Tappra martyrer och katolska bråkmakare. Om några historiskt betingade traditioner i den svenska bilden av Polen
PDF (Svenska)

Keywords

svensk-polska relationer
svensk nationell identitet
svenska nationella berättelser
bilden av Polen i Sverige
Swedish-Polish relations
Swedish national identity
Swedish national narratives
Swedish image of Poland

How to Cite

Żmuda-Trzebiatowska, M. (2009). Tappra martyrer och katolska bråkmakare. Om några historiskt betingade traditioner i den svenska bilden av Polen. Folia Scandinavica Posnaniensia, 10, 123–142. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3581

Abstract

The article puts together and describes four main traditions of the Swedish perception of the Polish, which have been formed through the centuries by the conflicts and encounters, as well as similarities and differences in the development of societies in these two countries. The historically qualified notions about the Polish as courageous warriors, innocent martyrs, anarchy rioters and catholic fanatics reappear also in Swedish press articles that were published after 1989, sometimes gaining a new meaning. These notions should be interpreted in the background of national narratives of the Swedes since images of the others are being often used while defining one’s own group and consequently they should
be seen as a substantial constituent of national identity.

PDF (Svenska)

References

Billig, Michael. 1995. Banal Nationalism. London: Sage publications.

Bra Böckers Lexikon. 1988. Malmö: Bokförlaget Bra Böcker, Band 18.

Cieślak, Tadeusz. 1973. Polska i Skandynawia w XIX i XX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Czubiński, Antoni. 2002. Historia Polski 1864-2001. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Gunnarsson, Gunnar. 1935. Det återuppståndna Polen (= Studentföreningen Verdandis Småskrifter 375). Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Hassler, Göran (red.). 1989. Bellman (en antologi). Stockholm: En bok för alla.

Höjelid, Stefan. 1991. Sovjetbilden i nordisk press. Svenska, norska och finländska reaktioner på sovjetiskt agerande (= Lund Political Studies 67). Lund: Studentlitteratur.

Kersten, Adam. 1973. Historia Szwecji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Kristiansen, Kristof K., Rasmussen, Jens R. (red.). 1988. Fjendebilleder og fremmedhad. FN-forbundet.

Larsson, Mika. 1981. Det började i Gdańsk. Stockholm: Författarförlag.

Linde-Laursen, Anders. 1991. ”… derfra min verden går” – om national identitet. I: Linde-Laursen, Anders, Nilsson, Jan Olof (red.). Nationella identiteter i Norden – ett fullbordat projekt?

Nordiska rådet, s. 11-38.

Löfgren, Orvar. 1995. Nationella arenor. I: Ehn, Billy, Frykman, Jonas, Löfgren, Orvar. Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar. Stockholm: Natur och Kultur, s. 21 113.

Möllerström, Sten. 1973. Polen ABC. Warszawa: Sport i Turystyka.

Neuger, Leonard. 2000. Från skurkaktig barbar till kåt intellekuell. Svensken i polsk litteratur. I: Törnquist-Plewa, Barbara (red.). Sverige och Polen. Nationer och stereotyper (= Slavica Lundensia 20). Lund: Department of Slavonic Studies. Lund University, s. 111-124.

Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi. 1915. Stockholm: Nordisk Familjeboks Förlags Aktiebolag. Tjugoförsta Bandet.

Nyström, Anton. 1925. Polen förr och nu. Stockholm: Hökerbergs.

Packalén, Małgorzata Anna. 1998. ”Saningen vill älskas med en sval och stilla kärlek” – om Fredriks Bööks förhållande till Polen. I: Gyllin, Roger, Svanberg, Ingemar (red.). Bröd och salt. Svenska kulturkontakter med Öst (En vänbok till Sven Gustavsson). Uppsala: Slaviska institutionen. Uppsala universitetet, s. 194-215.

Ślaski, Kazimierz. 1977. Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych (= Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku 10. Seria skandynawoznawcza, tom IV). Wrocław–

Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Szymański, Jan. 1997. Szwecja w świadomości polskiej na przełomie XIX i XX wieku. I: Szwecja w XX wieku. Polskie fascynacje i rozczarowania. Dni Kultury Szwedzkiej. Wrocław.

Uggla, Andrzej Nils. 1986. Den svenska polenbilden och polsk prosa i Sverige 1939–1960. Två studier i reception. (= Uppsala Slavic Papers 12). Uppsala: Department of Slavic Languages.

