Förändringar inom nationalekonomiska termers frekvens, böjningsformer och betydelse

Main Article Content

Dorota Hołowiak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Hołowiak, D. (2007). Förändringar inom nationalekonomiska termers frekvens, böjningsformer och betydelse. Folia Scandinavica Posnaniensia, 4, 155-160. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10846
Section
Articles

References

 1. LITTERATUR
 2. Allén, S., Gellerstam, M., Malmgren, S-G. 1989, Ordet spelar samhället, Bohusläningeiis Boktryckeri, Uddevala.
 3. Czerni, S. 1977, Słowniki specjalistyczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 4. Järborg, J. 1994, Betydelseanalys och betydelsebeskrivning i lexikologisk databas, Institutionen for svenska språket.
 5. Laurén, Ch. 1993, Fackspråk: Form, innehåll, funktion. Studentlitteratur, Lund.
 6. Nordman, M. 1992, Svenskt fackspråk. Studentlitteratur, Lund.
 7. Picht, H., Draskau, J. 1985, Terminology: an introduction. University of Surrey, England.
 8. ORDBÖCKER
 9. Ekonomernas Uppslagsbok 1991, Wallentin, Ch., Bragee, I. Malmö, Bäcklunds Tryckeri AB.
 10. Svenska Akademiens Ordlista Över Svenska Språket 1987 11 upplagan, Norstedts Förlag.
 11. Svenska Ordbok 1990 Allen, S. (red.), Språkdata, Norstedts Förlag.
 12. Termer i Nationalekonomi: innebörd och sammanhang 1992 Dickson, H., Luukkainen, P.A., Sandelin, B. Liber, Malmö.