Förändringar inom nationalekonomiska termers frekvens, böjningsformer och betydelse
PDF (Svenska)

How to Cite

Hołowiak, D. (2007). Förändringar inom nationalekonomiska termers frekvens, böjningsformer och betydelse. Folia Scandinavica Posnaniensia, 4, 155–160. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10846
PDF (Svenska)

References

LITTERATUR

Allén, S., Gellerstam, M., Malmgren, S-G. 1989, Ordet spelar samhället, Bohusläningeiis Boktryckeri, Uddevala.

Czerni, S. 1977, Słowniki specjalistyczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Järborg, J. 1994, Betydelseanalys och betydelsebeskrivning i lexikologisk databas, Institutionen for svenska språket.

Laurén, Ch. 1993, Fackspråk: Form, innehåll, funktion. Studentlitteratur, Lund.

Nordman, M. 1992, Svenskt fackspråk. Studentlitteratur, Lund.

Picht, H., Draskau, J. 1985, Terminology: an introduction. University of Surrey, England.

ORDBÖCKER

Ekonomernas Uppslagsbok 1991, Wallentin, Ch., Bragee, I. Malmö, Bäcklunds Tryckeri AB.

Svenska Akademiens Ordlista Över Svenska Språket 1987 11 upplagan, Norstedts Förlag.

Svenska Ordbok 1990 Allen, S. (red.), Språkdata, Norstedts Förlag.

Termer i Nationalekonomi: innebörd och sammanhang 1992 Dickson, H., Luukkainen, P.A., Sandelin, B. Liber, Malmö.