The ethical turn in the early writings of Pär Lagerkvist
PDF

Keywords

Pär Lagerkvist
Pär Lagerkvist - manuscripts
ethics in modern literature

How to Cite

Szewczyk-Haake, K. (2016). The ethical turn in the early writings of Pär Lagerkvist. Folia Scandinavica Posnaniensia, 18, 49–66. https://doi.org/10.1515/10.1515/fsp-2015-0018

Abstract

In the text presented, I have undertaken an analysis of the early essays of Pär Lagerkvist (dated 1915-1917), both the ones published in periodicals and the unpublished manuscripts in the possession of the Kungliga Biblioteket in Stockholm. In those essays, Lagerkvist paid considerable attention to the matters of the ethics of art and the conflict between the ethical and aesthetical criteria of assessment of the work of art, and those problems are discussed also in Lagerkvist’s letters from that time. The aim of the article is to present this less known area of the artist’s activity and to point to the fact that the consequences of those reflections can be tracked in Lagerkvist’s literary works written in the same time period. Moreover, it can be argued that the understanding of the ethical art and the moral sense of the artistic activity presented in the early texts became an import and lasting feature of Lagerkvist’s writing – and, consequently, it can be claimed that the essays under discussion have a formative effect on Lagerkvist’s later output.
https://doi.org/10.1515/10.1515/fsp-2015-0018
PDF

References

Chojecki, A. (1986). Wstęp. In: P. Lagerkvist, Wybór prozy (p.V-LXXXIV). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ek, S. (1918). Pär Lagerkvist, en svensk expressionistisk diktare. Litteraturen, p. 355-363.

Karahka, U.-L. (1975). Kring Pär Lagerkvists Ångest och den tyska expressionismen. Tidskrift för litterturvetenskap 1, p. 22-32.

Karahka, U.-L. (1978). Jaget och ismerna: studier i Pär Lagerkvists estetiska teori och lyriska praktik t.o.m. 1916. Lund: Caverors.

Karahka, U.-L. (1992). Pär Lagerkvists 10-talspoesi i ett internationellt perspektiv. In: Pär Lagerkvist 100 år. Föreläsningar och anföranden i Växjö våren 1991. Pär Lagerkvists-samfundets skriftserie nr 1 (p. 97-124). Växjö: Pär Lagerkvist-samf.

Lagerkvist, P. (1913a). Dostojevski, De förtrampade. Stormklockan 15.02.

Lagerkvist, P. (1913b). Ordkonst och bildkonst. Om modärn skönlitteraturs dekadans – Om den modärna konstens vitalitet. Stockholm: Bröderna Lagerströms förlag.

Lagerkvist, P. (1915). Paul Cézanne. Första maj, p. 10-13.

Lagerkvist, P. (1916a). Om konsten. Några reflektioner. Folkkalendern, p. 71-81.

Lagerkvist, P. (1916b). Ångest. Stockholm: Bonnier.

Lagerkvist, P. (1991). Brev. Urval av I. Schöier. Bonniers: Falun.

Lagerkvist, P. Kungliga biblioteket i Stockholm. L 120:79:2.

Lagerkvist, P. Kungliga biblioteket i Stockholm. Lagerkvist 1978/82.

Lagerkvist, P. Kungliga biblioteket i Stockholm. L 120:49:1.

Lagerkvist, P. Kungliga biblioteket i Stockholm. L 120:70.

Larsson, B. (1964). Den röda tiden och den rena konsten. Pär Lagerkvists litterära utveckling fram till Ordkonst och bildkonst. Samlaren, p. 19-39.

Linnér, S. (1954). Livsförsoning och idyll : en studie i rikssvensk litteratur 1915-1925. Uppsala: Uppsala Universitet.

Löwendahl, G. (1975). „Det yttersta ödet”. Kring några Lagerkvistmanuskript i Lund. In: R. Arvidsson et al. (eds.). Diktaren och hans formvärld (p. 119-131). Malmö: Allhem.

Ortega y Gasset, J. (1996). Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Warszawa: MUZA S.A.

Sokel, W. (1964). The Writer in Extremis. Stanford: Stanford U.P.

Vattimo, G. (2006). Koniec nowoczesności. Kraków: Universitas.