Bestemt (definitt) og ubestemt (indefinitt) bruk av substantiv i norsk

Main Article Content

Sissel Jensen Nefzaoui

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nefzaoui, S. J. (2007). Bestemt (definitt) og ubestemt (indefinitt) bruk av substantiv i norsk. Folia Scandinavica Posnaniensia, 4, 115-124. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10824
Section
Articles

References

  1. Kirsti Mac Donald, Norsk grammatikk for fremmedspråklige, Cappelen 1991.
  2. Zofia Biskup, Noen grunnleggende forskjeller mellom polsk og norsk, i NOA nr. 6, 1988.
  3. Finn-Erik Vinje, Måltrøst, Universitetetsforlaget 1988.
  4. Jarle Rønhovd, Norsk morfologi, Gyldendal 1993.