Świętosława – skandynawistka. O znaczeniu północnego wymiaru w polskiej kulturze i polityce

Main Article Content

Hieronim Chojnacki

Abstract

The article deals with Świętosława (also known as Sigrid the Haughty, Sigrid Storråd, Gunhilda), a figure from the early days of Polish statehood and Christianity, member of the Piast dynasty, a queen of Sweden, Denmark and Norway, a mother of the Canute the Great, a (Viking) king of England and finally both Slav and Pole, and British, and Nordic can be approached from various perspectives. The particularly appealing appears however the opportunity to reflect on the Nordic dimension in Po­lish social thought, culture and politics.

Świętosława faced a challenge of learning the Nordic people, their language, and all this that is included in the programme of Scandinavian studies at the University of Gdansk “from inside”. Her situation resembles the one investigated by Jerzy Szacki in his sociological survey of tradition. It refers to learning oneself an others once the safe boundary is overstepped and the first step towards what is foreign, different and perhaps shocking is made. It relates to the authentic adventure of migration, but also to education and cross-culture communication promoting mutual understanding of differences and to new perspectives for community development. Finally, it concerns the geopolitical implications of northern dimension for the Polish political ethos, culture and education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Chojnacki, H. (1). Świętosława – skandynawistka. O znaczeniu północnego wymiaru w polskiej kulturze i polityce. Folia Scandinavica Posnaniensia, 19, 31-41. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/6091
Section
Articles

References

 1. BIBLIOGRAFIA
 2. Carlyle, T. ((1892). Bohaterowie. Cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historii., Warszawa: Teodor Paprocki i s-ka.
 3. Chojnacki, H.. (1998). Polska „poezja Północy”. Maria, Irydion, Lilla Weneda, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Donimirski, A. (1988). Niezwykłe kobiety w dziejach. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 5. Jankowski, J. (1995). Monarsze sekrety. Wrocław: Toporzeł (http://toporzel.republika.pl/teksty/krolef.html).
 6. Kekkonen, U. (1983). Nie szukajcie przyjaciół daleko, a wrogów blisko, Tłum. Z. Broniarek. Warszawa: MON.
 7. Lindqvist, H. (2005). Historien om alla Sveriges drottningar: från myt och helgon till drottning i tiden. Stockholm: Norstedts.
 8. Olkiewicz, A. (2010). Jak żyć szczęśliwie w innym kraju. Tłum. I. Sawicka, Warszawa: Wy¬dawnictwo Czarna Owca .
 9. Ricoeur, P. (1975). Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór, oprac. i posłowie S. Ciechowicza, przeł. E. Bieńkowska i in., Warszawa: Instytut Wydawniczy.
 10. Samsonowicz, H. (2007). Piastowie, W: Dynastie panujące w Polsce. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum.
 11. Schad, M. (2004). Wielkie dynastie. Mit i historia. Szwedzki dom panujący. Tłum. A. Czarnocki, Warszawa: Wydawnictwo Klub Dla Ciebie.
 12. Sławiński A. (2007). Polska powinna pójść śladem Szwecji i Finlandii, Rzeczpospolita (nr 241 z 14.10).
 13. Strzelczyk, J. (2007). Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań: Rebis.
 14. Szacki, J. (1971). Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa: PWN.
 15. Taylor, Ch. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne.Tłum. Adam Puchejda, Karolina Szyma¬niak, Kraków: Znak.
 16. Walat, T., Winiecki, J. (2009) Jezioro Bałtyk. Niby nieduże, a
 17. dzieli, W: Polityka ( nr 33 z 15.08), s. 24-29.
 18. Żylińska, J. (1957). Piastówny i żony Piastów. Warszawa: PIW.
 19. WYBRANA LITERATURA PRZEDMIOTU
 20. Balcer, O. (1895). Genealogia Piastów. Kraków: Akademia Umiejętności.
 21. Barański, M. (1999). Mieszko I i Bolesław Chrobry. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 22. Barański, M.K. (2005). Dynastia Piastów w Polsce. Warszawa: PWN.
 23. Słupecki, L.P., Morawiec, J (red.). (2009). Between Paganism and Christianity in the North. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 24. Słupecki, L.P. (red.) (2008). Bogowie i ich ludy: religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu: II Kongres Mediewistów Polskich. Lublin, 19-21 września 2005 roku. Wrocław: Wydawnictwo Chronicon.
 25. Duczko, W. (2006). Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesno¬średniowiecznej Europie Wschodniej. Warszawa: TRIO.
 26. Duczko, W. (2008): Czy Polacy ochrzcili Szwedów? Rozmowa z prof. W. Duczką. Vad det polackerna som kristnade svenskarna? Samtal med professor Władysław Duczko. Suecia Polonia 2008 nr 5, s. 4-8.
 27. Dworaczek, W. (1959). Genealogia. Warszawa: PWN, tablica 1, 35 i 38.
 28. Grabski, A. F..(1964). Bolesław Chrobry. Zarys dziejów politycznych i wojskowych. Warszawa:
 29. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 30. Jasiński, K. (2004). Rodowód pierwszych Piastów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 31. Kienzler, I. (2012). Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas Piastów i Jagiellonów. Warszawa: Bellona.
 32. Labuda, G. (1961). Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski. Warszawa: PWN.
 33. Morawiec, J. (2013). Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii. Kraków: Avalon.
 34. Myrdal, A. (1945). Nation and Family. The Swedish Experiment in Democratic Family and Population Policy. London: Kegan Paul.
 35. Myrdal, G. (1960). Beyond the Welfare State. Economical Planning and its International Implications. New Haven: Yale University Press.
 36. Nowak, A. (2014). Dzieje Polski. Skąd nasz ród, t.1. Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk.
 37. Prinke, R.T. (2004). Świętosława, Sygryda, Gunhilda. Tożsamość córki Mieszka I i jej skan¬dynawskie związki. W: Roczniki Historyczne, t. LXX (2004). Poznań Warszawa, s. 84–85, 102–103.
 38. Rymar, E. (2005). Rodowód książąt pomorskich, Książnica Pomorska. Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica.
 39. Skrok, Z. (2006). Czy Wikingowie stworzyli Polskę?. Warszawa: Wydawnictwo ISKRY.
 40. Słupecki, L.P. (2003, 2006). Mitologia skandynawska w epoce wikingów. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 41. Stanisławski, B.M. (2012). Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina, Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
 42. Szacki, J. (2004). O tożsamości (zwłaszcza narodowej), Kultura i społeczeństwo. nr 3, s. 9-40.
 43. Todd, R. (2008).. Polacy trzymają się prosto. Polityka (nr 2657 z 6.07), s. 82-83 (www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/257334,1,polacy-trzymaja-sie-prosto.read)
 44. Zakrzewski, S. (2006). Bolesław Chrobry. Kraków: Universitas.