Adjektivische Zusammenbildungen im Dänischen
PDF (Deutsch)

How to Cite

Rajnik, E. (2007). Adjektivische Zusammenbildungen im Dänischen. Folia Scandinavica Posnaniensia, 8, 137–148. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11214

Abstract

The purpose of this short article is to present adjectival compositional-derivational word-formations (= samdannelser) in contemporary Danish with regard to their structure, morphology and partly their semantics. There are different interpretations of the notion “samdannelser” in Danish scholarly literature. My point of reference is Paul Diderichsen’s description of this term. This description is based on a morphological analysis. A few types of structures are presented and some morphological phenomena and changes concerning the individual examples are described.
PDF (Deutsch)

References

Bzdęga, A.Z. 1980, KS-Regeln der deutschen Wortbildung, in: Akten des VI. Internationalen Germanistenkongresses, Teil 2, Peter Lang, Bern, 71 -78.

Diderichsen, P. 1957, Elementcer Dansk Grammatik, 2. udg., Gyldendal.

Gudiksen, A. 1995, Om begrebet samdannelse, in: M. Kunøe og E.V. Larsen (udg.), 5. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus, 81-91.

Gudiksen, A. 1997, -et-afledninger i dansk med hovedvcegt på de danske ømål, Ph.d.-afhandling, Institut for Dansk Dialektforskning, Københavns Universitet.

Hansen, Aa. 1967, Moderne Dansk, bd. II, Grafisk Forlag, København.

Hansen, E. 1992, Dæmonemes Port, 3. udg., Hans Reitzels Forlag, København.

Jacobsen, H. Galberg, P. Skyum-Nielsen 1996, Dansk sprog. En grundbog, Schønberg, København.

Rajnik E. 1975, Zusammenbildungen im Deutschen und Dänischen, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan (Maschinenschrift).

Rajnik E. 1975, Unfeste substantivische Zusammenbildungen im Deutschen und Dänischen, Studia Scandinavica 6, 71-105.

Rehling, E. 1965, Det danske sprog, 3. udg., J.H. Schultz Forlag, København.

Skautrup, P. 1968, Det Danske Sprogs Historie, 3. bd., 2. udg., Gyldendal, København.