Der Lehrstuhl für Skandinavistik und das Studium der skandinavischen Philologie an der Universität Poznan

Main Article Content

Sława Awedykowa
Eugeniusz Rajnik

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Awedykowa, S., & Rajnik, E. (2007). Der Lehrstuhl für Skandinavistik und das Studium der skandinavischen Philologie an der Universität Poznan. Folia Scandinavica Posnaniensia, 1, 5-9. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11106
Section
Articles

References

 1. S. Awedyk, Konfrontative Studien zu phonetisch-phonologischen Strukturen der polnischen und norwegischen Sprache, Poznań 1972.
 2. S. Awedyk, Untersuchungen zur sprachlichen Diakrise der Einsilber im Polnischen und Norwegischen, Poznań 1981.
 3. S. Awedyk, Gramatyka opisowa języka norweskiego (bokmål) w zaiysie, Poznań 1976.
 4. Dzieje literatur europejskich. Hrsg. v. W. Floryan, 2.Teil, Warszawa 1982, S.147-223.
 5. S. Kaszyński, M. Krysztofiak-Kaszyńska, Zarys historii literatury duńskiej, Poznań 1976.
 6. S. Kaszyński, M. Krysztofiak-Kaszyńska, Dzieje literatury duńskiej, Poznań 1985.
 7. M. Kiysztofiak-Kaszyńska, Powieść jako diagnoza społeczna. Jednostka i społeczeństwo w powieściach Klausa Rifbjerga. Poznań 1981.
 8. M. Krysztofiak-Kaszyńska, Die Thematisierung der Okkupationszeit im dänischen Gegenwartsroman, Poznań 1985.
 9. Cz. Kudzinowski, Gramatyka języka fińskiego, Poznań 1983..
 10. E. Wojciechowska, Problematyka moralna w powieściach Taijei Vesaasa, Diss. Poznań 1982. (unpubliziert)
 11. E. Niewiarowska, Szwedzka poezja polityczna lat 60-tych i 70-tych, Diss. Poznań 1990. (unpubliziert)
 12. B. Mrozewicz, Obraz stosunków społecznych w powieści fińskiej okresu międzywojennego, Diss. Poznań 1985. (unpubliziert)
 13. Der moderne Durchbruch in Skandinavien. Hrsg. v. B. Piotrowski und B. Mrozewicz, Poznań 1990.
 14. B. Piotrowski, Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze Szwecją (1884-1907), Poznań 1974.
 15. E. Rajnik, Zusammenbildungen im Deutschen und Dänischen, Diss. Poznań 1975. (unpubliziert)
 16. E. Rajnik, Tautonyme Personenbezeichnungen im Dänischen und Polnischen, Poznań 1987.
 17. E. Rajnik, Zatys gramatyki języka duńskiego, Poznań 1978.
 18. G. Skommer, Morphological and syntactical intensifiers of meaning in Norwegian, Diss. Poznań 1988. (unpubliziert)
 19. A. Wasilewski, Polityka kulturalna współczesnej Szwecji, Diss. Poznań 1987. (unpubliziert)