Rakel Johnson: Skrivaren och språket. Skriftspråksbruk, kasus och vokaler i medeltidsbrev på svenska
PDF (Norsk Bokmål)

How to Cite

Skrzypek, D. (2007). Rakel Johnson: Skrivaren och språket. Skriftspråksbruk, kasus och vokaler i medeltidsbrev på svenska. Folia Scandinavica Posnaniensia, 8, 215–218. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11234
PDF (Norsk Bokmål)

References

Delsing, Lars-Olof. 1991. Om genitivens utveckling i fomsvenskan. I: Malmgren, Sven-Göran, Ralph, Bo (utg.). Studier i svensk spr&khistoria 2 (Nordistica Gothoburgensia 14). Göteborg.

Falk, Cecilia. 1997. Fomsvenska upplevarverb (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A:49). Lund.

Johnson, Rakel, 2003. Skrivaren och språket. Skriftspråksbruk, kasus och vokaler i medeltidsbrev pä svenska. Göteborgs universitet, Institutionen för svenska spräket.

Kock, Axel. 1900. Till de nordiska språkens historia. Arkiv för nordisk filologi 16. Lund.

Kock, Axel. 1921. Svensk ljudhistoria IV. Lund: C.W.K. Gleerup.

Norde, Muriel. 1997. The History of the Genitive in Swedish. Doctoral dissertation. Universiteit van Amsterdam.

Noreen, Adolf. 1904. Altschwedische Grammatik. Halle: Max Niemeyer Verlag.