”Foran loven”: moderne skandinavisk kortprosa over for Franz Kafkas roman "Processen"
PDF

Keywords

Franz Kafka
Scandinavian short prose
modernism
intertextuality
skandinavisk kortprosa
modernisme
intertekstualitet

How to Cite

Zańko, A. (2016). ”Foran loven”: moderne skandinavisk kortprosa over for Franz Kafkas roman "Processen". Folia Scandinavica Posnaniensia, 19, 267–277. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/6105

Abstract

The novel The trial, telling the story of the groundless arrest and prosecution of the bank clerk Josef K., remains one of the best-known and most influential works written by Franz Kafka. Depicting the pointless struggle of a man placed at the mercy of a remote, inaccessible authority, it gives a symbolic account of the human condition in the modern era, characterised by the lack of universal truth, estrangement, confusion and existential impotence. Grasping the very idea of existential modernity, the novel provides ongoing inspiration for a great number of modernist and postmodernist writers all over the world, including Scandinavia. In the article presented below, The trial is examined as an intertext within the genre of the Scandinavian short prose, as it unfolds at breakthrough of modernism and postmodernism. Starting with the literary and critical works of the Danish modernist Villy Sørensen, and moving forward throughout the Danish and Norwegian minimalism of the 1990's, the paper discusses a range of different aspects of The trial, as they reappear in the short stories written by some of the main representatives of the Scandinavian short story. In this way, the article elucidates the relevance of Kafka's novel as an intertext for contemporary Scandinavian short fiction, as well as draws attention to the dialogical dimension of the genre.
PDF

References

PRIMÆRE KILDER

Adolphsen, P. (2002). Små historier. Små historier 2. København: Samleren.

Askildsen, K. (1984). Thomas F's siste nedtegnelser til almenheten. Oslo: Aschehoug.

Højholt, P. (1989). Praksis, 8: Album, tumult. København: Det Schønbergske Forlag.

Kafka, F. (2005). Processen. 2. udgave. Oversat af Per Øhrgaard. København: Gyldendal.

SEKUNDÆRE KILDER

Andersen, P. T. (2001). Norsk litteraturhistorie. Oslo: Universitetsforlaget.

Bredsdorff, Th. (1967). Sære fortællere. Hovedtræk af den nye danske prosakunst i tiåret omkring 1960. København: Gyldendal.

Handesten, L. (et al.). (2007). Dansk litteraturs historie. Bind 5. 1960-2000. København: Gyldendal.

Holm, I. Winkel. (2015). Stormløb mod grænsen. Det politiske hos Franz Kafka. København: Gyldendal.

Ipsen, M. (2003). Kortprosa, 1990-2003. Århus: Systime.

Kjerkegaard, S. (2009). Hørbylundemanden. En bog om Per Højholts forfatterskab. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Koelb, C. (2010). Kafka. A guide for the perplexed. London: Continuum.

Krysztofiak, M. (1991). Villy Sørensens ”Mordsagen. En Kafka-idyl” als modernistische Nach¬wirkung des Romans Der Prozess von Franz Kafka. I: A. Lien (red.), Modernismen

i skandinavisk litteratur (s. 221-227). Trondheim: Nordisk Institutt AVH.

Lothe, J. (2004). Short Fiction as Estrangement: From Franz Kafka to Tarjei Vesaas and Kjell Askildsen. I: M. Jansson (et al.) (red.), European and Nordic Modernisms (s. 97-115). Norvik: Norvik Press.

Larsen, G., Thobo-Carlsen, J. (red.) (2003). Modernismens betydende former. København: Akademisk Forlag.

Lund, Ch. (red.) (2003). At gå baglæns og håbe det bedste. Et interview med Peter Adolphsen. Den Blå Port 62 (s. 29-39).

Robertson, R. (1985). Kafka. Judaism, politics and literature. Oxford: Clarendon Press.

Szczęsna, E. (2004). Fenomenologia sensu w krótkich formach Kafki. I: E. Kasperski (red.), Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku (s. 147-162). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Sørensen, V. (1968). Kafkas Digtning. København: Gyldendal.

Zańko, A. (2015). Moderne dansk kortprosa i dialog. En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv. Frankfurt am Mein: Peter Lang.