Mellem det (post)koloniale, det (post)nationale og det globale: en analyse af Niviaq Korneliussens HOMO sapienne

Main Article Content

Agata Lubowicka

Abstract

The paper presents a close-reading of the Greenlandic author Niviaq Korneliussen’s novel Homo sapienne (2014) with the aim of answering the question, whether it can be defined as a postnational or a migration novel, according to the definitions presented by Elisabeth Oxfeldt and Søren Frank. To this end four different categories: the hybrid, the (post)colonial, the national and the global are applied in the analysis with the primary focus on examining how the dominating narratives of Greenlandicness are confirmed, challenged or rejected in the novel, as well as how the novel’s language, structure and narrative strategies not only contribute to a new understanding of the genre, but of the issues in question in general.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lubowicka, A. (2019). Mellem det (post)koloniale, det (post)nationale og det globale: en analyse af Niviaq Korneliussens HOMO sapienne. Folia Scandinavica Posnaniensia, 24, 39-55. https://doi.org/10.2478/fsp-2018-0004
Section
Literature

References

 1. Anderson, B. (2003). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New Tork: Verso.
 2. Bhabha, H.K. (1990). DissemiNation: time, narrative, and the margins of the modern nation. I: H.K. Bhabha (red.), Nation and Narration (291-322). London, New York: Routledge.
 3. Bryld, T. (2002). Hjemmestyrets børn – årgang ’79. Nuuk: Atuakkiorfik.
 4. Dagnino, A. (2013). Global Mobility, Transcultural Literature, and Multiple Modes of Modernity. Transcultural Studies 2, 130-160. DOI: http://dx.doi.org/10.11588/ts.2013.2.9940.
 5. Edel Hardenberg J. (2005). Den Stille Mangfoldighed/Nipaatsumik Assigiinngisitaarneq/The Quiet Diversity. Nuuk: Milik Publishing.
 6. Ette, O. (2003). Literature on the Move [Literatur in Bewegung, 2001], oversat af K. Vester. Amsterdam: Rodopi.
 7. Foucault, M. (1999). Sexuality and Power [Sexualité et pouvoir, 1978], oversat af R. A. Lynch. In: M. Foucault, Religion and Culture (115-130). Manchester: Manchester University Press.
 8. Frank, S. (2012). Hvad er migrationslitteratur?. Kritik 203, 1-9.
 9. Frello, B. (2005). Hybriditet: truende forurening eller kreativ overskridelse?. I: A. Scott Sørensen (red.), Kultur på kryds og tværs (88-113). Århus: Klim.
 10. Gandhi, L. (1998). Postcolonial Theory. A Critical Introduction. New York: Columbia University Press.
 11. Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. I: J. Rutherford (red.), Identity: Community, Culture, Difference (222-237). London: Lawrence and Wishart.
 12. Kleist Pedersen, B. (2004). Unge og litteratur – 25 år efter. I: B. Jacobsen et al. (red.), Grønlænder og Global: Grønlandsk sprog, litteratur og medier i 25-året for Hjemmestyrets indførelse (63-94). Nuuk: Ilisimatusarfik.
 13. Korneliussen N. (2014). HOMO sapienne. Nuuk: Milik Publishing.
 14. Langgård K. (2003). Mellem globalisering, nation building og individets dagligdag på godt og ondt. Nordica 20, 263-300.
 15. Leine, K. (2012). Profeterne i Evighedsfjorden. København: Gyldendal.
 16. Moestrup, M. (2014). Forord. I: N. Korneliussen, HOMO sapienne (9-12). Nuuk: Milik Publishing.
 17. Oxfeldt, E. (2012) Romanen, nasjonen og verden. Nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.
 18. Pram Gad, U. (2009). Post-colonial identity in Greenland? When the empire dichotomizes back – bring politics back in. Journal of Language and Politics 8, 1, 136-158. DOI: 10.1075/jlp.8.1.08gad
 19. Rasmussen, K. (1915). Forord. I: M. Storch. En grønlænders drøm [Sinnattugaq, 1914] (VIIXVIII), oversat af K. Rasmussen. København, Kristiania: Gyldendal Nordisk Forlag.
 20. Riegels Melchior, Marie. (2013). Dansk på mode! Fortællinger om design, identitet og historie i og omkring dansk modeindustri. København: Museum Tusculanum.
 21. Rothstein, K. (2014). Nuuk Sapiens. Weekendavisen, 28.11.2014. Hentet fra: http://www.rothstein.dk/2014/niviaq-korneliussen-homo-sapienne/ (7.01.2018).
 22. Slemon, S. (1987). Monuments of Empire: Allegory, Counter-Discourse, Post-Colonial Writing. Kunapipi 9.3, 1-16.
 23. Storch, M. (1915). En grønlænders drøm [Sinnattugaq, 1914], oversat af K. Rasmussen. København, Kristiania: Gyldendal Nordisk Forlag.
 24. Steenholdt, S. (2015). Zombieland [Zombiet Nunaat, 2015], oversat af Niviaq Korneliussen. Nuuk: Milik Publishing.
 25. Terpstra, T. (2015). Inuit outside the Arctic: Migration, identity and perceptions. Circumpolar Studies, 10, Groningen: University of Groningen. Hentet fra: https://www.rug.nl/research/portal/files/23085095/Complete_thesis.pdf (1.01.2018)
 26. Therkildsen, L., Vahl, K. (red.). (2013) Inuusuttut, Nunatsinni Nunarsuarmilu / Ung i Grønland, ung i verden, oversat af A. Dahl Petrussen et al. Nuuk: Atuakkiortut, NAPA, Milik Publishing.
 27. Thisted, K. (2003). Danske grønlandsfiktioner: Om billedet af Grønland i dansk litteratur. Kosmorama, 49, 232, 32-67.
 28. Thisted, K. (2004). Hvem går qivittoq? Kampen om et litterært symbol eller relationen Danmark – Grønland i postkolonial belysning. TijdSchrift voor Skandinavistiek 2, 25, 133-160.
 29. Thisted, K. (2011). Nationbuilding – Nationbranding. Identitetspositioner og tilhørsforhold under det selvstyrede Grønland. I: O. Høiris, O. Marquardt (red.), Fra vild til verdensborger. Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet (597-637). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
 30. Thisted, K. (2013). Discourses of Indigeneity: Branding Greenland in the Age of Self-Government and Climate Change. I: S. Sörlin (red.), Science, Geopolitics and Culture in the Polar Region, (227-258). Farnham, Burlington: Ashgate.
 31. Volquardsen, E. (2014). Pathological Escapists, Passing and the Perpetual Ice: Old and New Trends in Danish-Greenlandic Migration Literature. I: L.A. Körber, E. Volquardsen (red.), The Postcolonial North Atlantic: Iceland, Greenland and the Faroe Islands (391-417). Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität.