklore and Literature, Baltimore & London.
 19. Tigges, Wim (1988): An Anatomy of Literary Nonsense, Amsterdam.