Myten Och Dess Arvtagare. Historiska Och Skönlitterära Berättelser Om Folkhemmet

Main Article Content

Magdalena Żmuda-Trzebiatowska

Abstract

The paper’s aim is to indicate the mutual relations between contemporary Swedish literature and the academic and political discourse on the welfare state’s crisis. The article’s first part discusses the genesis, evolution and meaning of the term ”Swedish folkhem” as it is understood today, i.e. as a political vision underlying the Swedish welfare state which with time has become a metaphor and a myth. In its other part the presence of historical narratives on the Swedish folkhem in five autobiographically inspired novels on childhood and growing up is investigated (Jonas Gardell’s En komikers uppväxt (1992), Lena Andersson’s Var det bra så? (1999), Mikael Niemi’s Populärmusik i Vittula (2000), Torbjörn Flygt’s Underdog (2001) and Susanna Alakoski’s Svinalängorna (2006). Analysing the chosen examples, the author of the paper focuses mainly on the issue of how the narratives known from political propaganda and debate are transformed, commented and used in a literary text to construct a collective identity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Żmuda-Trzebiatowska, M. (2014). Myten Och Dess Arvtagare. Historiska Och Skönlitterära Berättelser Om Folkhemmet. Folia Scandinavica Posnaniensia, 16, 92–113. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/391
Section
Articles

