The Theory of Jan Wolski: Introduction to a Forgotten Project for Polish Labour Cooperativism

Main Article Content

Adam Duszyk

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Duszyk, A. (2018). The Theory of Jan Wolski: Introduction to a Forgotten Project for Polish Labour Cooperativism. Praktyka Teoretyczna, 27(1), 61-84. https://doi.org/10.14746/prt.2018.1.3
Dział
POLITICAL PHILOSOPHY OF POLISH COOPERATIVISM
Biogram autora

Adam Duszyk

b. 1972 in Radzyń Podlaski, a history teacher at the 6th Jan Kochanowski Secondary Comprehensive School in Radom, historian of socio-economic movements in the 19th and 20th centuries. Major publications: Problematyka absolutnej wolności jednostki w działalności i poglądach Michała Bakunina [Problems of Absolute Individual Freedom in Activities and Views of Mikhail Bakunin] (Radom 2004); Ostatni niepokorny. Jan Wolski 1888–1975 (anarchista – wolnomularz – spółdzielca) [The Last of the Disobedient. Jan Wolski 1888–1975 (Anarchist – Freemason – Cooperative Activist)], (Kraków 2008). President of the Radom Scientific Association in 2007–2010. Holds a PhD in philosophy from the Warsaw University.

Bibliografia

 1. Chajn, Leon. 1984. Polskie wolnomularstwo 1920–1938 [Polish Freemasonry 1920–1938]. Warszawa: Czytelnik.
 2. Duszyk, Adam. 2008. Ostatni niepokorny. Jan Wolski 1888–1975 (anarchista – wolnomularz – spółdzielca) [The Last of the Disobedient. Jan Wolski 1888–1975 (Anarchist – Free Mason – Cooperative Activist)]. Kraków: Radomskie Towarzystwo Naukowe.
 3. Grochowska, Magdalena. 2001. “Jan Józef, ambasador marzeń” [Jan Józef, An Ambassador of Dreams]. Gazeta Wyborcza 8–9 September.
 4. Hass, Ludwik. 1991. “Dmowski i Kierenski o sprawach polskich wiosną 1915” [Dmowski and Kerensky On Polish Affairs in the Spring of 1915]. Dzieje Najnowsze Issue 4 [pages missing XXX]
 5. Hass, Ludwik. 1999. Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821–1999. Słownik biograficzny [Polish Freemasons domestically and internationally 1821–1999. A Biographical Dictionary]. Warszawa: RYTM.
 6. Hertz, Aleksander. 1991. Wyznania starego człowieka [Confessions of an Old Man]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 7. Matejko, Aleksander. 1986. “Marxists against a Polish Anarchosyndicalist: The Case of Jan Wolski.” In A critique of marxist and non-marxist thought. Eds. A. Jain and A. Matejko. Toronto: PRAEGER.
 8. Matejko, Aleksander. 1973. “The self-management theory of Jan Wolski.” International Journal of Contemporary Sociology January, Vol. 10, No. 1 [pages missing XXX]
 9. Matejko, Aleksander. 1971. “Wolszczyzna” [The Theory of Jan Wolski], Kultura (Paryż), issue 1.
 10. Wolski, Jan. 1957. Spółdzielczy samorząd pracy [Cooperative Labour Self-Government] (layout). Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy.
 11. Wolski, Jan. 2017. “Work Cooperatives.” In Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish Thinkers. Ed. B. Błesznowski. Leiden: Brill [pages missing XXX]
 12. Wolski, Jan. 2015. Wyzwolenie. Wybór pism spółdzielczych z lat 1923–1956 [Liberation. Selected Writings on Cooperatives From 1923–1956]. Eds. R. Okraska and A. Benon Duszyk. Łódź: Nowy Obywatel.
 13. Rzymowski, Wincenty. 1933. W walce i burzy. Tadeusz Hołówko na tle epoki [In Stormy Fighting. Tadeusz Hołówko and His Times]. Warszawa: self-published by the author.
 14. Szwalbe, Stanisław. 1996. Wspomnienia i komentarze [Memories and Comments]. Ed. M. Jaworski. Warszawa: Energopol.