Bindeelementer i danske nominalkomposita
PDF (Dansk)

Keywords

bindeelement
nominalt kompositum
fugeelement
linking element
nominal compound

How to Cite

Szubert, A. (2009). Bindeelementer i danske nominalkomposita. Folia Scandinavica Posnaniensia, 10, 237–244. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3595

Abstract

The aim of the article is to present the phenomenon of linking elements in Danish nominal compounds. The article presents the possible linking elements being used in Danish nominal compounds and tries to show the mechanisms in the choice of a particular linking element. There is also a discussion, whether we have to do with linking elements or inflexion in Danish nominal compounds. As a part of the conclusion some statistics on the linking elements in Danish nominal compounds is shown.

PDF (Dansk)

References

Bauer, L. 1978. Compounding the difficulties: A look at some nominal compounds in Danish. Acta Philologica Scandinavica 32, 87-113.

Bork, E. 1987. Dansk-tysk Ordbog. 9. udg., 7. opl. København: Gyldendal.

Bork, E. 1999. Dansk-tysk Ordbog. 11. udg. København: Gyldendal.

Diderichsen, P. 1946. Elementær dansk grammatik. København: Gyldendal.

Hansen, Aa. 1967. Moderne Dansk I-III. København: Grafisk Forlag.

Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. 2007. Dansk sprog. En grundbog. København: Schønberg.

Holt, J. 1956. Nogle bemærkninger om derivation i moderne dansk rigssprog. In: Festskrift til Peter Skautrup, 195-201.

Kristensen, M. 1930. Lålands seensyder. DF 4, 71-73.

Kürschner, S. 2005. Verfugung-s-nutzung kontrastiv: Zur Funktion der Fugenelemente im Deutschen und Dänischen. TijdSchrift voor Skandinavistiek 26(2), 101-125.

Køneke, M. 1986. Danske substantiviske kompositas natur, funktion og semantik. (Utrykt) speciale, Københavns Universitet.

Køneke, M. 1989. Søvnbesvær & sovepiller. Om substantiviske komposita. Danske Studier 1989, 149-156.

Morciniec, N. 1964. Die nominalen Wortzusammensetzungen in den westgermanischen Sprachen. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ordbog over det danske Sprog. Grundlagt af Verner Dahlerup. Udgivet af Det Danske Sprogog Litteraturselskab (1918–1956). København: Gyldendalske Boghandel. Nordisk forlag.

Politikkens Nudansk Ordbog. 2005. 19.udg. København: Politikens Forlag A/S.

Politikkens Nudansk Ordbog med etymologi. 1999. Bd. I-II, 1. udg. København: Politikens Forlag A/S.

Politikens store nye Nudansk Ordbog. 1996. Bd. I-II, 1. udg., 2. opl. (1997). København: Politikens Forlag A/S.

Retskrivningsordbogen. 2001. 3. udg., 4. opl. (2005). København: Dansk Sprognævn / Alinea A/S – Aschehoug Dansk Forlag A/S.

Skautrup, P. 1968. Det danske sprogs historie I-IV. København: Gyldendal.