Det individuella möter det kollektiva. Självbiografiskt stoff i barndomsskildringar från det svenska folkhemmet
PDF (Svenska)

Keywords

självbiografi
den självbiografiska pakten
autofiktion
den självbiografiska romanen
barndomskildringar
folkhemmet
PC Jersild
Kjell Johansson
Susanna Alakoski
Torbjörn Flygt
Jonas Gardell
autobiography
autofiction
contemporary Swedish prose

How to Cite

Żmuda-Trzebiatowska, M. (2011). Det individuella möter det kollektiva. Självbiografiskt stoff i barndomsskildringar från det svenska folkhemmet. Folia Scandinavica Posnaniensia, 13, 32–49. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3538

Abstract

The subject of the article are autobiographical threads present in Swedish stories about childhood and adolescence published after 1986 that form part of the narrative pertaining to the origins, evolution and decline of the Swedish welfare state (folkhemmet). With reference to such concepts as autobiographical pact, autobiographical novel and auto-fiction, the author discusses the various ways six contemporary Swedish writers (PC Jersild, Kjell Johansson, Susanna Alakoski, Jonas Gardell and Lena Andersson) use their biographies. Special focus is given to the notion of how a cogitation upon individual fate becomes universal when placed in a social context. Another problem analysed by the author is the significance of autobiographical threads for building relationships between the writer and the reader and for the reception of a literary text.
PDF (Svenska)

References

ANALYSMATERIAL

Alakoski, Susanna. 2007. Svinalängorna. Stockholm: Bonnier.

Andersson, Lena. 1999. Var det bra så?. Stockholm: Natur och Kultur.

Flygt, Torbjörn. 2003. Underdog. Stockholm: Norstedt.

Gardell, Jonas. 1992. En komikers uppväxt. Stockholm: Norstedt.

Jersild, P C. 1998. Fem hjärtan i en tändsticksask: sedeskildring. Stockholm: Bonnier.

Johansson, Kjell. 2003, Huset vid Flon. Stockholm: Pan.

FÖRFATTARNAS WEBBSIDOR

Susanna Alakoski: http://susannaalakoski.se/ (Biografi, hämtad 10.09.2011).

Torbjörn Flygt: http://www.torbjornflygt.se/ (Biografi, hämtad 10.09.2011).

Jonas Gardell: http://www.jonasgardell.se/ (Shower, hämtad 10.09.2011).

ÖVRIGA KÄLLOR

Bosseldal, Ingrid. 1999. När solidariteten blir för dyr. Göteborgs-Posten 30.11.

Gardell, Jonas. 2007. Dagbok, inlägg från 08.03. http://www.jonasgardell.se/doc/diary.jsp?id=150 (hämtad 2008-09-21).

Grive, Madeleine. 1997. Romanen som massmedia. 90-tal 2, s. 2-4.

Gruszewska, Ludmiła. 1998. (Auto)biograficzne paradygmaty myślenia. I: Blaim, Artur & Zbigniew Maciejewski (red.). Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

s. 404-414.

Jansson, Bo, G. 1998. Nedslag i 1990-talets svenska prosa. Om 90-talets svenska roman och novell i postmodernt perspektiv (=Kultur och lärande 2). Falun: Högskolan i Dalarna.

Johansson, Anne. 2002. Torbjörn Flygt - tänker göra precis som han vill. Göteborgs-Posten 23.03.

Karlsson, Elise. 2009. Författare med dubbla kontrakt. Svenska Dagbladet 19.12.

Kleen, Björn, af. 2011. Torbjörn Flygt: Outsider. Expressen 10.10. http://www.expressen.se/kultur/1.2555641/torbjorn-flygt-outsider (hämtad 17.09. 2011).

Kondrup, Johnny. 1992. Självbiografin. En traditionalistisk genrebeskrivning (övers. Stig Göran Gustafsson). I: Tigrestedt, Christoffer et al. (red.). Sjävbiografi, kultur, liv. Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap. Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, s. 41-62.

Lagerblad, Anna. 1999. Våldet var alltid närvarande. Svenska Dagbladet 10.10.

Lejeune, Philippe, 2001. Pakt autobiograficzny (övers. Aleksander Labuda). I: Idem: Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii (red. Regina Lubas-Bartoszyńska). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 21-56.

Lis, Jerzy. 2006 Obrzeża autobiografii. O współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji (=Filologia Romańska 32). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Löfvendahl, Erik. 2006. Livet hos de till synes chanslösa, Svenska Dagbladet 24.03.

Öhrström, Liljan. 2003. Jag skulle ha ett annat liv (intervju med Kjell Johansson). Dagens Nyheter 31.08. http://www.dn.se/nyheter/jag-skulle-ha-ett-annat-liv (hämtad 10.07.2010).

Persson, Magnus. 2001. Osentimental hyllning till närvarande morsor. Svenska Dagbladet 20.08.

Samuelsson, Marie Louise. 2000. En vink till medelklassen. Svenska Dagbladet 12.01.

Schulman, Ninni, O. 2001. Gardell sänker inte garden (intervju med Jonas Gardell). Expressen 29.08.

Skogsberg, Lena. 2006. Klasskildring som svider. Hufvudstadsbladet 26.04.

Sommardal, Göran. 1997. Manus till recensionen av Kjell Johanssons bok Huset vid Flon. Sänt på SR P1 08.09. http://www.sr.se/p1/kulturnytt/recensioner/kjelljo.htm

(hämtad 20.07.2008)

Westling, Barbro. 2001. Det svarta hålet bakom masken. Aftonbladet 27.08.