Metaforer i den politiske diskurs. - eksempler pä schlüters brug af sproglige billeder

Main Article Content

Thomas Madsen

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Madsen, T. (2007). Metaforer i den politiske diskurs. - eksempler pä schlüters brug af sproglige billeder. Folia Scandinavica Posnaniensia, 3, 273-283. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11030
Section
Articles

References

  1. Frandsen, Nikolaj 1990: „Dagligsprogets begrebsmetaforer” (oversat og forkortet fra George Lakoff & Mark Johnson: „Conceptual metaphor in Everyday Language”, The Journal of philosophy, Vol. 77, nr 8, august 1980). TIDSSKRIFT, nr 13.
  2. Johnson, Mark 1987: „The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason. The University of Chicago Press.
  3. Lakoff, George & Johnson, Mark 1980: „Metaphors We Live By”. The University of Chicago Press.
  4. Lakoff, George 1987: „Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind”. The University of Chicago Press.
  5. Lakoff, George & Turner, Mark 1989: „More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor”. The University of Chicago Press.
  6. Lakoff, George 1992: „Metaphor and war: The metaphor system used to justify war in the gulf’, pp. 463-481 i „Thirty Years of Linguistic Evolution”, (red.) Martin Piitz. Benjamin.
  7. Ruus, Hanne 1990: „Kognitiv semantik på dansk - At vaere inde i betydningen pp. 217-232. Mette Kunøe og Erik Vive Larsen (udg.): 3. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus.