Politisering av feminism. Jämställdhetsfrågor i Aftonbladets partiledardebatt inför riksdagsvalet 2014
PDF (Svenska)

How to Cite

Domeradzka, M. (2016). Politisering av feminism. Jämställdhetsfrågor i Aftonbladets partiledardebatt inför riksdagsvalet 2014. Folia Scandinavica Posnaniensia, 21, 4–18. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/7041

Abstract

This paper investigates a part of the party leaders’ webb-tv debate staged by the Swedish tabloid Aftonbladet on the 1st of September as a part of the election campaign before the elections to the Riksdag, county councils and municipal assemblies that took place on the 14 September 2014. The debate investigated in this paper deals with gender equality questions. The overall aim of this study is to examine what topics the politicians choose to discuss during the debate and what line of argumentation they use. The method used was ideological discourse analysis coupled with classical rhetoric and eristic. The results of the argumentation analysis are set in a broader framework of gender studies and the Swedish political landscape.
PDF (Svenska)

References

Aftonbladets partiledardebatt. (1.09.2014). Hämtat från http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19462409.ab (01.08.2016).

Ahrne, G., Roman Ch., Franzén, M. (1996). De sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till 90-tal. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Berg, L., Oscarsson, H. (2014a). SCB, Demokratistatistik rapport 20, Supervalåret. Hämtat från http://www.scb.se/ (5.08.2016).

Bergström, A., Johansson, B., Oscarsson, H., Oskarson, M. (red). (2015) Fragment. SOMundersökningen 2014. Bokserien nr. 63. Göteborg: SOM-institutet. Hämtat från http://som.gu.se/ (18.09.2016).

Bergström, G., Boréus, K. (red.). (2005). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur Dahl, S. et al. (2014). Män och jämställdheten. SOU 2014:6. Hämtat från http://www.regeringen.se/ (22.09.2016).

Dastory, S. D. (2014). En miljon har sett partiledardebatten. Aftonbladet. Hämtat från http://www.aftonbladet.se/ (29.09.2016).

European Parliament. (2014) Results of the 2014 European elections. Hämtat från http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-se-2014.html (20.09.2016).

Fittstim - min kamp Hämtat från www.youtube.com (20.10.20015).

Forsman, M. (2014). Duckface/Stoneface. Sociala medier onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 2014. Statens medieråd.

Grusell, M., Nord, L. (2015). Vinnande kampanjer, förlorade val. Partiernas politiskkommunikation i valrörelsen 2014. Sundsvall: DEMICOM. Mittuniversitetet. Hämtat från http://miun.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4190 (4.09.2016).

Himmelstrand. U. (1962). A Theoretical and Empirical Approach to Depoliticization and Political Involvement. I: Acta Sociologica Vol. 6, No. 1/2, Approaches to the Study of Political Participation (1962), 83-110 Hämtat från http://www.jstor.org/ (4.10.2016).

Hirdman, Y. (2014). Vad bör göras? : jämställdhet och politik under femtio år. Ordfront förlag.

Jonasson, K. (2014). Den ideologiska debatten – en studie om det ideologiska innehållet i svenska partilerdardebatter.Uppsats för C-seminariet i statsvetenskap.Umeå Universitetet.

Kochan, M. (2012). Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków: Znak.

Lindqvist, J. (2016). Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur.

MMS. (2015) Årsrapport 2014. Hämtat från http://www.mms.se/ (28.09.2016).

Nässman, P. (2014). SVT:s vallokalundersökning Riksdagsvalet 2014 Hämtat från http://www.svt.se/ (20.09.2016).

Oscarsson, H. (2016). SCB, Demokratistatistik rapport 21, Flytande väljare. Hämtat från http://www.scb.se/ (16.09.2016).

Rönnblom, M., Alnebratt, K. (2016). Feminism som byråkrati. Stockhom: Leopard förlag.

SCB. (2014a). På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014. Hämtat från http://www.scb.se/ (15.09.2016).

SCB. (2014b). Allmänna val, valundersökningen. Hämtat från http://www.scb.se/ (6.09.2016)

SCB. (2016). På tal om kvinno och män. Lathund om jämställdhet 2016. Hämtat från http://www.scb.se/ (16.09.2016).

Schopenhauer, A. (2007). Eristik eller 38 sätt att få rätt. Åstorp: Retorikförlaget.

Shehata, A. (2009). Mediernas dagordningsmakt – om medierna, väljarna och jobbfrågan. I: L. Nord et al. (red.), Väljarna, partierna och medierna (s. 289-323). Stockholm: SNS Förlag. Hämtat från https://jesperstromback.org/ (20.09.2016). Statsvetenskapliga institutionen. Hämtat från http://www.diva-portal.org/ (20.09.2016).

Strömbäck, J. (2009). Persson mot Reinfeldt – om effekterna av tv-debatter. En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. I: L. Nord et al. (red.), Väljarna, partierna och medierna (s. 289-323). Stockholm: SNS Förlag. Hämtat från https://jesperstromback.org/ (7.09.2016).

United Nations Development Programme. (2015). Human Development Report 2015. Work for Human Development. Hämtat från http://hdr.undp.org/en (25.09.2016).