TORBJÖRN FORSLID: Varför män? Om manlighet i litteraturen. Stockholm: Carlssons Förlag, 2006. 214 s. (review)
PDF (Svenska)

Keywords

Torbjörn Forslid
Varför män? Om manlighet i litteraturen
review

How to Cite

Szymoniak, K. (2011). TORBJÖRN FORSLID: Varför män? Om manlighet i litteraturen. Stockholm: Carlssons Förlag, 2006. 214 s. (review). Folia Scandinavica Posnaniensia, 13, 112–115. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3553
PDF (Svenska)

References

Connell, R.W. 1995. Masculinities. Berkeley: University of California Press.

Ekenstam, Claes (m. fl.) 1998. Rädd att falla. Studier i manlighet. Stockholm: Gidlunds Förlag.

Ekenstam, Claes, Thomas Johansson & Jari Kuosmannen (red.). 2001. Sprickor i fasaden. Manligheter i förändring. Stockholm: Gidlunds Förlag.

Johansson, Thomas. 2000. Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt. Lund: Studentlitteratur.

Lindén, Claudia. 2007. Torbjörn Forslid, Varför män? Om manligheten i litteraturen. Tidskrift för litteraturvetenskap 3, s. 96-98.