References

 1. Alakoski, Susanna. 2007. Svinalängorna. Stockholm: Bonnierpocket.
 2. Andersson, Lena. 1999. Var det bra så? Stockholm: Natur och Kultur.
 3. Flygt, Torbjörn. 2003. Underdog. Stockholm: Norstedt.
 4. Gardell, Jonas. 1992. En komikers uppväxt. Stockholm: Norstedt.
 5. Niemi, Mikael. 2000. Populärmusik från Vittula. Stockholm: PAN Norstedt.
 6. Ansvar för hela Sverige. Moderaternas idéprogram 2011. Tillgängligt på: http://www.moderat.se/sites/default/files/nya_moderaternas_ideprogram_2011.pdf
 7. Arbetarrörelsens tankesmedja: http://a-smedjan.se (2013-04-04).
 8. Bennich-Björkman, Li. 2000. Död eller skendöd? Svensk modell i upplösning. I: Lewin, Leif (red.). Svensk kynne: en konferens anordnad av Humanistisksamhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Uppsala universitet den 29 februari 2000 (=Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, ss. 67-77.
 9. Boym, Svetlana. 2001. The Future Of Nostalgia. New York: Basic Books.
 10. Burke, Edmund. 2008. Rozwa_ania i rewolucji we Francji i o poczynaniach pewnych towarzystw londynskich zwiazanych z tym wydarzeniem, zawarte w liscie, który miał zostac wysłany do pewnego gentlemana w Pary_u (övers. Dorota Lachowska). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Dahlqvist, Hans 2002. Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson. Historisk Tidskrift 2002:3, ss 444-465.
 12. Davidsson, Tobias. 2010. Utanförskapelsen. En diskursanalys av hur begreppet utanförskap artikulerades i den svenska riksdagsdebatten 2003-2006. Socialvetenskaplig tidskrift. 2010:2, ss. 149-169. Tillgänglig på: http://www.socwork.gu.se/kontaktaoss/Personlig_hemsida/tobias-davidsson/ (2013-04-04).
 13. Edman, Stefan & Göran Greider. 2012. Stefan Löfven måste sätta en ny rödgrön agenda för S. Dagens Nyheter 07. 02.2012. Tillgänglig på: http://www.dn.se/debatt/stefanlofven-maste-satta-en-ny-rodgron-agenda-for-s (2013-04-04).
 14. Ehn, Billy (et al.). 1993. Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar. Stockholm: Natur och kultur.
 15. Hall, Patrik. 2000. Den svenskaste historien: nationalism i Sverige under sex sekler. Stockholm: Carlsson.
 16. Hansson, Per Albin. 1982. Folkhemmet, medborgarhemmet. Per Albin Hanssons tal i andra kammarens remissdebatt, 1928. I: Från Fram till folkhemmet: Per Albin Hansson som tidningsman och talare (urval och inl. av Anna Lisa Berkling). Solna: Metodica press, ss. 227-230.
 17. Hägg, Göran. 2003. Svenskhetens historia. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
 18. Hägg, Göran. 2006. Välfärdssåren. Svensk historia 1945-1886. Stockholm: Månpocket.
 19. Johannisson Karin. 2001. Nostalgi som bot mot glömskans vilsenhet. Svenska Dagbladet 24.10.2001.
 20. Larsson, Jan. 1994. Hemmet vi ärvde. Om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framtiden. Stockholm: Arena. Institutet för Framtidsstudier.
 21. Linderborg, Åsa. 2004. Historical romanticism and development optimism: on the historical perception of social democracy. I: Almqvist, Kurt & Kay Glans (red.) The Swedish Success Story? (eng. övers. av Paul Fischer). Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation, ss.81-95.
 22. Löfgren, Orvar. 1991. Att nationalisera moderniteteten. I: Linde-Laursen, Anders & Jan Olof Nilsson (red.) Nationella identiteter i Norden - ett fullbordat projekt? Stockholm: Nordiska rådet, ss. 101-115.
 23. Lööw, Heléne. 2002. Det förrådda folkhemmet - om folkhemsidé i rasideologisk och extremnationalistisk tappning. I: Det slutna folkhemmet. Om etniska klyftor och blågul självbild. Agoras årsbok. ss. 78-92.
 24. Manus till Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2011. Tillgängligt på: https://sverigedemokraterna.se/2011/07/10/manus-till-jimmie-akessons-tal-i-almedalen2011/ (2013-04-04).
 25. Mithander, Conny. 2002. Från Mönsterland till Monsterland. Folkhemska berättelser. I: Bergvall, Åke et al. (red.). Berättelser i förvandling - berättande i ett intermedialt och tvärvetenskapligt perspektiv. Karlstad: Karlstad University Studies 2002:12, ss. 53-85.
 26. Rojas, Mauricio. 1993. I ensamhetens labyrint. Invandring och svensk identitet. Stockholm: Brombergs Bokförlag.
 27. Ruth, Arne. 1995 [1984]. Det moderna Sveriges myter. I: Svenska krusbär. En historiebok om Sverige och svenskar. Stockholm: Bonniers Alba, ss. 544-571.
 28. Rüsen, Jörn. 1986. Zukunft aus der Vergangenheit. Zeithorisont und Handlungsorientierung im historischen Denken. I: May, Hans (red.) Ethik zwischen säkularer Apokalyptik und Glaubensgestützter Hoffnung. Über die Handlungsrelevanz der Zukunftserwartung, (=Loccummer Protokolle 62/84). Rehburg-Loccum: Evangelische Akademie Loccum, ss. 78-94.
 29. Salomon, Kim et al. (red.). 2004. Hotad idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig. Lund: Nordic Academic Press.
 30. Stålhammar, Mall. 1997. Metaforernas mönster i fackspråk och allmänspråk. Stockholm: Carlssons.
 31. Sverigedemokraternas principprogram 2011. Tillgängligt på: https://sverigedemokraterna.se/files/2012/03/principprogram_A5_web.pdf (2013-04-04).
 32. Wiklund, Martin. 2006. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990. Stockholm / Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 33. Zander, Ulf. 2001. Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om historia från sekelskifte till sekelskifte. Lund: Nordic Academic Press.
 34. Zander, Ulf. 1997. Historia och identitetsbildning. I: Karlegärd, Christer & Klas-Göran Karlsson (red.) Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur, ss. 82-114.
 35. Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena. 2012. Styvbarnen i folkhemmet? Utanförskap i svenska barndomsskildringar. Folia Scandinavica Posnaniensia vol. 14. ss. 157-177, http://hdl.handle.net/10593/4045 (2013-04-04).