Sanselige Verdener. Poetik Og Repræsentation I Dea Trier Mørchs Rejsebøger
PDF (Svenska)

Keywords

Dea Trier Mørch
literatura podróżnicza
reprezentacja i strategie narracyjne
travel literature
representation and narrative staregies
rejselitteratur
repræsentation og narrative strategier

How to Cite

Schab, S. I. (2014). Sanselige Verdener. Poetik Og Repræsentation I Dea Trier Mørchs Rejsebøger. Folia Scandinavica Posnaniensia, 16, 77–91. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/390

Abstract

The article deals with three travel books (Sorgmunter socialisme (1968), Polen (1970) and Da jeg opdagede Amerika (1986)) written by a Danish graphic designer, writer and political activist Dea Trier Mørch (1941-2001). In focus of the text analysis is the question of poetological aspects, a.o. of the position of the three texts in relation to travel books as a genre and the narrative strategies, which are used by the author to represent the visited countries. As the analysis will reveal, Mørch (as author and protagonist) can be understood as a modern sentimental traveler - both in terms of the structure of her narratives and the existential dimension of her travels.
PDF (Svenska)

References

Agger, Gunhild. 1981 (1980-82). Dea Trier Mørch. [i:] Brostrøm, Torben & Mette Winge (red.). Danske digtere i det 20. århundrede, t. V, København: G.E.C. Gad, s. 96-105.

Baggesen, Jens. (1792-93) 1986. Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig. København: Gyldendal.

Behrendt, Poul. 2006. Dobbeltkontrakten: en æstetisk nydannelse. København: Gyldendal.

Benjamin, Walter. 1996. Pary_ - stolica XIX wieku (Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts, 1935) og Paryż II Cesarstwa według Baudelaire’a (Das Paris des Second Empire bei Baudelaire, 1938). [i:] Idem. (udvalgt og bearbejdet af Hubert Orłowski). Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, s. 317-334; 335-388.

Borm, Jan. 2004. Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology. [i:] Hooper, Glenn & Tim Youngs (red.). Perspectives on Travel Writing (= Studies in European Cultural Transition, vol. 19). Ashgate, s. 13-26.

Campbell, Mary B. 1988. The Witness and the Other World. Exotic European Travel Writing, 400-1600. Ithaca and London: Cornell University Press.

Fussell, Paul. 1980. Abroad: British Literary Traveling Between the Wars. New York: Oxford University Press.

Genette, Gérard. 2014. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. (overs. af Tomasz Stró_ynski, Aleksander Milecki). Gdansk: słowo/obraz/terytoria.

Handesten, Lars. 2004. Rejsebogen. En grænseoverskridende genre. [i:] Teilmann, Katja (red.). Genrer på kryds og tværs. Odense: Syddansk Universitetsforlag, ss. 71-86.

Holland, Patrick & Graham Huggan. 2000. Tourist with Typewriters. Critical Reflektion on Contemporary Travel Writing. Michigan: The University of Michigan Press.

Jensen, Erik Vagn. 1985. Sorgmunter socialisme. [i:] Wamberg, Bodil (red.). Blixen, Brøgger og andre danske damer. (Viborg): Forlaget Centrum, s. 103-118.

Jørgensen, John Chr. (red.). 2001. Dansk forfatterleksikon. Biografier. København: Rosinante (Mørch, Dea Trier, 320f., Vibeke Blaksteen)

Korwin-Piotrowska, Dorota. 2001. Problemy poetyki opisu prozatorskiego. Kraków: Universitas.

Melberg, Arne. 2005. Resa och skriva. En guide till moderna resalitteraturen. Göteborg: Daidalos.

Moroz, Grzegorz. 2013. Travellers, Novelists and Gentlemen. Constructing Male Narrative Personae in British Travel Books, from the Beginnings to the Second World War. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

Mørch, Dea Trier. 1968. Sorgmunter socialisme. Sovjettiske Raderinger. Rhodos.

Mørch, Dea Trier. 1970. Polen. Rhodos.

Mørch, Dea Trier. 1986. Da jeg opdagede Amerika. Vindrose.

Petersson, Margareta. 1988. Indien I svenska reseskildringar 1950-1975. Lund: Lund University Press.

Richard, Anne Brigitte. 2003. [i:] Dansk kvindebiografisk leksikon. (digital udgave) http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1254/origin/170/query/m%F8rch/ (15.03.2014).

Rifbjerg, Klaus. 1970. Fra Polen (anmeldelse af Polen). [i:] Politiken, 31.10.1970.

Rigney, Ann. 2007. Representation. [i:] Beller, Manfred & Joep Leerssen (red.). Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam - New York: Rodopi, s. 415-418.

Rousseau, Jan Jakub. 1956. Trzy rozprawy z filozofii społecznej. (overs. af Henryk Elzenberg). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

Schab, Sylwia. 2008. Øjnene der ser... Om berøringsflader mellem kulturer og om det eksotiske i en ”nær” udgave. Dansk (rejse-)litteratur om Polen”, [i:] Grönstrand, Heidi & Ulrika Gustafsson (red.) Gränser i nordisk litteratur/Borders in Nordic Literature. IASS XXVI 2006, vol II, Åbo Akademis förlag, Åbo 2008, s. 652-659.

Schab, Sylwia. 2009. ”Maria Hellebergs Fremmede naboer i den danske Polen-diskurs”. Folia Scandinavica Posnaniensia nr 10, s. 113-122.

Sterne, Laurence. 1960. En følsom rejse gennem Frankrig og Italien. (overs. af Jens Kruuse). København: Hans Reitzel.

Søholm, Ejgil. 1991. Kunst der vil. Bogens verden, s. 389-390.

Thisted, Kirsten. 2011. For en ”écriture anticoloniale”. Kulturel oversættelse og litterære kodeskift i Ejersbos Afrikatrilogi. Kritik, nr. 199, s. 89-98.

Thomson, Carl. 2011. Travel Writing. London and New York: Routledge.

Wolff, Larry. 1994. Inventing Eastern Europe. The Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment. Stanford, California: Stanford University Press.

Zeidler-Janiszewska, Anna. 1999. Dryfujacy flâneur, czyli o sytuacjonistycznym doswiadczeniu miejskiej przestrzeni. [I:] Rewers, Ewa (red.). Przestrzen, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, Poznan: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 127-140.