Orddannelsesstrukturen af danske kentaurnominaler
PDF (Dansk)

Keywords

kentaurnominaler

How to Cite

Rajnik, E. (2009). Orddannelsesstrukturen af danske kentaurnominaler. Folia Scandinavica Posnaniensia, 10, 197–204. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3592

Abstract

The present paper reviews different approaches to a type of morphological constructions called kentaurer in Danish. These morphological formations, also referred to as kentaurnominaler or gerundiumformer are productive in the language. The paper offers a morphological classification of these constructions.

PDF (Dansk)

References

Becker-Christensen, Christian et al. (red.). 2005. Politikens nudansk ordbog med etymologi. 3. udg. København: Politikens Forlag.

Christensen, Robert Zola & Christensen, Lisa. 2005. Dansk Grammatik, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Diderichsen, Paul. 1957. Elementær Dansk Grammatik. 2. udg. København: Gyldendal.

Fleischer, Wolfgang & Barz, Irmhild. 1995. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 2. durchgesehene und ergänzte Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Hansen, Erik & Heltoft, Lars. 1994. Kentaurnominaler i dansk. I: Red. Baron, Irène. NORDLEX-Projektet – sammensatte substantiver i dansk. (= LAMBDA 20). Frederiksberg: Institut for Datalingvistik, Handelshøjskolen i København, 57-67.

Hansen, Erik & Heltoft, Lars. 2000. Grammatik over det Danske Sprog. (Under forberedelse): Hansen, Erik: Kapitel III: Nominaler. Foreløbig udgave. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, Institut for Sprog og Kultur.

Hansen, Aage. 1967. Moderne Dansk, bd. II. København: Grafisk Forlag.

Jacobsen, Henrik Galberg & Skyum-Nielsen, Peder. 2007. Dansk sprog. En grundbog. 2. udg. København: Schønberg.

Lisse, Christian. 1948. Nordisk og unordisk i orddannelsen. Endelser og forstavelser i dansk. I: Nissen, Mogens (red.): Gør sproget frit. Ved dansk forening til nordisk sprogrøgt. (= Vort nordiske modersmål IV). København: Gyldendal, 41-72.

Downloads

Download data is not yet available.