Ptaki Tarjei Vesaasa w adaptacji Witolda Leszczyńskiego. O genezie arcydzieła filmowego
PDF

Keywords

Tarjei Vesaas
Żywot Mateusza
Ptaki
The Days of Matthew
The Birds

How to Cite

Bukowski, P. de B. (2016). Ptaki Tarjei Vesaasa w adaptacji Witolda Leszczyńskiego. O genezie arcydzieła filmowego. Folia Scandinavica Posnaniensia, 19, 57–73. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/6093

Abstract

One of the masterpieces of Polish cinema is the debut film by Witold Leszczyński The Days of Matthew (1967, Żywot Mateusza). It is an adaptation of the novel Fuglane by Tarjei Vesaas, which appeared in translation into Polish in 1964. Leszczyński’s awarded film work has become an object of numerous analyses. However, there has been no particular research on the origins of The Days of Matthew. This article aims at presenting and interpreting the genesis of the film, viewed from three different perspectives: the existential, the ethical and the technical one. The study is largely based on previously unknown information or rarely cited sources.
PDF

References

ŹRÓDŁA OPUBLIKOWANE

Ciosek, J. (2005). Dwaj panowie P. Dziennik Polski nr 287, 09.12.2005, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/19510,druk.html (dostęp 1.03.2015).

Czaja, D. (1997). Dlaczego jest tak, jak jest? Poema naiwne. Kwartalnik Filmowy, nr 18, s. 6-22.

Film Polski.pl. Internetowa Baza Filmu Polskiego, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php (dostęp 1.03.2015)

Garbień, K. (1968). O „Ptakach”. Rozmawiamy z Tarjei Vesaasem. Film, nr 7, s. 7.

Janicka, B. (1968). Trudny początek, a co potem? Rozmowa z Witoldem Leszczyńskim i Wojciechem Solarzem. Film, nr 6, s. 10-11.

Janicki, S. (1973). Film polski od a do z. Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Krubski, K. et al. (1992). Filmówka. Powieść o Łódzkiej Szkole Filmowej. Warszawa: Tenten.

Leszczyński, W. (1968). Muzyka w filmie „Żywot Mateusza”. Kino, nr 2, s. 25-28.

Leszczyński, W. (2005). O filmie „Żywot Mateusza”, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Telewizja Kino Polska, http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/filmy/zywot-mateusza/112/filmy#filmy (dostęp 1.03.2015)

Lewandowski, J. F. (1997). 100 filmów polskich. Katowice: Videograf.

Litka, P. (1999). Śmierć bez starych dekoracji. Kwartalnik Filmowy, nr 26-27, s. 256-262.

Łosiniecki, R. (2013). Słonka (scolopax rusticola). www.anad.republika.pl/slonka.htm (dostęp 1.03.2015)

Płażewski, J.(1968). Dziękczynienie. Ekran, nr 8, s. 7.

Szczepański, T. (1998). Mateusz to ja. Rozmowa z Witoldem Leszczyńskim. W: M. Hendry¬kowski (red.). Debiuty polskiego kina (s. 151-163). Konin: Wydawnictwo „PK”.

Szczucka, M. (2002). „Ptaki” Tarjei Vesaasa i „Żywot Mateusza” Witolda Leszczyńskiego. Problematyka adaptacji filmowej. Kwartalnik Filmowy, nr 39-40, s. 151-163.

Twórcy polskiego filmu. Leksykon. Cz. I. (1986). Warszawa: RWFPDF.

Vesaas, T. (1974). Ptaki. Tłum. B. Hłasko. Wydanie II. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Vesaas, T. (1997). Fuglane – romanen og filmen. W: Tarjei i tale. Taler, helsingar og prologar av Tarjei Vesaas. Valt ut av Olav Vesaas. Oslo: Det Norske Samlaget, s. 212-217.

Vesaas, T. (1998). Fuglane. Oslo: Gyldendal.

ŹRÓDŁA NIEOPUBLIKOWANE

PB 2014 – de Bończa Bukowski, Piotr. 2014. Film adaptation as intersemiotic translation: Witold Leszczyński’s “The Days of Mattew” as interpretation of Tarjei Vesaas’ novel “Fuglane”, referat wygłoszony na konferencji IASS 2014, Kristiansand,

-9.08.2014.

HS 2014 – de Bończa Bukowski, Piotr. 2014. Rozmowa z Haakonem Sandøy, Oslo, 9.08.2014.

JR 2015 – Ravn, Jens. 2015. Korespondencja z Piotrem de Bończa Bukowskim, luty 2015.

Downloads

Download data is not yet available.