The concept of KÆRLIGHED (love) as represented in data from Old Danish
PDF

Keywords

Old Danish
the concept of LOVE in Danish
metaphors of LOVE
language of LOVE
cognitive linguistics

How to Cite

Kacprzak, A. (2021). The concept of KÆRLIGHED (love) as represented in data from Old Danish. Folia Scandinavica Posnaniensia, 29, 4–18. https://doi.org/10.2478/fsp-2020-0004

Abstract

The article aims to reconstruct the conceptualization of KÆRLIGHED (LOVE) in Old Danish (1100–1515). In the first part of the study, the structure of the concept in Old Danish is analyzed, and parallels are drawn to the modern-day concept of KÆRLIGHED, the most significant differences being registered in the subcategories of PATRIOTISM and ROMANTIC LOVE, as well as in connection with the sense ‘love to do’. In the following parts of the study, the most important aspects and conceptual metaphors of Old Danish KÆRLIGHED are revealed, demonstrating a great influence of Christian values. Lastly, the nouns ælskhugh and kærlikhet are analyzed, and the difference between them is described as a different profiling of the various aspects of KÆRLIGHED, such as JOY and PLEASURE.

https://doi.org/10.2478/fsp-2020-0004
PDF

References

Aalbæk-Nielsen, K. (1999a). Kærlighed i antikken. København: Gyldendal.

Aalbæk-Nielsen, K. (1999 b). Kærlighed i middelalderen. København: Gyldendal.

Aalbæk-Nielsen, K. (2001). Kærlighed i det 15.-18. århundrede. København: Gyldendal.

Aalbæk-Nielsen, K. 2003: Kærlighed i det 19. og 20. århundrede. København: Gyldendal.

Bartels, A., Zeki, S. (2004). The neural correlates of maternal and romantic love. Neuroimage 21, 1155–1166.

Bierwiaczonek, B. (2002). A Cognitive Study of the Concept of LOVE in English. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Fromm, E. (2012). O sztuce miłości. Poznań: Rebis.

Jakubowicz, M. (2000). Dwa oblicza miłości. Porównanie językowych obrazów miłości tkwiących w etymologii i frazeologii. Język a Kultura 14, 233–243.

Jankowiak, W., Fischer, E. (1992). A Cross-Cultural Perspective on Romantic Love. Ethnology vol. 31 no. 2, 149–155.

Kövecses, Z. (1986). Metaphors of Anger, Pride, and Love, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Kövecses, Z. (2000). Metaphor and Emotion. Language, Culture, and Body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press.

Lewis, C. S. (1960). The Four Loves. London: Geoffrey Bless.

Magon, N., Kalra, S. (2011). The orgasmic history of oxytocin: Love, lust, and labor. Indian journal of endocrinology and metabolism 15 Suppl 3, 156–61.

Nielsen, N. Å. (1969). Dansk etymologisk ordbog. København: Gyldendal.

Nielsen, Th. (2011). Kærlighed og parforhold under forskernes lup. Risskov: Plurafutura.

Nowakowska-Kępna, I. (2000). Język ciała czy ciało w umyśle, czyli o metaforyce uczuć. Język a Kultura 14, 25–58.

Skautrup, P. (1944). Det danske sprogs historie. Første bind. København: Gyldendal.

Underhill, J. (2012). Ethnolinguistics and Cultural Concepts. Truth, Love, Hate and War. Cambridge: Cambridge University Press.

Wierzbicka, A. (1971). Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Wierzbicka, A. (1986). Metaphors Linguists Live By. Papers in Linguistics 19, 287–313.

Zaron, Z. (1985). Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej (Kochaj bliźniego swego). Wrocław: Zakład Narodowy Im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

INTERNET SOURCES

Den Danske Ordbog (DDO): https://ordnet.dk/ddo [accessed: 07.2019]

Gammeldansk Ordbog: https://gammeldanskordbog.dk/ [accessed: 05.2019]

Gammeldansk Seddelsamling: https://gammeldanskseddelsamling.dk/ [accessed: 05.2019]

Korpus.dk: https://ordnet.dk/korpusdk [accessed: 12.2019]

SOURCES OF INDIVIDUAL NOTES REFERENCED IN THE TEXT

Mos. .. (GldBib.) = Den gammeldanske Bibeloversættelse 2. Mosebog, 1475-1500, Molbech, C. (red.): Den ældste danske Bibel-Oversættelse eller det gamle Testamentes otte første Bøger, fordanskede efter Vulgata, s. 112–213. København 1828.

