Canons and Contemporary Danish Literature
PDF

Keywords

kanon literacki
literatura duńska
duński kanon edukacyjny
duński kanon kultury
literary canons
Danish literature
Danish Educational Canon
Danish Cultural Canon

How to Cite

Mai, A.-M. (2016). Canons and Contemporary Danish Literature. Folia Scandinavica Posnaniensia, 19, 109–131. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/6096

Abstract

This article deals with recent Danish literature in the light of the discussion about canons occasioned by the publication of the two ministerial canons: Undervisningskanon (Educational Canon, 2004) and Kulturkanon (Cultural Canon, 2006). The article argues that recent Danish literature challenges traditional work categories and the concept of the author on which the two canons are based, and discusses which works and texts in recent Danish literature ought to belong to a future canon.
PDF

References

Andersen, J. E. (2005). Tid? Peter Seebergs Ved havet. In: M. Davidsen, J. Aabenhus, A.-M. Mai, (eds.), Peter Seeberg & Hald: At åbne arkivet. (pp. 38-64). Odense: University Press of Southern Denmark,.

Auken, S., Skriver, S. (2011). Dét, der forsvinder, tager jeg med. Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik. Copenhagen: Spring.

Bredsdorff, T. (2006). Kulturkanon, Jyllands-Posten, 28.01.2006.

Fibiger, J. (2006). Kampen om litteraturhistorien - om veje ind i og ud af litteraturen. Bogens Verden 4, http://wayback01.kb.dk/wayback/20100504122136/http://www2.kb.dk/guests/natl/db/

bv/04/6/index1.htm (access 27.01.2015)

Foucault, M. (1969/1977). What Is an Author. In: D.F. Bouchard (ed.). Foucault. Language, Counter-Memory. Selected Essays and Interviews. Ithaca: Cornell University Press.

Gemzøe, A. (1997). Metamorfoser i mellemtiden. Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. Aalborg: Medusa.

Hansen, A. (2013). Grundlæggende befinder jeg mig bedst uden for rammen og vil blive dér Interview with Mikkel Thykier. Information, 10.01.2013.

Hemmingson, M. (2008). The Dirty Realism Duo. Charles Bukowski and Raymond Carver on the Aesthetics of the Ugly. Los Angeles: Borgo Press.

Klujeff, M. L. (2002). Novellen. Copenhagen: Gads Forlag.

Larsen, P. S. (2009). Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000. Odense: University Press of Southern Denmark.

Mai, A.-M. (1994). PerHøjholt: Min hånd 66. In: P. Schmidt (ed.): Læsninger i dansk litteratur, vol. 4. (pp. 229-245). Odense: Odense University Press.

Mai, A.-M. (2000-2001). Danske digtere i det 20. århundrede, vols. I-III. Gylling: Gads Forlag.

Mai, A.-M. (2010-2011). Hvor litteraturen finder sted, vols. I-III. Gylling: Gyldendal.

Mai, A.-M., Borup, A.(eds.). (1999). Historier om nyere nordisk kunst og litteratur. Gylling: Gads Forlag.

Mikkelsen, B. (2006). Badutspring om den rigtige kulturkanon. Politiken, 21.01.2006

Melberg, A. (2008). Aesthetics of Prose. Oslo Academic Press, Unipub Norway.

Nielsen, J. Ø. (2009). Kritikken som litteraritet og særegen litteraturform – om anmelderi

og litteraturkriti’. StandArt, no. 2, 2009. Aarhus: Aarhus University.

Ringgaard, D. (2005). Nordbrandt. Aarhus: Aarhus University Press.

Thomsen, M. R. (2003). Kanoniske konstellationer. Odense: University Press of Southern Denmark.

Thomsen, M. R.(ed.). (2006). Passage 56. Kirsten Thorup. Aarhus: Aarhus University Press.

WEBSITES (27.01.2015)

Educational Canon: Dansk litteraturs kanon: http://pub.uvm.dk/2004/kanon/

Cultural Canon: http://www.kulturkanon.dk

Downloads

Download data is not yet available.