Dansk og polsk passiv i kontrastivt perspektiv
PDF (Norsk Bokmål)

How to Cite

Hammermeister, M. (2007). Dansk og polsk passiv i kontrastivt perspektiv. Folia Scandinavica Posnaniensia, 4, 137–153. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10826
PDF (Norsk Bokmål)

References

Brinker, Karl (1971), Das Passiv im heutigen Deutsch. Form und Funktion, Düsseldorf.

Czarnecki, Tomasz (1980a), Das Passiv im Deutschen und Polnischen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede, I: Acta Philologica, 10 (1980), s. 31-39.

Czarnecki, Tomasz (1980b), Das deutsche und polnische Passiv in kontrastiver Sicht, I: Deutsch als Fremdsprache, 1980, 2, s. 78-85.

Czarnecki, Tomasz (1985), Das Passiv im Deutschen und Polnischen. Form und Verwendung, Warszawa.

Czochralski, Jan (1972), Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen. Eine konfrontative Darstellung; Warszawa.

DUDEN-Grammatik (1984), Mannheim.

Fabricius-Hansen, Cathrine (1981), Kontraster og fejl. (= Osloer Beiträge zur Germanistik. Bd. 7), Oslo.

Hansen, Erik (1988), Rigtigt dansk, København.

Hansen, Erik og Heltoft, Lars (1994), Grammatik over det Danske Sprog, I: SPRÅU: Sprogvidenskabelige Arbejdspapirer fra Aarhus Universitet, vol. 1, s. 55 70.

Hansen, Aage (1963), Sproganalyse og sprogbeskrivelse, I: Vestergaard V.: Dansksprog, København, s. 76-80.

Hansen, Aage (1967), Moderne Dansk III, København.

Heltoft, Lars (1994), S-modus og perifrastisk modus, I: Språkbruk, grammatik och språkßrändring. En festskrift till Ulf Teleman, 13.1.1994, Lund, s. 155 165.

Jacobsen, Henrik Galberg og Jørgensen, Peter Stray (1991), Håndbog i Nudansk, 2.udg., København.

Jacobsen, Henrik Galberg (1993), Dansk sprog i bevægelse. Om nogle aktuelle engelskinspireredeændringer i dansk og om vurderingen af dem, I: Kulturbrev 7,København, s. 84-100.

Karker, Allan (1975), Tyve års dansk sproghistorie (1955-75), I: At færdes i sproget,s. 21-42.

Klemensiewicz, Zenon (1986), Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego,Warszawa.

Løj, Mogens og Wille, Niels Erik (1985), Kan vi undvære passiv? eller: Kan passivvirkelig undværes?, I: Nydanske Studier 15,1985, s. 5-42.

Nytfra Sprognævnet, 1988, nr. 2, s. 15.

Retskrivningsordbogen, udg. af Dansk Sprognævn, København, 1986, s. 563-565.

Sørensen, Knud (1973), Engelske lån i dansk.

Sørensen, Knud (1987), Engelsk indflydelse på moderne dansk syntaks, I: 1. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus, s. 135-144.

Sørensen, Knud (1991), Engelsk indflydelse på moderne dansk, I: Terminologie etTraduction, 1/1991, Luxembourg, s. 7-14.

Togeby, Oie (1975), 1 0nskes en rigtig glædelig jul (...), I: Mal & Male, 2. arg., nr. 4,1975, s. 32.

Togeby, Oie (1993), Modtagerens fałd, I: Màl & Mâle, 16. ârg., nr. 2,1993, s. 19-21.