Uppsala University.

Uggla, Andrzej Nils. 1989. Från politik till litteratur. Sveriges väg till den polska nationella diktningen under 1800-talet i sju studier (= Uppsala Slavic Papers 15), Uppsala: Department of Slavic Languages. Uppsala University.

Wróblewska, Jadwiga. 1986. Szwecja wobec powstania styczniowego (= Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Seria monografii 84). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena. 2000. Om Polen i svensk dagspress. Folia Scandinavica Posnaniensia 6, s. 125-139.

Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena. Polen-Sverige. Bilden av den andre och den nationella identiteten motbakgrund av svenska och polska presstexter från åren 1989-1999. Doktorsavhandling, opublicerad (2002).

Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena. Stereotyper som referensram. Bilden av Polen i svensk dagspress 1989–1999. I: Törnquist Plewa, Barbara (red). Sverige och Polen. Nationer och stereotyper. (= Slavica Lundensia 20) Lund: Department of Slavonic Studies. Lund University, s. 83-104.

SVENSKA TIDNINGSARTIKLAR

”De polska krucifixen” (ledarartikel). Sydsvenska Dagbladet 1984 03-16.

”En polsk martyr” (ledarartikel). Svenska Dagbladet 1983-05-21.

”EU-kandidater tar nya tag” (ledarartikel). Dagens Nyheter 1995-02-12.

”Giv akt, Walesa!” (ledarartikel). Aftonbladet 1990-11-22.

”Här sitter 150 oppositionella kvinnor fängslade” (osignerad). Svenska Dagbladet 1982-07-05.

”Jaruzelski slåss mot krucifixet”(ledarartikel). Expressen 1984 03-20.

”Låt Agata stanna. Upprop till invandrarministern!”. Aftonbladet 1989-05-22.

”Mördarna i Polen” (ledarartikel). Dagens Nyheter 1984-11-01.

”Orolig framtid för Polen” (ledarartikel). Sydsvenska Dagbladet 1991-10-29.

”Polens affärer”(ledarartikel). Svenska Dagbladet 1988-07-15.

”Polens affärer”(ledarartikel). Svenska Dagbladet 1989-07-05.

”Polens affärer”(ledarartikel). Svenska Dagbladet 1990-12-11.

”Polens affärer”(ledarartikel). Svenska Dagbladet1991-02-09.

”Polens kors” (ledarartikel). Dagens Nyheter 1984-03-19.

”Polsk abortstrid” (ledarartikel). Svenska Dagbladet 1990-11-12.

”Polsk riksdag” (ledarartikel). Sydsvenska Dagbladet 1991-10-27.

”Rätt stöd åt Polen” (ledarartikel). Dagens Nyheter 1989-09-18.

”Valet som bäddar för »polsk riksdag«” (osignerad). Aftonbladet 1991-10-26.

Bachner, Henrik. ”En mörkman från Polen”. Expressen 1989-08-30.

Crofts, Maria. ”Barnen som väntar på att dö”. Aftonbladet 1989-05-13.

Hagerfors, Anna-Maria, Lewandowski, Józef (medarbetare och tolk). ”På jakt efter en ny gemenskap”. Dagens Nyheter 1998-03-22.

Hagerfors, Anna-Maria, Lewandowski, Józef (medarbetare och tolk). ”Här har naturen brutit samman”. Dagens Nyheter 1989-05-14.

Hagerfors, Anna-Maria, Lewandowski, Józef (medarbetare och tolk). ”Polens blysjuka barn”. Dagens Nyheter 1989-05-11.

Haverdahl, Anna-Lena. ”Barack tillfällig fristad för kvinnor”. Svenska Dagbladet 1993-04-26.

Haverdahl, Anna-Lena. ”Kvinnan är bara tillfällig boning”. Svenska Dagbladet 1993-04-25.

Haverdahl, Anna-Lena. ”Hård kamp för värdig ålderdom”. Svenska Dagbladet 1996-

-22.

Haverdahl, Anna-Lena. ”Livet i väntan på att få dö”. Svenska Dagbladet 1996-09-22.

Hellström ,Tobias. ”Gud hjälpe Walesa”. Expressen 1995-11-03.

Hellström ,Tobias. ”Polens vinnare… och förlorare”. Expressen 1995-11-05.

