”Der er langt til Himlen og Evropa er langt borte”. Den afrikanske diskurs i dansk rejselitteratur
PDF (Dansk)

Keywords

Danske kolonier i Afrika (Guldkysten)
Den eksotiske diskurs i dansk rejselitteratur
Thorkild Hansen
Sophie Petersen
Danish colonies in Africa (the Gold Coast)
The exotic discourse in Danish travel literature

How to Cite

Schab, S. (2011). ”Der er langt til Himlen og Evropa er langt borte”. Den afrikanske diskurs i dansk rejselitteratur. Folia Scandinavica Posnaniensia, 13, 6–18. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3536

Abstract

The article attempts to discuss two examples of Danish literary discourse on former Danish colonies on the Gold Coast (Africa). Sophie Petersen’s travel books “Danmarks gamle Tropekolonier”, 1946 (The former Danish Tropic Colonies) and “Vore gamle Tropekolonier”, 1948 (Our former Tropic Colonies) and Thorkild Hansen’s documentary novel “Slavernes Kyst”, 1967 (The Coast of the Slaves) have been analyzed as texts that reveal a part of the Danish colonial and postcolonial (self-)reflection and consciousness. The literary representations of Africa given in the aforementioned books reflect the Danish nation-building project in the respective historical, political and mental contexts (during the Second World War and in the sixties). Petersen and Hansen apply different writing strategies (rhetorical as well as discursive) in their presentations of the Danish history of the Gold Coast, and they seem to represent rather dissimilar approaches to this topic. As a conclusion, the author of the article attempts to answer the question about the role of the African representations in the Danish self-understanding as a nation.
PDF (Dansk)

References

Billig, Michael. 2008. Banalny nacjonalizm. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Fryd, Anette. 2004. ”Var finns väl ord och symboler för Afrikas tomhet, glöd och extas”. Om forholdet mellem primitivisme og modernisme med Artur Lundkvists rejseskildring Negerkust som eksempel. Spring. Tidsskrift for moderne dansk litteratur, nr. 22. København, s. 88-101.

Ghana-initiativets hjemmeside: http://www.natmus.dk/sw31724.asp (besøgt den 14.07.2011)

Hansen, Thorkild. 1967. Slavernes Kyst, København: Gyldendal.

Hansen, Tine Brødegaard & Johansen, Pia. 2006. Den Gode, den Onde og den Grusomt Effektive. Et kritisk Congo-eventyr. I: Christiansen, Lene Bull et al. (red.). Jagten på det eksotiske. Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter (temaserien Kult, nr. 3), s. 79-93.

Harbsmeier, Michael. 2002. ”Når de taler, lyder det, som om de græder...” Nogle betragtninger over hvad rejseberetninger kan fortælle. I: Duedahl, Poul (red.). Jeg har aldrig kendt mage til land... Rejseberetninger fra Danmark gennem 1000 år. København: Aschehoug, s. 11-14.

Henningsen, Manfred. 2010. Between Denial and Amnesia: The Political Use and Abuse of Historical Memory. I: Götz, Norbert et al. (red.). Vom alten Norden zum neuen Europa: politische Kultur im Ostseeraum. Berlin: Berliner Wissenschfts-Verlag, s. 173-187.

Isert, Paul. 1917. Lægen Poul Iserts Breve fra Dansk Guinea 1783-87, udg. af Ingeborg Raunkiær, København.

Jensen, Lars. 2005. De danske tropekolonier og den nationale forankring. I: Christensen, Lene Bull at al. (red.). På sporet af imperiet: Danske tropefantasier. Institut for Sprog og Kultur, Roskilde Universitetscenter, serie: Kult, nr. 2, s. 65-77.

Liet, Henk van der. 2001. Thorkild Hansen. I: Mai, Anne-Marie (red.). Danske digtere i det 20. århundrede, Bd. II. København: Gads Forlag, s. 358-369.

Liet, Henk van der. 2004. ”Smerten er livets moder”. Thorkild Hansen som postkolonial rejseforfatter i Nordatlanten. Spring. Tidsskrift for moderne dansk litteratur, nr. 22, s. 66-87.

Linde-Laursen, Anders. 1991. „…derfra min verden går” – om national identitet. I: Linde-Laursen, Anders & Jan Olof Nilsson (red.). Nationella identiteter i Norden – ett fullbordat projekt?. Stokholm: Nordiska Rådet, s. 11-18.

Nørgaard, Nina. 2005. Et tabt eventyr? Kolonierne i Vestindien som nationalt spejl. I: Christensen, Lene Bull at al. (red.). På sporet af imperiet: Danske tropefantasier. Institut for Sprog og Kultur, Roskilde Universitetscenter, serie: Kult, nr. 2, s. 27-37.

Petersen, Sophie. 1941. I en gammel dansk Koloni. Geografisk Tidsskrift. Bind 44, s. 118-128.

Petersen, Sophie. 1946. Danmarks gamle Tropekolonier. København: H. Hagerups boghandel.

Petersen, Sophie. 1948. Vore gamle Tropekolonier. København: Thaning & Appels Forlag.

Pratt, Mary Louise. 2008. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: Routledge.

Rasmussen, Kim Su. 2005. Hvad er dansk racisme?. I: Christensen, Lene Bull at al. (red.). På sporet af imperiet: Danske tropefantasier. Institut for Sprog og Kultur, RUC, serie: Kult, nr. 2, s. 11-26.

Said, Edward. 2005. Orientalizm. Poznań: Zysk i S-ka.

Taetz, Sascha. 2004. Richtung Mitternacht : Wahrnehmung und Darstellung Skandinaviens in Reiseberichten städtischer Burger des 16. und 17. Jahrhunderts, Franfurt am Main: Peter Lang.

Thisted, Kirsten. 2008. „Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar”. Banal nationalisme, narrative skabeloner og postkolonial melankoli i skildringen af de danske tropekolonier. Tranquebar Initiativets Skriftserie, nr. 2.

Uggerhal, Edit. 1989. Danskernes oplevelse af det sorte Afrika: et historisk strejftog med rejselitteraturen. I: Høiris, Ole (red.). Dansk mental geografi, danskernes syn på verden – og på sig selv. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 94-104.

Whitley, Edward. 2002. Race and Modernity in Theodore Roosvelt´s and Ernest Hemingway`s African Travel Writing. I: Siegel, Kristi (red.). Issuses in Travel Writing. Empire, Spectacle, and Displacement. New York: Peter Lang Publishing, s.13-27.

Young, Robert J.C. 2007. Dekonstruktion og det postkoloniale. I: Hauge, Hans (red.). Postkolonialisme. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 187-226.