Fler Huvuden Väntas Falla

Main Article Content

Ewa Walatek

Abstract

The purpose of this study is to give a detailed analysis of the semantics of the Swedish body part term huvud (head). The study covers all types of linguistic units including the component huvud (idioms, compounds), both conventionalized everyday expressions and occasional uses. The theoretical basis of the analysis is the cognitive theory of metaphor and metonymy formulated by Lakoff and Johnson (1980).

A large part of semantic extensions of huvud are associated with the head as the upper part of the human body, containing the brain and sense organs. These features lead to metonymies: HEAD FOR THINKING ABILITY AND PERCEPTION and metaphor HEAD IS POSITION OF COMMAND. The head itself is conceptualized metaphorically as a CONTAINER in which thoughts, memories, emotional and physical states are stored.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Walatek, E. (2013). Fler Huvuden Väntas Falla. Folia Scandinavica Posnaniensia, 15, 46–59. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/401
Section
Linguistics

References

 1. Croft, William. 1993. The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies. Cognitive Linguistics 4-4, s. 335-370. [Web of Science]
 2. Jakobsson, Ulrika. 1996. Familjelika betydelser hos STÅ, SITTA och LIGGA. En analys ur den kognitiva semantikens perspektiv. Lund: Nordlund 21. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund.
 3. Johannesson, Kurt. 1990. Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts förlag AB.
 4. Kövecses, Zoltan. 2002. Metaphor. A Practical Introduction. Oxford - New York: Oxford University Press.
 5. Lakoff, George & Mark Johnson. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.
 6. Lakoff, George. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. Chicago: University of Chicago Press
 7. Niemi, Sinikka. 2002. Svenskans kroppsdelsidiom ur ett språktypologiskt perspektiv. I: Melander, Björn et al. (red.). Svenskans beskrivning 26. Förhandlingar vid Tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning. Uppsala den 25 - 26 oktober 2002. Uppsala: Hallgren & Fallgren, s. 246-254.
 8. Porwisz, Grażyna. 2004. Metonymi i samspel med metafor. I: Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków. Kraków: WUJ, s. 79-93.
 9. Strzelecka, Elżbieta. 2003. Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner. En semantisk studie ur kognitivt perspektiv. Uppsala: Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
 10. ORDBÖCKER
 11. Illustrerad svensk ordbok, 1958, andra reviderade upplagan, red. av B. Molde, Natur och Kultur, Stockholm. (ISOB)
 12. Nationalencyklopedins ordbok, 2004, Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet, Höganäs. (NEO)
 13. Norstedts svenska ordbok, 2003, red. av Sture Allén, Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet, Göteborg. (NSOB)
 14. Svensk ordbok, 1986, Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet, Göteborg. (SO)
 15. Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser, 2003, red. av Svenska språknämnden, Svenska språknämnden och Norstedts Ordbok, Göteborg. (SB)
 16. ELEKTRONISKA KÄLLOR
 17. Google, http://google.se (G) (tillgång 21.04.2011).
 18. PAROLE, http://spraakbanken.gu.se/parole (K) (tillgång 15.03.2011).
 19. Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien, http://g3.spraakdata.gu.se/saob. (SAOB) (tillgång 22.03.2011).