A Comparison of Selected Aspects of Finnish and Polish Public Libraries
PDF

How to Cite

Antczak, M. (2014). A Comparison of Selected Aspects of Finnish and Polish Public Libraries. Folia Scandinavica Posnaniensia, 16, 115–131. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/392

Abstract

The article presents and compares the general situation of public libraries and readership in Finland and Poland at the beginning of the 21st century, based on selected statistical data on the topic. In order to correctly understand the library policy of Finland - a country in which it is impossible to implement cultural policy without taking into account the geographical and natural conditions of individual regions - the most important data on the country are presented and compared with data on Poland.

Statistical schedules, online reports on the activity of public libraries, libraries’ homepages, legislative acts and professional library science magazines, among others, served as source materials for the conducted analysis. The comparative method, documentation analysis method and statistical method were used to achieve the assumed objectives.

Considering the limitations on the article size, a decision was made to select a few specific aspects of the topic for analysis - the most important ones in the author’s opinion. Among others, these included information on public libraries made available in both countries, contemporary government policies implemented towards the institutions that the author is interested in, conducting qualitative and quantitative research, generating reports on the research, as well as the governments’ compliance with international and national standards of the quality of library collections, personnel and services.

PDF

References

Ambasada Finlandii [The Finnish Embassy] [online], Warsaw, updated: 26.11.2008, [date of access: 14.11.2013], available at: http://www.finland.pl/public/default.aspx ?nodeid=40930&contentlan=22&culture=pl-PL.

Antczak, Mariola. 2014. Biblioteki publiczne Finlandii i Polski na przykładzie bibliotek w Oulu i Gdansku [Public libraries of Finland and Poland, as exemplified by the libraries in Oulu and Gdansk] [In:] Wojciechowska Maja (ed.) Sfera kultury, sfera nauki: współczesny obraz biblioteki [The sphere of culture, the sphere of science: a contemporary image of a library] Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, pp. 123-151.

Bibliotekarz [The Librarian] [online], [date of access: 05.02.2015], available at: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=12.

Biblioteki Publiczne w liczbach 2010 [Public libraries in numbers 2010]. 2012. [online], Warsaw, [date of access: 28.01.2014], available at: http://www.bn.org.pl/ download/document/1368453674.pdf.

BIP [online], [date of access: 28.01.2014], available at: http://www.bip.gov.pl/ articles/view/51.

Borowski, Hubert. 2011. Wizerunek i u_ytkowanie bibliotek publicznych. Raport z badan [The image and use of public libraries. A research report] [online], Warsaw, [date of access: 28.01.2014], available at: http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/ DOKUMENTY/RAPORTY/05_wizerunek_i_uzytkowanie_bibliotek_publicznychraport_ PRB.pdf.

EBiB [online], [date of access: 28.01.2014], available at: <http://www.ebib.pl/>.

Finnish Public Library Policy 2015. 2009. Helsinki, Ministry of Education - Cultural Division, Department for Cultural, Sport and Youth Policy, ISSN 1458-8110.

Finnish Public Library Statistic: terms. 2010 [online], [date of access: 30.05.2013], available at: http://tilastot.kirjastot.fi/Page/aebe3807-ac89-43e2-bc9c-eab4fa715b34.aspx.

Frankiewicz, Elżbieta. 2009. Biblioteki finskie - warto naśladować [Finnish libraries - an example worth following], Poradnik Bibliotekarza [The Librarian’s Guide], No. 3, pp. 19-20.

Gill, Philip (ed.). 2002. Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA-UNESCO [The Public Library Service: the IFLA-UNESCO Guidelines for Development], Warsaw: Wydaw. SBP, ISBN 83-87629-86-3.

Helsinki City Library [online], updated on: 08.02.2012, [date of access: 30.05.2013], available at: http://www.lib.hel.fi/en-GB/englanti.

Library Decree [In:] Libraries.fi Finnish Library Services [online], [date of access: 28.01.2014], available at: http://www.libraries.fi/en-GB/library-branch/basic-information-aboutfinnish- libraries/library-decree Library Policy. 2011 [online], Finland, Ministry of Education and Culture, [date of access: 30.12.2013], available at: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/linjaukset_ja_hankkeet/?lang=en Manifest Bibliotek Publicznych UNESCO [UNESCO Public Library Manifesto]. 1994 [online], [date of access: 18.11.2013], available at: http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm.

Ministry of Education and Culture [online], [date of access: 18.12.2013], available at: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/?lang=en.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020 [The National Program of Readership Development 2014-2020]. 2014 [online] [In:] Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego [Ministry of Culture and National Heritage], [date of access: 02.02.2014], available at: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/narodowy-program-rozwojuczytelnictwa-2014-ndash-2020-4356.php.

