Bestemt (definitt) og ubestemt (indefinitt) bruk av substantiv i norsk
PDF (Norsk Bokmål)

How to Cite

Nefzaoui, S. J. (2007). Bestemt (definitt) og ubestemt (indefinitt) bruk av substantiv i norsk. Folia Scandinavica Posnaniensia, 4, 115–124. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10824
PDF (Norsk Bokmål)

References

Kirsti Mac Donald, Norsk grammatikk for fremmedspråklige, Cappelen 1991.

Zofia Biskup, Noen grunnleggende forskjeller mellom polsk og norsk, i NOA nr. 6, 1988.

Finn-Erik Vinje, Måltrøst, Universitetetsforlaget 1988.

Jarle Rønhovd, Norsk morfologi, Gyldendal 1993.

Downloads

Download data is not yet available.