Styvbarnen i folkhemmet? Utanförskap i svenska barndomsskildringar

Main Article Content

Magdalena Żmuda-Trzebiatowska

Abstract

The subject of the article is the experience of social exclusion present in five contemporary novels on childhood and adolescence spent in the Swedish folkhem, by Jonas Gardell, Lena Andersson, Mikael Niemi, Torbjörn Flygt and Susanna Alakoski. In the first part of the article I am discussing social exclusion as a term used in the debate about the Swedish welfare-state in crisis. The second part is an analysis of the literary texts, using a sociological perspective. I am focusing there on portraits of the children that are main characters in the novels, the children whose personal identity is being shaped in the shadow of the collective dream of a perfect society. Asking a question about the specifically Swedish character of those children’s sense of exclusion, I am referring to the words of the social democratic leader Per Albin Hansson, who in his speech of 1928, presented a vision of Sweden as a happy and fair common home (folkhem), in which there is no place for either favored citizens (“darlings”), or for second-class citizens (“stepchildren”).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Żmuda-Trzebiatowska, M. (2012). Styvbarnen i folkhemmet? Utanförskap i svenska barndomsskildringar. Folia Scandinavica Posnaniensia, 14, 157–177. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/420
Section
Articles

References

 1. Alakoski, Susanna. 2007. Svinalangorna. Stockholm: Bonnier.
 2. Andersson, Lena. 1999. Var det bra sa?. Stockholm: Natur och Kultur.
 3. Flygt, Torbjorn. 2003. Underdog. Stockholm: Norstedt.
 4. Gardell, Jonas. 1992. En komikers uppväxt. Stockholm: Norstedt.
 5. Niemi, Mikael. 2000. Populärmusikfrän Vittula. Stockholm: PAN Norstedt.
 6. Augustpriset. Tillgänglig pà http://augustpriset.se
 7. Berggren Henrik & Lars Tragàrdh 2006. Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. Stockholm: Norstedts.
 8. Czykwin, Elzbieta. 2007. Stygmat spoleczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Davidsson Tobias. 2010. Utanförskapelsen. En diskursanalys av hur begreppet utanförskap artikulerades i den svenska riksdagsdebatten 2003-2006, Socialvetenskaplig tidskrift. 2010:2, s. 149-169. Tillgänglig pà: http://www.socwork.gu.se/kontaktaoss/Personlig _hemsida/tobias-davidsson/
 10. Hansson Per Albin. 1982. Folkhemmet, medborgarhemmet. Per Albin Hanssons tal i andra kammarens remissdebatt, 1928. I: Frän Fram till folkhemmet: Per Albin Hansson som tidningsman och talare / urval och inl. av Anna Lisa Berkling. Solna: Metodica Press.
 11. Hägg Göran, 2006. Välfärdssären. Svensk historia 1945-1886. Stockholm: Mànpocket.
 12. Ljungqvist, Pernilla & Sofia Hirsch. 2009. Utanförskap i barngruppen. Vikten av samspel och gemenskap. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik. Tillgänglig pà: http://bada.hb.se/handle/2320/4994
 13. Löfvendahl, Erik. 2006. Livet hos de till synes chanslösa, Svenska Dagbladet 24.03.
 14. Mikael Niemi. Författarpresentation pà Norstedts webblats. Tillgänglig pà http://www.norstedts.se Forfattare/Alfabetiskt/N/Mikael-Niemi/
 15. Mithrander, Conny. 2002. Fràn Mönsterland till Monsterland. Folkhemska berättelser. I: Bergvall, Ake, Yvonne Leffer & Conny Mithrander (red.). Berättelser i förvandling - berättande i ett intermedialt och tvärvetenskapligt perspektiv. Karlstad: Karlstad University Studies 2002:12, s. 53-85.
 16. Stràth, Bo 1992. Folkhemmet mot Europa. Ett historiskt perspektiv pä 90-talet. Stockholm: Tiden.
 17. Szarfenberg, Ryszard. 2008. Poj^cie wykluczenia spolecznego. I: Duda, Malgorzata & Bozena Gulla (red.) Przeciw wykluczeniu spolecznemu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT
 18. Wiklund, Martin. 2006. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990. Stockholm / Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 19. Utanförskapets karta. En kartläggning över utanförskapet i Sverige. 2004. Folkpartiets rapport (2004-12-05). Tillgänglig pà: http://www.folkpartiet.se/upload/25383/Utanf%C3%B6r skapets%20karta%202004.pdf