Work in the Lives of Finnish Women as Reflected in Contemporary Finnish Social Research and Women’s Literature
PDF

How to Cite

Kasierska-Szura, K. (2007). Work in the Lives of Finnish Women as Reflected in Contemporary Finnish Social Research and Women’s Literature. Folia Scandinavica Posnaniensia, 8, 89–101. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11204

Abstract

Work related values are to be found among the most cherished by Finns in any Finnish value survey ever conducted. Women constitute 49% of the whole of Finnish labour force. In contemporary Finnish novels however, pictures of females at work are much less frequent than those of working males. The author of this article discusses the actual meaning of work in the Finnish society and claims that the significance of work for both sexes is equally evident - only in the case of women it is manifested differently. Finnish women - as well as female characters in contemporary Finnish novels by women authors - express themselves acting rather than pondering just like their male counterparts.
PDF

References

NOVELS

Hassinen, Pirjo, Mansikoita marraskuussa, Helsinki: Otava, 2000.

Harkönen, Anna-Leena, Akvaariorakkautla, Helsinki: Otava, 1990.

Harkönen, Anna-Leena, Heikoisti positiivinen, Helsinki: Otava, 2001.

Kallio, Katja, Kuutamolla, Helsinki: Otava, 2000.

Kauranen, Anja, Ihon aika, Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY, 1993.

Kauranen, Anja, Pelon maantiede, Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY, 1995.

Lehtolainen, Leena, Ennen lahtöä, Helsinki: Tammi, 2000.

Lehtolainen, Leena, Harmin paikka, Helsinki: Tammi, 1994.

Lehtolainen, Leena, Kuparisydan, Helsinki: Tammi, 1995.

Lehtolainen, Leena, Luminainen, Helsinki: Tammi, 1996.

Saisio, Pirkko, Pienin yhteinen jaettava, Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY, 1998.

Saisio, Pirkko, Punainen erokirja, Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY, 2003.

OTHER

Book sales in Finland and Finlandia Literary Prize http://www.skyry.net.

Apo, S., Agraarinen suomalaisuus - rasite vai resurssi?, in: Laaksonen, P. & Mettomaki, S.-L. (eds.), Olkaamme siis suomalaisia, Helsinki: SKS, 1996, Kalevalaseuran vuosikirja (76), p. 176-184.

Apo, S., Myyttinen nainen, in: Suomalainen nainen, Helsinki: Otava, 1999, p. 9-23.

Apo, S., Viinan voima. Nakökulmia suomalaisten kansanomaiseen alkoholiajatteluun ja -kulttuuriin, Helsinki: SKS, 2001.

Dürkheim, E., The Division of Labour in Society, New York: The Free Press, 1933.

Julkunen, R., Sukupuoli, työ, hyvinvointivaltio, in: Suomalainen nainen, Helsinki: Otava, 1999, p. 79-100.

Kasierska, K., Bonde-element i finsk identitet, Folia Scandinavica Posnaniensa vol. 7,2003, p. 161172.

Kiianmaa, A., Modemi totemismi: tutkimus työelämästä, solidaarisuudesta ja sosiaalisista verkostoista keskiluokkaistuvassa Suomessa, Jyväskylä: Kehityksen avaimet, 1996.

Kortteinen, M., Kunnian kenttd. Suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona. Hämeenlinna: Hanki jajaa, 1992.

Kortteinen, M. & Tuomikoski, H., Työtön. Tutkimus pitkaaikaistyottömien selviytymisesta, Helsinki: Tammi, 1998.

Kuusipalo, J., Suomalaiset naisetpolitiikassa, in: Suomalainen nainen, Helsinki: Otava, 1999, p. 55-78.

Laaksonen, P. & Piela, U., Työttömän tarina, Helsinki: SKS, 1993.

Lehto, A.-M., Naiset Suomen työelamässä, in: Suomalainen nainen, Helsinki: Otava, 1999, p. 101-128.

Martikainen, P. & Valkonen, T., Excess Mortality of Unemployed Men and Women During a Period of Rapidly Increasing Unemployment, The Lancet, 1996 (348), p. 909-912.

Martikainen, P. & Valkonen, T., Lama ja ennenaikainen kuolleisuus, Vaesto 1995:11, Tilastokeskus, 1995.

Morrison, K., Marx, Durkheim, Weber. Formations of Modem Social Thought, London-Thousand Oaks-New Delhi: SAGE Publications, 1995.

Nenola, A., Suomalainen naistutkimus, in: Suomalainen nainen, Helsinki: Otava, 1999, p. 159-169.

Nikula, P., Suomalaisen tasa-arvopolitiikka, in: Suomalainen nainen, Helsinki: Otava, 1999, p. 129-145.

Pylkkanen, A., Suomalainen tasa-arvo, in: Suomalainen nainen, Helsinki: Otava, 1999, p. 24-38.

Roos, J. P., Suomalainen elama. Tutkimus tavallisten suomalaisten elämäkerroista, Hameenlinna: SKS, 1987.

Siikala, A.-L., Foreword, in: Siikala, A.-L. (ed.), Myth and Mentality. Studies in Folklore and Popular

Thought. Studia Fennica Folkloristica 8, Helsinki: Finnish Literature Society, 2002, p. 7-12.

Siikala, A.-L., Suomalainen samanismi: mielikuvien historiaa, Helsinki: SKS, 1992.

Siikala, A.-L., What Myths Tell about Past Finno-Ugric Modes of Thinking, in: Siikala, A.-L. (ed.), Myth and Mentality. Studies in Folklore and Popular Thought. Studia Fennica Folkloristica 8, Helsinki: Finnish Literature Society, 2002, p. 15-32.

Siimes, M., Työttömän tarina on vuoden tärkein kirja, Hiidenkivi 1/1994.

Statistics Finland: http://www.stat.fi.

Stockmann, D., Bengtsson, N. & Repo, Y., The Book Trade in Finland, Ministry of Education, Department for Cultural, Sport and Youth Policy 11/2000.

Tuominen, M., "Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia". Sukupolvihegemonian kriisi 1960-luvun suomalaisessa kulttuurissa. Keuruu: Otava, 1991.

WRITER PROFILES:

http://www.makupalat.fi/kirjatld.htm.

http://w w w.l appeenran ta. fi/kirj asto/carel ica/kiij/hietam.html.

http://authors. libraries. fi/?c=8&pid=353&lang=EN.

http://kirjailijat.kirjastot.fi/?c=8&pid=37&lang=FI.

http://www.kolumbus.fi/leena.lehtolainen/index.htm.

The official website of the President of Finland: www.tpk.fi.