”HVER GANG JEG SKRIVER EN ROMAN” – METAFIKTIVE FORMER OG INDSTILLINGER I INGER CHRISTENSENS AZORNO

Main Article Content

Sune Gregersen

Abstract

The paper presents an analysis and discussion of the Danish writer Inger Christensen’s experimental novel Azorno from 1967. It is argued that the novel, which is partly in epistolary form, can be read as a literary objet trouvé, a found manuscript consisting of a struggling writer’s unfinished notes and documents. I then attempt to characterise the novel using the typology of metafictional forms and attitudes proposed by Gemzøe (2001), and point out a number of potential problems with this typology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Literature

References

 1. Bach, P. F. (et al.). (1989). En moderne klassiker: Inger Christensens roman Azorno. Roskilde: Roskilde Universitetscenter.
 2. Blackwell, M. (2012). Extraordinary narrators: Metafiction and it-narratives. I: R. L. Caserio, C. Hawes (red.), The Cambridge history of the English novel (s. 230-245). Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Christensen, I. (1967). Azorno. København: Gyldendal.
 4. Christensen, I. (1969). det. København: Gyldendal.
 5. Christensen, I. (1981). Alfabet. København: Gyldendal.
 6. Christensen, I. (1991). Sommerfugledalen. København: Brøndum.
 7. Christensen, I. (2000) [1992]. Det er ord alt sammen. I: Hemmelighedstilstanden. København: Gyldendal, s. 47-59.
 8. Gass, W. H. (1970). Fiction and the figures of life. New York: Knopf.
 9. Gemzøe, A. (1997). Metamorfoser i Mellemtiden: Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. Holte: Medusa.
 10. Gemzøe, A. (2001). Metafiktionens mangfoldighed. I: A. Gemzøe et al. (red.), Metafiktion – selvrefleksionens retorik (s. 29-50). Holte: Medusa.
 11. Gemzøe, A. (et al.). (2001). Om metafiktion. Indledning. I: A. Gemzøe et al. (red.), Metafiktion – selvrefleksionens retorik (s. 9-28). Holte: Medusa.
 12. Haugland, A. G. (2012). Naturen i ånden: Naturfilosofien i Inger Christensens forfatterskab (Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet).
 13. Hutcheon, L. (1980). Narcissistic narrative: The metafictional paradox. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press.
 14. Højholt, P. (1969). 6512. København: Schønberg.
 15. Jakobson, R. (1978) [1960]. Lingvistikk og poetikk. I: A. Heldal, A. Linneberg (red.), Strukturalisme i litteraturvitenskapen (s. 119-155). Oslo: Gyldendal.
 16. Jensen, M. S. (1994). Uendelighedens figurer: Om Karen Blixens ”Storme”. K&K 76, 99-110.
 17. Kierkegaard, S. (1997) [1843]. Enten – Eller. Et Livs-Fragment. Første del. I: Søren
 18. Kierkegaards skrifter, bd. 2. København: Gad.
 19. Levy, J. L. (1983). Kritik af inderligheden. I: I. Holk (red.), Tegnverden (s. 65-78). København: Centrum.
 20. MacAdam, A. J. (1970). Manuel Puig’s chronicles of provincial life. Revista Hispánica Moderna 36(1), 50-65.
 21. Thygesen, E. (1974). Azorno som vor tids ægteskabsroman. I: B. Bang (red.), Roman/roman? (s. 13-33). København: Vintens Forlag.
 22. Waugh, P. (1984). Metafiction: The theory and practice of self-conscious fiction. London: Methuen.
 23. Wischmann, A. (1998). Inger Christensens Roman Azorno. I: A. Heitmann, K. Hoff (red.), Ästhetik der skandinavischen Moderne. Bernhard Glienke zum Gedenken (s. 265-278). Frankfurt am Main: Peter Lang.