Maria Hellebergs 'Fremmede naboer' i den danske Polen-diskurs
PDF (Dansk)

Keywords

Polen
Danmark
repræsentation
polsk nationalkarakter
Polen-billedet i dansk litteratur
Poland
Denmark
representation
Polish national character
image of Poland in the Danish literature

How to Cite

Schab, S. (2009). Maria Hellebergs ’Fremmede naboer’ i den danske Polen-diskurs. Folia Scandinavica Posnaniensia, 10, 113–122. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3577

Abstract

The aim of the article is to place Maria Helleberg’s book Fremmede naboer (1992) in a broader cultural and literary context and to define its position in the Danish discourse on Poland. The author of the article points out some elements used for creating an image of Poland and confronts the image with the canonical representation of Poland from Georg Brandes’ text Indtryk fra Polen (1888). The result of the comparison mentioned above shows a certain conservatism in the way Poland is presented in Danish literary discourse. The conclusion is supported with references to other texts dealing with Polish matters from the period from 1888 to 2002.
PDF (Dansk)

References

Brandes, Georg. [1888] 1902. Indtryk fra Polen. I: Samlede Skrifter 10. København: Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 7–292.

Helleberg, Maria. 1992. Fremmede naboer. En europæisk erfaring rigere. Polens historie. København: Gyldendal.

Janion, Maria. 2006. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kaszyński, Stefan H. 1991. Wahlverwandtschaften der europäischen Romantik am Beispiel von Hauchs Roman En polsk Familie. I: Bandle, Oskar et al. (Hg.). Nordische Romantik. Akten

der XVII. Studiekonferenz der Internationalen Association for Scandinavian Studies 7.–12. August 1988 in Zürich und Basel (= Beiträge zur nordischen Philologie, 19). Basel: Helbing & Lichtenhahn, 213–220.

Kolstrup, Søren. 2007. Polen i 1000 år – set fra Krakow. Søllested: Skovlænge.

Krysztofiak, Maria. 2005. Skandinavien und Mitteleuropa. Literarische Wahlverwandtschaften (= Beihefte zum Orbis Linguarum, 42). Wrocław: Atut/Görlitz: Neisse Verlag.

Said, Edward. 2005. Orientalizm. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Schab, Sylwia. 2008. ”Øjnene der ser...” Om berøringsflader mellem kulturer og om det eksotiske i en ”nær” udgave. Dansk (rejse-)litteratur om Polen. I: Zilliacus, Clas (red.). Gränser i nordisk litteratur (= IASS XXVI 2006). Åbo: Åbo Akademis förlag, 652-660.

Stala, Krzysztof. 2000. Georg Brandes’ Indtryk från Polen. Stereotyper på gott och ont. I: Törnquist-Plewa, Barbara (red.). Sverige och Polen. Nationer och stereotyper (= Slavica Lundensia, 20). Lund: Lunds universitet, 29–43.

Ślaski, Kazimierz. 1977. Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych (= Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku. Seria Skandynawoznawcza, 4). Wrocław: Ossolineum.

Ørnsbo, Jess. 1990. Polen – én stor hemmelig klub. I: Kaiser, Jens & Flemming Chr. Nielsen (red.). Europa retur: 12+1 forfattere på rejse. Viby J: Morgenavisen Jyllands-Posten, 95-106.