Hermansson, Håkan. ”Den dagliga jakten på mat en nervpåfrestande fråga”. Arbetet 1980-12-13.

Hermansson, Håkan. ”Den ärade prästen visade sig således vara antisemit…”. Arbetet 1995-06-21.

Håstad, Disa. ”Nationalismen hotfull slutfas fär östdiktatur”. Dagens Nyheter 1993-01-07.

Larsson, Karl-Olov, Pieniowski, Håkan. ”Några mil söder om Ystad drivs kvinnor i döden”, Aftonbladet 1994-08-18.

Larsson, Karl-Olov, Pieniowski, Håkan. ”Den som gör abort kan aldrig få förlåtelse”. Expressen 1993-12-01.

Leckius, Ingemar. ”Solidaritets skyddspatron”. Sydsvenska Dagbladet 1985-03-26.

Lewis, Paul. ”Fångar misshandlades av vakter”. Svenska Dagbladet 1982-07-14.

Lidén, Svante. ”Snälla kungen hjälp mig: Kungen är Kasias sista hopp”. Aftonbladet 1990-08-06.

Lindström, Jan. ”Flera timmar i matkön”. Expressen 1981-03-29.

Lindström, Jan. ”Gud vet… hur det ska gå för strejkledaren - och hans Polen”. Expressen 1980-09-29.

Lundberg, Börje, ”De har inte råd att rädda sin son. Cancervården kostar 750 000 kronor”. Expressen 1995-12-23.

Lundin, Tomas. ”Polackerna skriker efter privat sjukvård”. Svenska Dagbladet 1998-03-07.

Mårtensson, Ola. ”Visst angår oss Polens affärer”. Sydsvenska Dagbladet 1981-11-15.

Nilsson, PM. ”Polens affärer och påvens”. Expressen 1995-06-25.

Nygren, Ronny. ”Polen idag – en dödsmärkt tiggare”. Aftonbladet 1989-08-22.

Pagrotsky, Leif. ”Polen i fokus”. Sydsvenska Dagbladet 1999-04-09.

Person, Lasse. ”Walesa: Prästens minne ska leva i århundraden”.

Expressen 1985-01-21.

Person, Lasse. ”Barnets korståg skakar Polens regering”. Expressen 1984-03-19.

Person, Lasse. ”Fången som befriar Polen. Walesas liv – en kamp för värdighet”. Expressen 1989-08-18.

Rawa, Tadeusz. ”För Stanisława var det bättre förr”. Sydsvenska Dagbladet 1991-08-02.

Sandström, Bosse. ”Sjukhuset i Polen – här fattas allt”. Aftonbladet 1989-05-21.

Sjö, Björn. ”Rikare i anden än i börsen”. Arbetet 1993-07-11.

Skjeseth, Alf. ”Nöd och välstånd sida vid sida i Polen”. Svenska Dagbladet 1995-11-28.

Skott, Staffan. ”Bortförde prästen hitad död i damm”. Dagens Nyheter 1984-10-31.

Swartz, Richard. ”Polen på randen till politiskt kaos”. Svenska Dagbladet 1991-11-10.

Swartz, Richard. ”Motstånd idag – då ingriper Moskva”. Svenska Dagbladet 1980-12-14.

Svenning, Olle. ”Polen drömmer om rikedom istället för solidaritet”. Aftonbladet 1990-11-25.

Svenning, Olle. ”Strejkledaren som bytte sida”. Aftonbladet 1995-03-29.

Söderberg, Lars. ”Adjö, Agata. Sista mötet med ortopeden”. Aftonbladet 1989-05-21.

Söderberg, Staffan. ”Kyrkan i Polen: en utmaning för CIA och KGB”. Sydsvenska Dagbladet 1987-05-06.

Thall, Anders. ”Prästerna kan avgöra valet”. Sydsvenska Dagbladet 1991-10-27.

Thall, Anders. ”Tiggare på gatan – ny polsk företeelse”. Sydsvenska Dagbladet 1991-04-14.

Winiarski, Michael. ”Det är en underbar saga”. Dagens Nyheter 1999-10-31.

Wästefors, David. ”Det nya Öst ligger öster om Polen”. Sydsvenska Dagbladet 1999-07-16.

Ågren, Annika. ”Polens fattiga tvingas ut på gatan”. Sydsvenska Dagbladet 1994-06-24.