Mellem tanke og billede – om Henrik Nordbrandts bidrag til 1900-tallets metafordebat

Main Article Content

Aldona Błaszczyk

Abstract

The article departs from the 20th century's academic discussion devoted to the notion of metaphor. The discussion has developed two contradictory claims concerning the role of metaphors in language. One of them considers metaphor as a linguistic decoration or ornament of poetry, whereas the other one enhances its visional and cognitive properties. In the light of this argument, the article presents the development in the use of metaphors throughout the works of one of the most prominent contemporary Danish poets, Henrik Nordbrandt. Henrik Nordbrandt's deeply reflective approach to the role of metaphor has notably marked his poetry since his debut in 1966 until today. The article investigates the use of metaphors in several poems selected from 3 successive phases in Nordbrandt's poetic career. On the basis oft his study the author attempts to point out the major changes in Henrik Nordbrandt's  nderstanding of the role of metaphors in poetry, as well as define his general contribution to the mentioned discussion on the properties of metaphors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Błaszczyk, A. (2010). Mellem tanke og billede – om Henrik Nordbrandts bidrag til 1900-tallets metafordebat. Folia Scandinavica Posnaniensia, 11, 5-15. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3608
Section
Literature/History

References

 1. PRIMÆRLITTERATUR
 2. Nordbrandt, Henrik. 1966. Digte. København: Gyldendal.
 3. Nordbrandt, Henrik. 1967. Miniaturer. København: Gyldendal.
 4. Nordbrandt, Henrik. 1975. Ode til blæksprutten og andre kærlighedsdigte. København: Gyldendal.
 5. Nordbrandt, Henrik. 1984. 84 Digte. København: Gyldendal.
 6. Nordbrandt, Henrik. 1985. Violinbyggernes by. Haslev: Nordisk Bogproduktion A.S.
 7. Nordbrandt, Henrik. 1986. Håndens skælven i november. København: Brøndum.
 8. Nordbrandt, Henrik. 1996. Ruzname: dagbog 4. marts 1995-4. marts 1996. København: Samlerens Bogklub.
 9. Nordbrandt, Henrik. 2002. Døden fra Lübeck. København: Gyldendals Bogklubber.
 10. Nordbrandt, Henrik. 2004. Pjaltefisk. København: Gyldendal.
 11. SEKUNDÆRLITTERATUR
 12. Andersen, Michael Bruun; Tage Bild, Peter Larsen, Britta Lundquist,
 13. Peter Madsen, Søren Schou, Karen Syberg. 1990. Dansk litteraturhistorie 1945-80. Bind 8. Velfærdsstat og Kulturkritik. København: Nordisk Forlag A.S.
 14. Bredsdorff, Thomas. 1996. Med andre ord. Om Henrik Nordbrandts poetiske sprog. København: Gyldendal.
 15. Fibiger, Johannes. 2009. Litteraturens veje. Århus: Systime. Larsen, Steffen Hejlskov. 1965. Om at læse moderne poesi. København: Borgens Forlag.
 16. Fibiger, Johannes.2004. Betydningsstrømme i nyere dansk poesi. København: Museum Tusculanum.
 17. Holk, Iben (red.). 1989. Ø. En bog om Henrik Nordbrandt. Odense: Odense Universitetsforlag.
 18. Højholt, Per. 1995. Stenvaskeriet og andre stykker. København: Samlerens Bogklub.
 19. Hansen, Per Krogh & Jørgen Holmgaard (red.). 1997. Billedsprog. Om metaforen og andre troper. Viborg: Medusa.
 20. Lakoff, George & Mark Johnson. 2002. Hverdagens metaforer. København: Hans Reitzels Forlag.
 21. Mai, Anne-Marie (red.). 2002. Danske digtere i det 20. århundrede. København: Gad.
 22. Ringgaard, Dan. 2005. Nordbrandt. Århus: Århus Universitetsforlag.
 23. Sułek, Grzegorz, Marek Król, Grzegorz Krupiński & Henryk Sułek (red.). 2003. Praktyczny słownik terminów literackich, Kraków: Wydawnictwo Zielona Góra.
 24. Windfelt, Bent. 1971. Henrik Nordbrandt – introduktion. I: Kritik Nr. 17, 5-21.