Rakel Johnson: Skrivaren och språket. Skriftspråksbruk, kasus och vokaler i medeltidsbrev på svenska

Main Article Content

Dominika Skrzypek

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Skrzypek, D. (2007). Rakel Johnson: Skrivaren och språket. Skriftspråksbruk, kasus och vokaler i medeltidsbrev på svenska. Folia Scandinavica Posnaniensia, 8, 215-218. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11234
Section
Articles

References

  1. Delsing, Lars-Olof. 1991. Om genitivens utveckling i fomsvenskan. I: Malmgren, Sven-Göran, Ralph, Bo (utg.). Studier i svensk spr&khistoria 2 (Nordistica Gothoburgensia 14). Göteborg.
  2. Falk, Cecilia. 1997. Fomsvenska upplevarverb (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A:49). Lund.
  3. Johnson, Rakel, 2003. Skrivaren och språket. Skriftspråksbruk, kasus och vokaler i medeltidsbrev pä svenska. Göteborgs universitet, Institutionen för svenska spräket.
  4. Kock, Axel. 1900. Till de nordiska språkens historia. Arkiv för nordisk filologi 16. Lund.
  5. Kock, Axel. 1921. Svensk ljudhistoria IV. Lund: C.W.K. Gleerup.
  6. Norde, Muriel. 1997. The History of the Genitive in Swedish. Doctoral dissertation. Universiteit van Amsterdam.
  7. Noreen, Adolf. 1904. Altschwedische Grammatik. Halle: Max Niemeyer Verlag.