Den Postmoderne Biografi

Main Article Content

Johnny Kondrup

Abstract

This article concerns the return of the literary biography in the humanistic fields, especially in Danish literary research, since 1980. During the New Criticism in the 1960s biography was regarded as a superfluous genre, and during the neoMarxism of the 1970s as a naive genre. But around 1980 it returned in the form of a number of new scholarly works especially in the fields of literature and history. This article points to two elements in the postmodern Zeitgeist which might have played a role in promoting the return of biography: first, the collapse of the grand systems of interpretation, and second a change in the ideal of scholarship in the direction of constructivism. Then the article investigates how ‘the new biography’ is distinguished from the old and outlines three points in particular: 1) a greater understanding of the significance of social structures; 2) an increased focus on contingency, incoherence and indeterminacy in a human life; and 3) a rising interest in the ‘ordinary’ human being. On a fourth point, postmodern biography has not come as far as one might expect. Although it could be more experimental and theoretically self-conscious, in fact it employs surprisingly traditional patterns of narrative, most of which are stamped by the Bildungsroman of the 19th century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kondrup, J. (2012). Den Postmoderne Biografi. Folia Scandinavica Posnaniensia, 14, 34–44. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/410
Section
Articles

References

 1. Bödeker, Hans Erich. 2003. Biographie. Annäherungen an den gegenwärtigen Forschungs- und Diskussionsstand. In: Bödeker, Hans Erich (red.). Biographie schreiben. Göttingen: Wallstein (=Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft, 18), s. 9-63.
 2. Christensen, Dan Charly. 2009. Naturens tankelæser. En biografiom Hans Christian 0rsted, 1-2. K0benhavn: Museum Tusculanums Forlag.
 3. Epstein, Joseph. 1985. The Rise of Literary Biography. Dialogue 1, s. 65-70 (Oprindelig i The New Criterion, 1983).
 4. Eriksen, Sidsel. 1993. S0ster Silfverbergs sorger. Historien om hvordan en s0ndagsskolelærerinde blev afholdsagitator og feminist. K0benhavn: Spektrum.
 5. Fjord Jensen, Johan. 1962. Den ny kritik. K0benhavn: Berlingske Leksikon Bibliotek.
 6. Garff, Joakim. 2000. SAK. S0ren Aabye Kierkegaard. En biografi. K0benhavn: Gad.
 7. Gradmann, Christoph. 2003. Nur Helden in weißen Kitteln? Anmerkungen zur medizinhistorischen Biographik in Deutschland. In: Bödeker, Hans Erich (red.). Biographie schreiben. Göttingen: Wallstein (=Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft, 18), s. 243-284.
 8. Hansen, Thorkild. 1965. Jens Munk. K0benhavn: Gyldendal.
 9. Henriksen, Aage. 1961. Den rejsende. Otte kapitler om Baggesen og hans tid. K0benhavn: Gyldendal.
 10. J0rgensen, John Chr. 1974. At læse forfatterskab. En pædagogisk vejledning. K0benhavn: Borgen.
 11. Kondrup, Johnny. 1986. Livsværker. Studier i dansk litterær biografi. Valby: Amadeus.
 12. - 1999. Biografien og den biograferede. Personalhistorisk Tidsskrift 1999:2, s. 252-258.
 13. - 2010. Biografisk metode. In: Fibiger, Johannes, Gerd von Buchwald Lütken & Niels
 14. Molgaard (red.). Litteraturens tilgange. Arhus: Academica, s. 57-75.
 15. Koudal, Jens Henrik. 2007. Grev Rabens dogbog. Hverdagsliv i et adeligt milj0 i 1700-tallet. Odense: Syddansk Universitetsforlag. (=University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, 330 / Folkemindesamlingens kulturstudier, 10).
 16. Lyotard, Jean-François. 1979. La condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris: Les Editions de Minuit. (Dansk oversættelse 1982: Viden og det postmoderne samfund. Arhus: Sjakalens 0rkenserie).
 17. Nye, David E. 1983. The Invented Self. An Anti-biography, from documents of Thomas A.
 18. Edison. Odense: Odense University Press (=Odense University Studies in English, 7).
 19. Spejl og labyrint. 1984. Udstillingskatalog, red. af Stig Br0gger. Sophienholm, Lyngby- Taaarbæk kommune.
 20. Söderqvist, Thomas. 1998. Hvilken kamp for at undslippe. En biografiom immunologen og nobelpristageren Niels Kaj Jerne. Kobenhavn: Borgen.
 21. Sorensen, Peer E. 1973. H. C. Andersen & Herskabet. Studier i borgerlig krisebevidsthed. Grenaa: GMT.