Finnland und Finnische Literatur in Polen

Main Article Content

Bolesław Mrozewicz

Abstract

The article describes the presence of Finland in the consciousness of Poles (since 14th-16th century) as well as the presence of the Finnish literature on the Polish publishing market since 1860s until today. Finnish literature became broadly known in Europe only in 1835, when the first edition of the national epic Kalevala appeared and directed European intelligentsia’s attention to Finnish nation and its struggle for their own national identity. Selection of Finnish literary works (including those written in Swedish) which were translated in that times into Polish proves that the Polish publishers and translators were consciously looking for similarities between the situation of Poland and Finland which both were under the reign of tsarist Russia. The rich Finnish literature of the next decades fully shows the difficult process of becoming a Finn and finding one’s own identity under new political and social conditions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mrozewicz, B. (2012). Finnland und Finnische Literatur in Polen. Folia Scandinavica Posnaniensia, 14, 95–110. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/415
Section
Articles

References

 1. Brzozowski, Oskar. 2008 [1878]. Zapiski z pobytu w Szwecji. [Kronika rodzinna, Serie: 3, 1878] Czas Kultury Nr. 2, S. 428-432.
 2. Csaplaros, Istvan & Joanna, Trzcinska-Mejor. 1981. Bibliografia literatury finskiej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Dąbrowska, Maria. 1913. Finlandja - wzorowy kraj kooperacji. Warszawa: Drukarnia L. Bogusławskiego.
 4. Dąbrowska, Maria. 1974. A północ zawsze mnie niezmiernie nęciła. In: Ciesielski, Zenon (Hrsg.). Skandynawiaw oczach Polaków. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, S. 435-439.
 5. Duchinska, Seweryna. 1869. Epopeja finlandzka. Biblioteka Warszawska, Bd. III. S. 238-252. Järnefelt, Arvid. 1933. W pułapce. In: Panteon wielkich twórców poezji i prozy. Warszawa Bd.2. S. 544-545.
 6. Jeziorański, Feliks. 1880. Kalewala. Biblioteka Warszawska Bd. I. S. 29-51, 225-251. Kauppis-Heikki. 1927. Sąsiedzi. Przekład z fińskiego. Naokoło świata Nr. 34, S.159-66. Kutylowski, Bohdan. 1906. Finlandya i Finlandczycy. Ognisko Nr. 2.
 7. Larin-Köysti. 1925. Człowiek i mech. Übers. von Zofia de Bondy. Naokoło świata Nr. 16, S. 212-221.
 8. Legion Polski w Finlandii 1917-1927. 1927. Warszawa: Nakładem Komisji Likwidacyjnej Legionu Polskiego w Finlandji z okazji dziesięciolecia (Broschüre).
 9. Leino, Eino. 1921. Niech zyje Polska!. Übers. von Bohdan Kutylowski. Przymierze Nr. 8, S.14.
 10. Leino, Eino. 1927. Z teki literackiej. Proza poetycka. (Morze i dzień, Porządek). Kobieta współczesna, Nr. 37, S. 15.
 11. Linnankoski, Johannes. 1933. Zbiegowie. (Fragment). Übers. von K. Zawistowicz. In: Panteon wielkich twórców poezji i prozy. Warszawa Bd.2., S. 542-543.
 12. Päivärinta, Pietari. 1892. Nowele fińskie (1: Chybione życie, 2: W samotni). Dziennik Łódzki Nr. 228-232, 234-236.
 13. Päivärinta, Pietari. 1907. Towarzysz podróży. Wiedza Bd. I., S. 379-384, 411-416.
 14. Piotrowski, Bernard. 1977. Polsko-fińskie związki gospodarcze, kulturalne i naukowe w okresie międzywojennym. In: Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, Gdańsk Heft 26. S. 13-31.
 15. Plewińska, Gabriela (Hrsg.) 1901. Finlandia w oświetleniu literackim. Zbiór utworów pisarzy finlandzkich. Übers. von Ernst Brauswetter (= Biblioteka Dzieł Wyborowych Nr. 205). Warszawa: Redakcya i Administracya Biblioteki Dzieł Wyborowych.
 16. Rostafinski, Jan. 1937. Od Helsinek do Petsamo. Przegląd Polsko-Finsko-Estonski Nr. 2. Runeberg, Johan Ludvig 1853. Wieśniaczka. Übers. von Leon Potocki. Biblioteka Warszawska Bd. I. S. 320-321.
 17. Rostafinski, Jan. 1921. Hymn finlandzki. Übers. von Bohdan Kutylowski. Przymierze Nr.4.
 18. Topelius, Zachariasz. 1933. Brzoza i gwiazda. In: Panteon wielkich twórców poezji i prozy. Warszawa. Bd.2, S. 539-540.
 19. Tretiak, Józef. 1882. Kalewala. Epopeja fińska. Przewodnik Naukowy i Literacki. S. 60-71, 159-181, 261-282, 368-373.
 20. Włodek, Ludwik. 1907. Lud fiński i jego kultura. Tygodnik Ilustrowany Nr. 40. S. 808-809. Wyrwicz, Karol. 1773. Geografía powszechna czasów teraźniejszych. Warszawa: Coll. Soc. Jesu.
 21. Włodek, Ludwik. 1768, 1770. Geografia czasów najnowszych. Warszawa: Komisja Edukacji Narodowej. Zawistowicz, Kazimiera. 1932. Literatura fińska. In: Wielka Literatura Powszechna. Bd. 2, S. 29-737.