Zur Orthographie der englischen Entlehnungen im Dänischen
PDF (Deutsch)

How to Cite

Szubert, A. (2007). Zur Orthographie der englischen Entlehnungen im Dänischen. Folia Scandinavica Posnaniensia, 8, 149–153. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11216

Abstract

The paper is an attempt to describe the spelling of English loan-words in the Danish language. It has been verified whether the spelling remains unchanged or whether it is assimilated. It has also been checked whether the assimilation follows a regular pattern.
PDF (Deutsch)

References

Bang, J. 1962. Om at brugefremmedord. København.

Brüel, S., Nielsen, N.-Å. 1989. Fremmedordbog. 10. udg. København.

Galberg Jacobsen, H., Stray Jørgensen, P. 1994. Håndbog i Nudansk. 2. udg. København.

Hansen, E. 1991. Skrift, stavning og retstavning. 2. udg. København.

Hansen, E. 1996. Homeshopping, Nyt fra Sprogncevnet 1996/2, 6 -8 .

Hansen, E., Lund, J. 1994. Kulturens Gesandter. Fremmedordene i dansk. København.

Jarvad, P. 1995. Nye ord - hvorfor og hvordan? K0benhavn.

Jarvad, P. 1999. Nye ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. Gyldendal.

Karker, A. 1993. Dansk i tusind är. Kolding.

Nudansk Ordbog. 1992. Bd. I-II, 15. udg. København.

Petersen, P.R. 1978. Center i centrum, Mal & Måele 1978/4, 9-14.

Petersen, P.R. 1984. Nye ord i dansk 1955-75. /Dansk Sprognaevns skrifter 11/ København.

Retskrivningsordbogen. 1986. 1. udg., 4. opl. København.

Retskrivningsordbogen. 1996. 2. udg., 4. opl. København.

Szubert, A. 2003. Englische Entlehnungen im Dänischen. Morphologie und Wortbildung. Poznan.

Sørensen, K. 1973. Engelske lån i dansk. /Dansk Sprognaevns skrifter 8/ København.

Sørensen, K. 1995. Engelsk i dansk. Er det et must? Viborg.