Noen tanker om norsk-polsk og polsk-norsk ordboksarbeid
PDF (Norsk Bokmål)

How to Cite

Skommer, G. (2007). Noen tanker om norsk-polsk og polsk-norsk ordboksarbeid. Folia Scandinavica Posnaniensia, 8, 181–188. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11218

Abstract

The paper provides a brief overview of the existing Norwegian-Polish and Polish-Norwegian dictionaries. It also reports on prospective lexicographical work and gives a detailed presentation of a Polish- Norwegian dictionary which is currently being compiled at the Department of Scandinavian and Baltic Studies of the Adam Mickiewicz University in Poznan.
PDF (Norsk Bokmål)

References

Awedykowa, S., Jønsberg, G., Lande, M., Zgółkowa, H., 1997: Słownik minimum polsko norweski z indeksem norwesko-polskim, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bębenek, S. 1977: Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski wydanej w latach 1945-1976, Warszawa: Czytelnik.

Doroszewski, W., 1967: Rozwój leksykologii jako nauki w XX wieku. I: Witold Doroszewski (1982): Język myślenie działanie. Rozważania językoznawcy. Warszawa: PWN. Frank-Oborzyńska, E., 1989, 2003: Słownik minimum norwesko-polski polsko-norweski, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Miodunka, W., 1989: Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa: PWN. Ordbok for samfunn og helse. Norsk-polsk. Słownik terminologii społecznej i ochrony zdrowia, 1994, Oslo Folkeuniversitets Forlag.

Selberg, O.M., 1999: Diamorfologisk markering av polske substantiver. I: Nordiska studier i lexikografi 4. Rapport fran konferensen om lexikografi i Norden, Esbo 21-24 maj 1997, Helsingfors, ss. 341-350.

Wawrzyniak-Soleng, Z., 2003: Słownik norwesko-polski polsko-norweski z rozmówkami. Warszawa: Harald G.

Wawrzyniak-Soleng, Ż., Soleng, H., 2000,2002: Polsk lommeordbok, Oslo: Kunnskapsforlaget.

Wawrzyniak-Soleng, Ż., Soleng, H., 2000: Słownik polsko-norweski norwesko-polski, Oslo: Ad Infinitum.