DOROTA MELERSKA: Älvdalskan – mellan språkdöd och revitalisering. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011. 215 pp. (review)

Main Article Content

Piotr Garbacz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Garbacz, P. (2011). DOROTA MELERSKA: Älvdalskan – mellan språkdöd och revitalisering. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011. 215 pp. (review). Folia Scandinavica Posnaniensia, 13, 116-119. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3555
Section
Reviews

References

 1. Chambers, Jack K. & Peter Trudgill. 1980. Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Fishman, Joshua. 1991. Reversing language Shift: Theory and Practice of Assistance to Threatened Languages. Clevedon: Multilingual Matters.
 3. Garbacz, Piotr. 2006. Verb Movement and Negation in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 78, pp. 173-190.
 4. Garbacz, Piotr. 2008a. Bisatsledföljden i älvdalska. Kristinn Jóhannesson et al. (eds.). Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren. Göteborg: Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34, pp. 105-112.
 5. Garbacz, Piotr. 2008b. Negationen syntax i älvdalskan. Bukowski, Piotr et al. (eds.). Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 6. pp. 193-202.
 7. Garbacz, Piotr. 2010. Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change. Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University.
 8. Hultgren, Sven O. 1983. Skola i dialektal miljö. Språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna. Uppsala: Uppsala universitet.
 9. Levander, Lars. 1909. Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning ock syntax. Stockholm: Kungliga boktryckeriet P. A. Norstedt och söner.
 10. Melerska, Dorota. 2007. Älvdalska – język czy dialekt? Acta Sueco-Polonica 14, pp. 173-182.
 11. Melerska, Dorota. 2009. Trzydzieści lat procesów rewitalizacyjnych w Älvdalen – analiza älvdalskiego na przykładzie modelu. Acta Sueco-Polonica 15, pp. 79-89.
 12. Melerska, Dorota. 2010. Vem är ”en riktig älvdaling”? Identitetsmarkörer i dagens Älvdalen. Folia Scandinavica Posnaniensia 11, pp. 123-133.
 13. Rosenkvist, Henrik. 2006. Null subjects in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 78,
 14. pp. 141-171.
 15. Rosenkvist, Henrik. 2007. Subject doubling in Oevdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 80, pp. 77-102.
 16. Rosenkvist, Henrik. 2010. Null referential subjects in Övdalian. Nordic Journal of Linguistics 33 (3), pp. 231-267.
 17. Steensland, Lars. 1990. Är älvdalskan ett språk eller en dialekt – och vad spelar det egentligen för roll? Studier i modern språkvetenskap 9, pp. 216-222.
 18. Williams, Henrik. 2007. Älvdalska – dialekt eller minoritetsspråk? Inledningsanförande. Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, pp. 83-85.