BønneB.I.076-151 = Johanne Nielsdatters Tidebog, 1475-1500, Nielsen, K.M. (red.): Middelalderens danske Bønnebøger 1, s. 76–151. København 1945-1946

BønneB.II.021-283 = Anna Brades Bønnebog, 1497, Nielsen, K.M. (red.): Middelalderens danske Bønnebøger 2, s. 21–283. København 1949.

BønneB.II.287-330 = Bønnebog i AM418,12, ca. 1500, Nielsen, K.M. (red.): Middelalderens danske Bønnebøger 2, s. 287–330. København 1949.

BønneB.III.003-175 = Bønnebog i AM75,8, ca. 1500, Nielsen, K.M. (red.): Middelalderens danske Bønnebøger 3, s. 3–175. København 1957.

DiplChrI, 1448-1555 = Knudsen, Hans & C. F. Wegener (red.): Diplomatarium Christierni Primi. Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve, henhörende til Kong Christiern den Förstes Historie. København 1856.

Gregor.Tract = Tractatus Sancti Gregorii skreffwæn til nogræ clostær iomffrvær, ca. 1500.

HarpS = Harpestreng Urtebog. Hs. S, ca.1300, Kristensen, M. (red.): Harpestræng. Gamle danske Urtebøger, Stenbøger og Kogebøger, s. 3–99. København 1908–1920.

HarpStenbK = Harpestreng Stenbog. Hs. K, ca. 1300, Kristensen, M. (red.): Harpestræng. Gamle danske Urtebøger, Stenbøger og Kogebøger, s. 174–193. København 1908–1920.

HellKv = De hellige kvinder, 1480–1485, Brandt, C.J. (red.): De hellige Kvinder, en Legende-Samling. København 1859 (2. del af Dansk Klosterlæsning fra Middelalderen 1. København 1865).

Hofregnsk.001-002,13 = Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 1496, Christensen, W. (red.): Dronning Christines Hofholdningsregnskaber. Udgivne for det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, s. 1–2,13. København 1904.

JyTingsv, 1438–1515 = Nielsen, O. (red.): Gamle jydske Tingsvidner. København 1882.

Kempis, ca. 1500 = Tekstfordærvelser, fundne eller formodede, er indført på sedlerne, men ikke i arbejds-eksemplaret. Thomas a Kempis 1380–1471.

KlosterB = En Klosterbog fra Middelalderens Slutning, 1470, Kroon, S. et al. (red.): A Danish Teacher's Manual of the Mid-Fifteenth Century. Codex AM76,8. Volume 1. Transcription and facsimile. Addendum: The Gotfred of Ghemen Print of The Danish Lucidarius (1510). Lund 1993.

KærlSt, ca. 1500 = Det danske Sprog- og Litteraturselskab (red.): Bonaventura. Tre skrifter i gammeldansk oversættelse. Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sprog. København 1968.

Mandev = Mandevilles Rejse, 1459, Lorenzen, M. (red.): Mandevilles Rejse i gammeldansk Oversættelse tillige med En Vejleder for Pilgrimme, s. 1–206. København 1882.

MariagerL = Mariager Legende-Håndskrift, 1488, Knudsen, G. (red.): Mariager Legende-Haandskrift. København 1917–30.

Post = Den skånske Postil fra Bekkaskogh, ca. 1450, Klemming, G.E. (red.): Svenska Medeltids-Postillor 3. SSFS 23. Udgave af Cod.Upps.C56,4

Sydr = Sydrak, ca. 1450–1500, Knudsen, G. (red.): Sydrak. Efter Haandskriftet Ny kgl. Saml. 236 4to. København 1921–1932.

SøndEv.001-169 = Søndags-Evangelier, ca. 1450, Ejder, Bertil (red.): Svenska Medeltidspostillor Del 8. Lund 1983.