Pakt dla Kultury [Pact for Culture]. 2011 [online], zawarty pomiedzy Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowana przez Prezesa Rady Ministrów oraz strona spo?eczna reprezentowana przez ruch Obywatele Kultury [date of access: 05.02.2015], available at: http://obywatelekultury.pl/wp-content/uploads/2011/04/PAKT-DLAKULTURY- po-konsultacjach-1.pdf.

Poradnik Bibliotekarza [The Librarian’s Guide] [online], [date of access: 31.12.2013], available at: http://poradnikbibliotekarza.pl/new/index.php/o-nas.

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce [Programme of Library Development in Poland] [online], [date of access: 31.12.2013], available at: http://www.biblioteki.org.

Quality Recommendation for Public Libraries. 2010. [online], Finland: Ministry of Education and Culture, [date of access: 18.12.2013], available at: http://www.minedu.fi/ export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM35.pdf?lang=en.

SBP Ogólnopolski Portal Bibliotekarski [Polish Librarians’ Association Portal] [online], [date of access: 05.01.2014], available at: http://www.sbp.pl/ wydawnictwa/czasopisma_sbp.

Scandinavian Library Quarterly [online], [date of access: 05.12.2013], available at: http://slq.nu/?page_id=539.

Serola, Sami & Pertti Vakkari. 2011. The role of public libraries in citizens' activities. A survey on the benefits of public libraries in everyday life [online], Finland, Ministry of Education and Culture, published on: 05.12.2011, [date of access: 05.12.2013], available at: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Yleinen_kirjasto _kuntalaisten_toimissa.html?lang=en.

Statistics on Public Libraries, 2010 [online], Finland, [date of access: 05.12.2013], available at: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tilastot/?lang=en.

Strategia Rozwoju Kapita?u Spo?ecznego 2020, [Strategy for the Development of Social Capital 2020]. 2013 [online], Warszawa, dnia 16 maja 2013 r. poz. 378, , Monitor Polski. Dziennik Urzedowy Rzeczypospolitej Polskiej, Za?acznik do uchwa?y nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjecia „Strategii Rozwoju Kapita?u Spo?ecznego 2020”, [date of access: 05.02.2015], available at: 378)http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20130520SRKS_na_stronie_internet owej.pdf

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach [The Act on libraries of 27th June 1997]. 1997 [online], Dz. U. [Journal of Laws] of 2012: item 642, item 908, of 2013: item 829, [date of access: 18.01.2014], available at: https://www.google.pl/ search?q=ustawa+ o+bibliotekach&rlz=1C1PRFE_enPL526PL526&oq=ustawa+o+bibliotekach&aqs=chrom e.0.69i59j0l5.4322j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8.

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej [The Act on access to public information of 6th September 2001]. 2001 [online], Dz.U. [Journal of Laws] No. 112, item 1198, [date of access: 18.01.2014], available at: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198.

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostepie do informacji publicznej [The act on amending the act on access to public information of 8th November 2013]. 2013 [online], Dz.U. [Journal of Laws], item 1474, [date of access: 18.01.2014], available at: http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet;jsessionid=A8AF111762BA6B65 58F03D465AF5 0BF5?id=WDU20011121198&type=12&isNew=true.

Ustawy i rozporzadzenia biblioteczne [Library laws and regulations] [online] [In:] EBiB, [date of access: 31.01.2014], available at: http://www.ebib.pl/?page_id=642.

Wasilewski, Juliusz. 2014. Narodowy Skandal Rozwoju Czytelnictwa? [A national scandal of readership development?], Biblioteka w Szkole [Library at school] No. 1, p. 4.

Wigell-Ryynänen, Barbro. 2012. Developing Services for New generations of Users - Public Library Policy in Finland [online], updated: 29 June 2012, [date of access: 28.01.2014], available at: http://conference.ifla.org/past/2012/140-ryynanen-en.pdf.

Zestaw wska?ników funkcjonalno?ci dla bibliotek publicznych w Polsce [A set of functionality indexes for public libraries in Poland]. 2010 [In:] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: repozytorium dokumentów [Polish Librarians’ Association: repository of documents] [online], [date of access: 28.01.2014], available at: http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/SBP/realizacja_strategii/wykaz_wskaznikow_p ubliczne_portal_SBP_01_2012.pdf.

Zybert, Elżbieta Barbara. 2012. Finskie sukcesy i biblioteki publiczne [Finnish successes and public libraries], Przeglad Biblioteczny [The Library Review] No. 4, pp. 493-506.